HISTORIA ZAMKU BISKUPIEGO NA TLE DZIEJÓW BRANIEWA

Czytaj więcej: HISTORIA ZAMKU BISKUPIEGO NA TLE DZIEJÓW BRANIEWA Czytaj więcej: HISTORIA ZAMKU BISKUPIEGO NA TLE DZIEJÓW BRANIEWA Zamek w Braniewie powstał w drugiej połowie XIII wieku. Był to zamek biskupi będący do roku 1340 siedzibą biskupa warmińskiego. Historia zamku braniewskiego jest ściśle związana z historią miasta. Przez wieki odgrywał on istotną rolę w systemie obronnym miasta. Wielokrotnie przebudowywany, już w wieku XIX zaczął pełnić rolę edukacyjną, gdyż w jego murach znalazły miejsce różne szkoły. Rozbiórka zamku miała miejsce w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, co zmieniło jego wygląd i charakter. W czasie II wojny światowej w wyniku sowieckich bombardowań zamek został zniszczony. Jego ruiny przetrwały do roku 1959, kiedy to zapewne na polecenie władz komunistycznych zostały rozebrane. Od tego czasu jedyną pozostałością jest wieża bramna dawnego zamku biskupiego, która jest najstarszą istniejącą budowlą na Warmii. Jednak obecny opłakany stan tego zabytku skłonił autora do napisania poniższego tekstu.

Czytaj więcej: HISTORIA ZAMKU BISKUPIEGO NA TLE DZIEJÓW BRANIEWA

.