WIEŻA KLESZA

wieża klesza w 2017r. Jednym z nielicznych zachowanych obiektów pochodzących z okresu średniowiecznego jest stojąca w pobliżu braniewskiego amfiteatru Wieża Klesza. Obecnie znajdująca się na terenie Zespołu Szkół Zawodowych, jest częścią Muzeum Ziemi Braniewskiej prowadzonego przez Towarzystwo Miłośników Braniewa. To niezwykle cenne i jedno z najstarszych po Wieży Bramnej średniowiecznych świadectw dawnej świetności Braniewa.

Czytaj więcej: WIEŻA KLESZA

CMENTARZ ŻOŁNIERZY ARMII RADZIECKIEJ w BRANIEWIE

Braniewo jest najstarszym miastem na Warmii, pierwszą siedzibą i stolicą diecezji, ma też bogatą i ciekawą historię oraz wiele zabytków, jednak w naszym mieście jest też inne niezwykłe miejsce – mianowicie cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej poległych w 1945 roku. O tym cmentarzu w Braniewie przypominamy sobie zazwyczaj przy okazji wizyt kaliningradzkiego gubernatora i rosyjskich motocyklistów, które to wizyty ostatnio wzbudzają różnego rodzaju, również negatywne emocje. Tymczasem jest to największa nekropolia żołnierzy radzieckich w Polsce… i jeden z największych cmentarzy wojennych w Europie, dlatego może warto poświęcić mu trochę szacunku i uwagi.

 

Czytaj więcej: CMENTARZ ŻOŁNIERZY ARMII RADZIECKIEJ w BRANIEWIE

KALENDARIUM MILITARNE HISTORII BRANIEWA

·    Kalendarium przedstawia historię Braniewa od XIII wieku do czasów współczesnych ze szczególnym uwzględnieniem działań wojennych, historii jednostek i garnizonów, umocnień obronnych i różnych zagadnień związanych z wojskowością i obronnością. Ze względu na szeroki zakres tematu autor zwraca się z prośbą o przesyłanie uwag lub konkretnych propozycji w celu uzupełnienia artykułu.

Czytaj więcej: KALENDARIUM MILITARNE HISTORII BRANIEWA

HISTORIA ZAMKU BISKUPIEGO NA TLE DZIEJÓW BRANIEWA

Fragment planu Pawła Stertzla z 1635r. z doskonale widocznym zamkiem biskupim Współczesny widok wieży bramnej - pozostałości zamku biskupiego. Najstarszej budowli na Warmii. Zamek w Braniewie powstał w drugiej połowie XIII wieku. Był to zamek biskupi będący do roku 1340 siedzibą biskupa warmińskiego. Historia zamku braniewskiego jest ściśle związana z historią miasta. Przez wieki odgrywał on istotną rolę w systemie obronnym miasta. Wielokrotnie przebudowywany, już w wieku XIX zaczął pełnić rolę edukacyjną, gdyż w jego murach znalazły miejsce różne szkoły. Rozbiórka zamku miała miejsce w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, co zmieniło jego wygląd i charakter. W czasie II wojny światowej w wyniku sowieckich bombardowań zamek został zniszczony. Jego ruiny przetrwały do roku 1959, kiedy to zapewne na polecenie władz komunistycznych zostały rozebrane. Od tego czasu jedyną pozostałością jest wieża bramna dawnego zamku biskupiego, która jest najstarszą istniejącą budowlą na Warmii. Jednak obecny opłakany stan tego zabytku skłonił autora do napisania poniższego tekstu.

Czytaj więcej: HISTORIA ZAMKU BISKUPIEGO NA TLE DZIEJÓW BRANIEWA

HERB BRANIEWA NA PRZESTRZENI DZIEJÓW MIASTA

Herb Braniewa w wersji z roku 1748 Herb Braniewa obowiązujący po 1945 rokuWspółczesny herb Miasta BraniewaBraniewo może poszczycić się herbem o ciekawej,  rzadko spotykanej symbolice i kształcie. Również historia tego herbu jest na tyle ciekawa, że należy się jej odpowiednie, w miarę chronologiczne przedstawienie. Od początku istnienia herb miasta ewoluował - od swej pierwotnej średniowiecznej formy, przyznanej na pewno przez któregoś z pierwszych biskupów warmińskich, zmieniany kolejno przez dwóch królów polskich w latach 1637 i 1748, a następnie przyjęty na nowo w 1927r., aż do dzisiejszej najbardziej znanej i rozpowszechnionej wersji.

Czytaj więcej: HERB BRANIEWA NA PRZESTRZENI DZIEJÓW MIASTA

.