DZIEJE POCZTY w PRUSACH, na WARMII i w BRANIEWIE

Czytaj więcej: DZIEJE POCZTY w PRUSACH, na WARMII i w BRANIEWIE Nowoczesna poczta powstała w XIX w. natomiast wcześniej rolę tą pełnili konni kurierzy, a później powozy i dyliżanse. Dużą zmianą było powstanie sieci bitych dróg, a wręcz rewolucją pojawienie się kolei żelaznej. Jeszcze w XX w. w wielu miejscach Prus pocztę dostarczano dyliżansami, które zastąpiły samochody pocztowe. Duże zasługi w powstaniu poczty mieli Krzyżacy, ale i ich następcy, tj. elektorzy i królowie pruscy. Na terenie Warmii pocztę konną utworzył biskup Ignacy Krasicki, zaś poczta w Braniewie znajduje się w tym samym miejscu od 1816 r.

Czytaj więcej: DZIEJE POCZTY w PRUSACH, na WARMII i w BRANIEWIE

1848. „REWOLUCJA” W BRANIEWIE

Czytaj więcej: 1848. „REWOLUCJA” W BRANIEWIE Wiosną 1848 r. fala rewolucji trwająca w całej Europie nazwana Wiosną Ludów objęła również państwo pruskie. Wybuch rewolucji marcowej w Berlinie wywarł wielkie wrażenie w całych Prusach Wschodnich, także w powiatach warmińskich, zarówno na wsi, jak i w miastach. Również w Braniewie doszło do rozruchów biedniejszych warstw społecznych, ale spotkały się one ze zdecydowanym oporem większości mieszkańców miasta. Zamieszki w Braniewie miały jednak podłoże ekonomiczne a nie polityczne, jak w większości przypadków.

Czytaj więcej: 1848. „REWOLUCJA” W BRANIEWIE

STARA PASŁĘKA i NOWA PASŁĘKA – DZIEJE MIEJSCOWOŚCI

Czytaj więcej: STARA PASŁĘKA i NOWA PASŁĘKA – DZIEJE MIEJSCOWOŚCI Współcześnie wieś u ujścia Pasłęki potocznie nazywamy Nową Pasłęką, choć formalnie istnieją dwie miejscowości Nowa Pasłęka na lewym brzegu i Stara Pasłęka na prawym brzegu rzeki. Obecnie miejscowości łączy most, jednak wcześniej wiele je różniło, a wręcz oddzielało. Przede wszystkim była to przynależność państwowa, bowiem Stara Pasłęka była krzyżacka, a Nowa Pasłęka - warmińska, a później polska. Stan ten zakończył się wraz z I rozbiorem Polski w 1772 r. Inną poważną różnicą była wyznawana wiara przez mieszkańców obu wiosek. Nowa Pasłęka zawsze byłą katolicka, natomiast Stara Pasłęka od sekularyzacji Zakonu Krzyżackiego w 1525 r. - ewangelicka. Mieszkańcy obu wsi stosowali też różne metody połowu ryb w Zalewie Wiślanym, a granice łowisk czy metody połowu często były przyczyną konfliktów, sięgających wysokich szczebli władzy, gdyż interweniowali Wielcy Mistrzowie Zakonu Krzyżackiego, czy biskupi warmińscy.

Czytaj więcej: STARA PASŁĘKA i NOWA PASŁĘKA – DZIEJE MIEJSCOWOŚCI

1635. PROSPEKT STAREGO MIASTA BRANIEWA PAWŁA STERTZLA

Czytaj więcej: 1635. PROSPEKT STAREGO MIASTA BRANIEWA PAWŁA STERTZLA Blisko 400 lat temu powstało dzieło, dzięki któremu czerpiemy bogatą wiedzę na temat wyglądu ówczesnego Braniewa. Praca w formie rysunku i miedziorytu powstała na wniosek okupujących miasto Szwedów, ale później została odkupiona przez braniewskie władze miejskie. Przez lata znajdowała się w Braniewie zapomniana, a została spopularyzowana w II połowie XIX w. Dziś występuje w wielu powielanych wersjach i jest dość znana, ale przede wszystkim jest bezcenną skarbnicą wiedzy na temat XVII-wiecznego Braniewa.

Czytaj więcej: 1635. PROSPEKT STAREGO MIASTA BRANIEWA PAWŁA STERTZLA

WODOCIĄGI MIEJSKIE i GOSPODARKA WODNA w DAWNYM BRANIEWIE

Czytaj więcej: WODOCIĄGI MIEJSKIE i GOSPODARKA WODNA w DAWNYM BRANIEWIE  Współcześnie trudno docenić jak ważnym medium jest woda. Ona po prostu jest, czy to w kranie do celów konsumpcyjnych, czy w hydrancie do celów przeciwpożarowych. W dawnym średniowiecznym Braniewie zaopatrzenie w wodę nie było ani oczywiste, ani łatwe. Początki na pewno były trudne mimo tego, że miasto otoczone było wodą tj. rzeką Pasłęką i fosą. Jednak Braniewo stosunkowo szybko, bowiem zapewne jeszcze w średniowieczu, a najpóźniej w XVI w. zorganizowało system zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych i konsumpcyjnych, budując wodociąg dostarczający wodę z zewnątrz oraz sieć połączonych ze sobą studni - zbiorników na terenie całego miasta.

Czytaj więcej: WODOCIĄGI MIEJSKIE i GOSPODARKA WODNA w DAWNYM BRANIEWIE

.