BRAMA MŁYŃSKA i BRAMA KOTLARSKA

Czytaj więcej: BRAMA MŁYŃSKA i BRAMA KOTLARSKA Mimo, że Stare Miasto miało łącznie 6 bram, to najważniejsze były te na osi wschód-zachód, czyli znajdujące na szlaku Królewiec-Elbląg. Po stronie wschodniej stały dwie bramy miejskie z mostami na rzece Pasłęka. Były to Brama Młyńska z Mostem Młyńskim oraz Brama Kotlarska z Mostem Kotlarskim. Obie bramy istniejące od średniowiecza zostały rozebrane na początku XIX wieku, natomiast z wielokrotnie niszczonych mostów przetrwał dawny Most Młyński na obecnej ulicy Gdańskiej.

Czytaj więcej: BRAMA MŁYŃSKA i BRAMA KOTLARSKA

BRAMA WYSOKA

Czytaj więcej: BRAMA WYSOKA Jeszcze ponad 100 lat temu wizytówką i najbardziej reprezentacyjną bramą staromiejską była znajdująca się w zachodniej części fortyfikacji miejskich Brama Wysoka. Niestety ten piękny obiekt został rozebrany i zniknął z krajobrazu miasta na początku XIX wieku.  Dodatkową obronność zapewniała jej stojąca w fosie Wieża Węglarska, a do dnia dzisiejszego pozostały ślady dawnego mostu przebiegającego przez fosę miejską.

Czytaj więcej: BRAMA WYSOKA

DAWNE BRANIEWSKIE FORTYFIKACJE MIEJSKIE

Czytaj więcej: DAWNE BRANIEWSKIE FORTYFIKACJE MIEJSKIE   W okresie średniowiecza i na początku ery nowożytnej o potędze Braniewa oprócz silnego handlu, gospodarki, a nieco później również szkolnictwa, stanowiły miejskie umocnienia obronne, które miały chronić z mozołem gromadzone dobra, jak i samych mieszkańców przed ewentualną agresją. W szczytowym momencie rozwoju był to miejscami podwójny mur obronny z kilkunastoma basztami i bramami oraz fosą. Braniewo dzięki doskonałemu systemowi fortyfikacji całkiem słusznie uchodziło wówczas za „twierdzę” nie do zdobycia. Jest w tym dużo prawdy, gdyż dzięki silnym umocnieniom miasto nie zostało w średniowieczu zdobyte szturmem. Oczywiście z biegiem czasu, umocnienia obronne wobec rozwoju techniki oblężniczej a zwłaszcza artylerii, nie stanowiły już takiej przeszkody jak w średniowieczu. Do dziś ocalała niezwykle cenna cześć dawnych obiektów obronnych i jest pamiątką dawnej świetności miasta.

Czytaj więcej: DAWNE BRANIEWSKIE FORTYFIKACJE MIEJSKIE

WIEŻA KLESZA

Czytaj więcej: WIEŻA KLESZA Jednym z nielicznych zachowanych obiektów pochodzących z okresu średniowiecznego jest stojąca w pobliżu braniewskiego amfiteatru Wieża Klesza. Obecnie znajdująca się na terenie Zespołu Szkół Zawodowych, jest częścią Muzeum Ziemi Braniewskiej prowadzonego przez Towarzystwo Miłośników Braniewa. To niezwykle cenne i jedno z najstarszych po Wieży Bramnej średniowiecznych świadectw dawnej świetności Braniewa.

Czytaj więcej: WIEŻA KLESZA

HISTORIA ZAMKU BISKUPIEGO NA TLE DZIEJÓW BRANIEWA

Czytaj więcej: HISTORIA ZAMKU BISKUPIEGO NA TLE DZIEJÓW BRANIEWA Czytaj więcej: HISTORIA ZAMKU BISKUPIEGO NA TLE DZIEJÓW BRANIEWA Zamek w Braniewie powstał w drugiej połowie XIII wieku. Był to zamek biskupi będący do roku 1340 siedzibą biskupa warmińskiego. Historia zamku braniewskiego jest ściśle związana z historią miasta. Przez wieki odgrywał on istotną rolę w systemie obronnym miasta. Wielokrotnie przebudowywany, już w wieku XIX zaczął pełnić rolę edukacyjną, gdyż w jego murach znalazły miejsce różne szkoły. Rozbiórka zamku miała miejsce w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, co zmieniło jego wygląd i charakter. W czasie II wojny światowej w wyniku sowieckich bombardowań zamek został zniszczony. Jego ruiny przetrwały do roku 1959, kiedy to zapewne na polecenie władz komunistycznych zostały rozebrane. Od tego czasu jedyną pozostałością jest wieża bramna dawnego zamku biskupiego, która jest najstarszą istniejącą budowlą na Warmii. Jednak obecny opłakany stan tego zabytku skłonił autora do napisania poniższego tekstu.

Czytaj więcej: HISTORIA ZAMKU BISKUPIEGO NA TLE DZIEJÓW BRANIEWA

.