1817-1848 i 1893-1912. FIZYLIERZY w BRANIEWIE

Czytaj więcej: 1817-1848 i 1893-1912. FIZYLIERZY w BRANIEWIECzytaj więcej: 1817-1848 i 1893-1912. FIZYLIERZY w BRANIEWIE Jedną z najbardziej związanych z Braniewem formacji wojskowych był batalion fizylierów na przestrzeni lat występujący w formacjach pod różnymi nazwami, ale będący tą samą jednostką sił zbrojnych Prus, a później Niemiec. W latach 1817-1848 był to batalion fizylierów w składzie 3. Infanterie-Regiment (2. Ostpreussisches) od nazwiska dowódcyznanego jako Prinz Heinrich, a w latach 1893-1912 ten sam batalion fizylierów, ale w składzie Grenadier-Regiment König Fridrich Wilhelm I. (2. Ostpreussisches) Nr. 3. Tym samym historia zatoczyła koło.

Czytaj więcej: 1817-1848 i 1893-1912. FIZYLIERZY w BRANIEWIE

1945-1990. LUDOWE WOJSKO POLSKIE w BRANIEWIE

Czytaj więcej: 1945-1990. LUDOWE WOJSKO POLSKIE w BRANIEWIE W 1945r. po zdobyciu Braniewa przez Armię Radziecką i na mocy porozumienia zwycięskich mocarstw miasto ponownie po 173 latach znalazło się w granicach Rzeczpospolitej. Prawie równocześnie z pierwszymi Polakami przybywającymi do Prus Wschodnich dotarli tu również pierwsi żołnierze z Ludowego Wojska Polskiego. Podobnie jak wcześniej w Prusach, Braniewo zostało miastem garnizonowym. Koszary Wojska Polskiego mieściły się w trzech eks-niemieckich kompleksach przy ulicach: Sikorskiego, Alei Wojska Polskiego i Moniuszki.

Czytaj więcej: 1945-1990. LUDOWE WOJSKO POLSKIE w BRANIEWIE

1848-1884. 1 BATALION JEGRÓW i ich patron LUDWIG YORCK von WARTENBURG

Czytaj więcej: 1848-1884. 1 BATALION JEGRÓW i ich patron LUDWIG YORCK von WARTENBURG Czytaj więcej: 1848-1884. 1 BATALION JEGRÓW i ich patron LUDWIG YORCK von WARTENBURG Braniewo stało się miastem garnizonowym od 1772 roku po przyłączeniu do Prus. Od tamtej pory stacjonowały w mieście jednostki pruskie, niemieckie, a od 1945 roku na stałe stacjonuje wojsko polskie. Obecnie jesteśmy bardzo związani z braniewską 9 brygadą kawalerii pancernej, ale w latach 1848-1884 miasto było równie silnie związane z elitarną jednostką strzelców, mianowicie z wschodniopruskim 1 batalionem jegrów, który wyróżnił się w wojnach Prus z Austrią i Francją. Ich późniejszy patron feldmarszałek Ludwig Yorck von Wartenburg również zaczynał karierę wojskową w Braniewie.

Czytaj więcej: 1848-1884. 1 BATALION JEGRÓW i ich patron LUDWIG YORCK von WARTENBURG

.