WIEŻA MŁYNA KIERATOWEGO

 Czytaj więcej: WIEŻA MŁYNA KIERATOWEGO Istniejąca do dziś średniowieczna baszta obronna, jest doskonale znana wszystkim mieszkańcom Braniewa. Obecnie jest własnością Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny, do których powróciła po 50-letniej przerwie. Przez stulecia była podporą południowej linii murów obronnych Braniewa i nosiła różne nazwy. Jest jedną z nielicznych „wizytówek” świetności dawnego Braniewa i choć została częściowo zniszczona w 1945 r., to na szczęście uniknęła powojennych rozbiórek i została odbudowana.

Czytaj więcej: WIEŻA MŁYNA KIERATOWEGO

BRAMA MŁYŃSKA i BRAMA KOTLARSKA

Czytaj więcej: BRAMA MŁYŃSKA i BRAMA KOTLARSKA Mimo, że Stare Miasto miało łącznie 6 bram, to najważniejsze były te na osi wschód-zachód, czyli znajdujące na szlaku Królewiec-Elbląg. Po stronie wschodniej stały dwie bramy miejskie z mostami na rzece Pasłęka. Były to Brama Młyńska z Mostem Młyńskim oraz Brama Kotlarska z Mostem Kotlarskim. Obie bramy istniejące od średniowiecza zostały rozebrane na początku XIX wieku, natomiast z wielokrotnie niszczonych mostów przetrwał dawny Most Młyński na obecnej ulicy Gdańskiej.

Czytaj więcej: BRAMA MŁYŃSKA i BRAMA KOTLARSKA

BRAMA WYSOKA

Czytaj więcej: BRAMA WYSOKA Jeszcze ponad 100 lat temu wizytówką i najbardziej reprezentacyjną bramą staromiejską była znajdująca się w zachodniej części fortyfikacji miejskich Brama Wysoka. Niestety ten piękny obiekt został rozebrany i zniknął z krajobrazu miasta na początku XIX wieku.  Dodatkową obronność zapewniała jej stojąca w fosie Wieża Węglarska, a do dnia dzisiejszego pozostały ślady dawnego mostu przebiegającego przez fosę miejską.

Czytaj więcej: BRAMA WYSOKA

DAWNE BRANIEWSKIE FORTYFIKACJE MIEJSKIE

Czytaj więcej: DAWNE BRANIEWSKIE FORTYFIKACJE MIEJSKIE   W okresie średniowiecza i na początku ery nowożytnej o potędze Braniewa oprócz silnego handlu, gospodarki, a nieco później również szkolnictwa, stanowiły miejskie umocnienia obronne, które miały chronić z mozołem gromadzone dobra, jak i samych mieszkańców przed ewentualną agresją. W szczytowym momencie rozwoju był to miejscami podwójny mur obronny z kilkunastoma basztami i bramami oraz fosą. Braniewo dzięki doskonałemu systemowi fortyfikacji całkiem słusznie uchodziło wówczas za „twierdzę” nie do zdobycia. Jest w tym dużo prawdy, gdyż dzięki silnym umocnieniom miasto nie zostało w średniowieczu zdobyte szturmem. Oczywiście z biegiem czasu, umocnienia obronne wobec rozwoju techniki oblężniczej a zwłaszcza artylerii, nie stanowiły już takiej przeszkody jak w średniowieczu. Do dziś ocalała niezwykle cenna cześć dawnych obiektów obronnych i jest pamiątką dawnej świetności miasta.

Czytaj więcej: DAWNE BRANIEWSKIE FORTYFIKACJE MIEJSKIE

WIEŻA KLESZA

Czytaj więcej: WIEŻA KLESZA Jednym z nielicznych zachowanych obiektów pochodzących z okresu średniowiecznego jest stojąca w pobliżu braniewskiego amfiteatru Wieża Klesza. Obecnie znajdująca się na terenie Zespołu Szkół Zawodowych, jest częścią Muzeum Ziemi Braniewskiej prowadzonego przez Towarzystwo Miłośników Braniewa. To niezwykle cenne i jedno z najstarszych po Wieży Bramnej średniowiecznych świadectw dawnej świetności Braniewa.

Czytaj więcej: WIEŻA KLESZA

.