GASTRONOMIA W DAWNYM BRANIEWIE

Czytaj więcej: GASTRONOMIA W DAWNYM BRANIEWIE Obecnie w Braniewie mamy wysyp lokali gastronomicznych o różnym przeznaczeniu. Można zjeść domowy obiad, fastfood czy pizzę. Można zjeść na miejscu, ale też w domu, bo prawie każdy lokal ma własny transport. W niektórych miejscach mamy dosłownie zagęszczenie lokali, których właściciele zapewne nie zdają sobie sprawy, że gastronomia w tych miejscach ma wielosetletnią tradycję. Takim przykładem może być Karczma Górna przy współczesnej ulicy Fromborskiej, czy Dwór Artusa w miejscu dzisiejszego BCK i jednej z restauracji.

Czytaj więcej: GASTRONOMIA W DAWNYM BRANIEWIE

DZIEJE POCZTY w PRUSACH, na WARMII i w BRANIEWIE

Czytaj więcej: DZIEJE POCZTY w PRUSACH, na WARMII i w BRANIEWIE Nowoczesna poczta powstała w XIX w. natomiast wcześniej rolę tą pełnili konni kurierzy, a później powozy i dyliżanse. Dużą zmianą było powstanie sieci bitych dróg, a wręcz rewolucją pojawienie się kolei żelaznej. Jeszcze w XX w. w wielu miejscach Prus pocztę dostarczano dyliżansami, które zastąpiły samochody pocztowe. Duże zasługi w powstaniu poczty mieli Krzyżacy, ale i ich następcy, tj. elektorzy i królowie pruscy. Na terenie Warmii pocztę konną utworzył biskup Ignacy Krasicki, zaś poczta w Braniewie znajduje się w tym samym miejscu od 1816 r.

Czytaj więcej: DZIEJE POCZTY w PRUSACH, na WARMII i w BRANIEWIE

1848. „REWOLUCJA” W BRANIEWIE

Czytaj więcej: 1848. „REWOLUCJA” W BRANIEWIE Wiosną 1848 r. fala rewolucji trwająca w całej Europie nazwana Wiosną Ludów objęła również państwo pruskie. Wybuch rewolucji marcowej w Berlinie wywarł wielkie wrażenie w całych Prusach Wschodnich, także w powiatach warmińskich, zarówno na wsi, jak i w miastach. Również w Braniewie doszło do rozruchów biedniejszych warstw społecznych, ale spotkały się one ze zdecydowanym oporem większości mieszkańców miasta. Zamieszki w Braniewie miały jednak podłoże ekonomiczne a nie polityczne, jak w większości przypadków.

Czytaj więcej: 1848. „REWOLUCJA” W BRANIEWIE

1635. PROSPEKT STAREGO MIASTA BRANIEWA PAWŁA STERTZLA

Czytaj więcej: 1635. PROSPEKT STAREGO MIASTA BRANIEWA PAWŁA STERTZLA Blisko 400 lat temu powstało dzieło, dzięki któremu czerpiemy bogatą wiedzę na temat wyglądu ówczesnego Braniewa. Praca w formie rysunku i miedziorytu powstała na wniosek okupujących miasto Szwedów, ale później została odkupiona przez braniewskie władze miejskie. Przez lata znajdowała się w Braniewie zapomniana, a została spopularyzowana w II połowie XIX w. Dziś występuje w wielu powielanych wersjach i jest dość znana, ale przede wszystkim jest bezcenną skarbnicą wiedzy na temat XVII-wiecznego Braniewa.

Czytaj więcej: 1635. PROSPEKT STAREGO MIASTA BRANIEWA PAWŁA STERTZLA

WODOCIĄGI MIEJSKIE i GOSPODARKA WODNA w DAWNYM BRANIEWIE

Czytaj więcej: WODOCIĄGI MIEJSKIE i GOSPODARKA WODNA w DAWNYM BRANIEWIE  Współcześnie trudno docenić jak ważnym medium jest woda. Ona po prostu jest, czy to w kranie do celów konsumpcyjnych, czy w hydrancie do celów przeciwpożarowych. W dawnym średniowiecznym Braniewie zaopatrzenie w wodę nie było ani oczywiste, ani łatwe. Początki na pewno były trudne mimo tego, że miasto otoczone było wodą tj. rzeką Pasłęką i fosą. Jednak Braniewo stosunkowo szybko, bowiem zapewne jeszcze w średniowieczu, a najpóźniej w XVI w. zorganizowało system zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych i konsumpcyjnych, budując wodociąg dostarczający wodę z zewnątrz oraz sieć połączonych ze sobą studni - zbiorników na terenie całego miasta.

Czytaj więcej: WODOCIĄGI MIEJSKIE i GOSPODARKA WODNA w DAWNYM BRANIEWIE

.