WODOCIĄGI MIEJSKIE i GOSPODARKA WODNA w DAWNYM BRANIEWIE

Czytaj więcej: WODOCIĄGI MIEJSKIE i GOSPODARKA WODNA w DAWNYM BRANIEWIE  Współcześnie trudno docenić jak ważnym medium jest woda. Ona po prostu jest, czy to w kranie do celów konsumpcyjnych, czy w hydrancie do celów przeciwpożarowych. W dawnym średniowiecznym Braniewie zaopatrzenie w wodę nie było ani oczywiste, ani łatwe. Początki na pewno były trudne mimo tego, że miasto otoczone było wodą tj. rzeką Pasłęką i fosą. Jednak Braniewo stosunkowo szybko, bowiem zapewne jeszcze w średniowieczu, a najpóźniej w XVI w. zorganizowało system zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych i konsumpcyjnych, budując wodociąg dostarczający wodę z zewnątrz oraz sieć połączonych ze sobą studni - zbiorników na terenie całego miasta.

Czytaj więcej: WODOCIĄGI MIEJSKIE i GOSPODARKA WODNA w DAWNYM BRANIEWIE

POŻARY i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA w DAWNYM BRANIEWIE

Czytaj więcej: POŻARY i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA w DAWNYM BRANIEWIE W dzisiejszych czasach, gdy woda płynie w kranach, działa przeciwpożarowa sieć hydrantowa oraz sprawny system ratowniczo-gaśniczy trudno jest docenić jakim zagrożeniem  dla mieszkańców dawnego Braniewa był pożar i jakie znaczenie miała woda. Przez wieki pożary gnębiły mieszkańców, którzy z biegiem czasu zaczęli organizować coraz sprawniejszą i wielokrotnie przeorganizowywaną ochronę ppoż. Z kolei wodę jeszcze w średniowieczu zaczęto dostarczać do miasta z zewnątrz za pomocą specjalnie zbudowanego wodociągu. Choć przez lata walczono z pożarami, to jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Braniewie powołano dopiero w 1890 r.

Czytaj więcej: POŻARY i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA w DAWNYM BRANIEWIE

ŚLADY POLAKÓW w BRANIEWIE w XIX WIEKU

Czytaj więcej: ŚLADY POLAKÓW w BRANIEWIE w XIX WIEKU Dawne Braniewo było zdecydowanie miastem pruskim i mimo, że znajdowało się przez ponad 300 lat w granicach Rzeczpospolitej takim być nie przestało, a po I rozbiorze  władze pruskie czyniły wiele, aby zwalczyć wszelkie przejawy polskości na Warmii. Nie mniej w XIX wieku w Braniewie mieszkali nieliczni Polacy, a przykładowo w Hosianum uczono języka polskiego. Przez Braniewo w różnych okresach przewinęli się polscy żołnierze, działacze niepodległościowi, czy osoby powszechnie znane, a mimo zaborów, a później również rusyfikacji i  germanizacji, ukazało się sporo publikacji, w których autorzy pisali o naszym mieście w języku polskim. Warto przyjrzeć się tym fragmentom historii Braniewa i o tym jest poniższy artykuł.

Czytaj więcej: ŚLADY POLAKÓW w BRANIEWIE w XIX WIEKU

KALENDARIUM MILITARNE HISTORII BRANIEWA

·    Czytaj więcej: KALENDARIUM MILITARNE HISTORII BRANIEWA Kalendarium przedstawia historię Braniewa od XIII wieku do czasów współczesnych ze szczególnym uwzględnieniem działań wojennych, historii jednostek i garnizonów, umocnień obronnych i różnych zagadnień związanych z wojskowością i obronnością. 

Czytaj więcej: KALENDARIUM MILITARNE HISTORII BRANIEWA

HERB BRANIEWA NA PRZESTRZENI DZIEJÓW MIASTA

Czytaj więcej: HERB BRANIEWA NA PRZESTRZENI DZIEJÓW MIASTA Czytaj więcej: HERB BRANIEWA NA PRZESTRZENI DZIEJÓW MIASTACzytaj więcej: HERB BRANIEWA NA PRZESTRZENI DZIEJÓW MIASTA Braniewo może poszczycić się herbem o ciekawej, rzadko spotykanej symbolice i kształcie. Również historia tego herbu jest na tyle ciekawa, że należy się jej odpowiednie, w miarę chronologiczne przedstawienie. Od początku istnienia herb miasta ewoluował - od swej pierwotnej średniowiecznej formy, przyznanej na pewno przez któregoś z pierwszych biskupów warmińskich, zmieniany kolejno przez dwóch królów polskich w latach 1637 i 1751, a następnie przyjęty na nowo w 1927 r., aż do dzisiejszej najbardziej znanej i rozpowszechnionej wersji. Tymczasem wiele wskazuje, że herb jest niezgodny z obowiązującymi w Polsce zasadami heraldyki.

 

Czytaj więcej: HERB BRANIEWA NA PRZESTRZENI DZIEJÓW MIASTA

.