JOHANN OESTREICH (1750-1833) – NAJWIĘKSZY PRZEDSIĘBIORCA W DZIEJACH BRANIEWA

Czytaj więcej: JOHANN OESTREICH (1750-1833) – NAJWIĘKSZY PRZEDSIĘBIORCA W DZIEJACH BRANIEWA  Był nie tylko najpotężniejszym braniewskim przedsiębiorcą przełomu XVIII i XIX wieku, ale również mecenasem sztuki i szkolnictwa. Działał na wielu polach, między innymi w handlu, przemyśle i transporcie morskim. Do niego należało wiele okazałych i reprezentacyjnych budowli w mieście. Cieszył się też wielkim uznaniem pruskiego dworu królewskiego. Jest przykładem powiedzenia, że „pieniądze szczęścia nie dają” bowiem mimo wielkich sukcesów w handlu, przeżył wszystkie swoje dzieci i nie miał komu przekazać prosperującej firmy. Pamięć o nim rozpowszechnili przedwojenni braniewscy historycy, a warto o nim przypomnieć również współcześnie.

Czytaj więcej: JOHANN OESTREICH (1750-1833) – NAJWIĘKSZY PRZEDSIĘBIORCA W DZIEJACH BRANIEWA

JACOB JACOBSON (1807-1858) – HONOROWY OBYWATEL BRANIEWA

Czytaj więcej: JACOB JACOBSON (1807-1858) – HONOROWY OBYWATEL BRANIEWA Niezwykle zasłużony dla Braniewa lekarz, który stanął na czele walki z epidemią cholery nawiedzającą kilkukrotnie miasto w XIX w. Był chirurgiem i dyrektorem braniewskiego szpitala św. Andrzeja.  Za życia stał się na tyle ważną osobistością dla miasta, że władze postanowiły wyróżnić go tytułem Honorowego Obywatela Braniewa. Pochowany został na nieistniejącym już braniewskim cmentarzu żydowskim, a podczas pogrzebu był opłakiwany przez wszystkich mieszkańców.

Czytaj więcej: JACOB JACOBSON (1807-1858) – HONOROWY OBYWATEL BRANIEWA

PAWEŁ LEGENDORF (1415-1467) – CZTERNASTY BISKUP WARMIŃSKI

Czytaj więcej: PAWEŁ LEGENDORF (1415-1467) – CZTERNASTY BISKUP WARMIŃSKI Tradycyjnie biskupi warmińscy po śmierci spoczywają w katedrze fromborskiej, jednak Paweł Legendorf  jako jedyny biskup warmiński pochowany został w braniewskim kościele św. Katarzyny - głównie ze względu na fatalny stan fromborskiej świątyni po zakończonej właśnie wojnie trzynastoletniej. Przez historyków nazywany jest lawirantem politycznym, trzymającym zawsze stronę silniejszego. Jednak to głównie dzięki jego postawie Warmia i Braniewo po II pokoju toruńskim znalazły się w granicach Rzeczypospolitej będąc częścią państwa polskiego przez ponad 300 lat tj. do I rozbioru Polski.

 

Czytaj więcej: PAWEŁ LEGENDORF (1415-1467) – CZTERNASTY BISKUP WARMIŃSKI

SZYMON WICHMANN (1585-1638) - NAJWIĘKSZY BURMISTRZ BRANIEWA

Czytaj więcej: SZYMON WICHMANN (1585-1638) - NAJWIĘKSZY BURMISTRZ BRANIEWA Braniewianin, który stanął na czele władz miejskich w jednym z najtrudniejszych okresów historii miasta, a mianowicie okupacji szwedzkiej podczas wojny 1626-1635. Dzięki jego zabiegom w roku 1636 podczas wizyty króla Polski Władysława IV Stare Miasto Braniewo otrzymało nowy herb. Za swoje zasługi przez potomnych uznany został najbardziej zasłużonym burmistrzem w dziejach miasta.

Czytaj więcej: SZYMON WICHMANN (1585-1638) - NAJWIĘKSZY BURMISTRZ BRANIEWA

AUGUST WILLICH (1810-1878) - GENERAŁ WOJNY SECESYJNEJ

Czytaj więcej: AUGUST WILLICH (1810-1878) -  GENERAŁ WOJNY SECESYJNEJ Urodzony w Braniewie, syn starosty braniewskiego. Oficer armii pruskiej, rewolucjonista i początkowo zwolennik komunizmu w Niemczech, uczestnik Wiosny Ludów 1848-1849 w Badenii i Palatynacie. Po wyjeździe do USA pracował jako dziennikarz, ale prawdziwą sławę przyniosło mu uczestnictwo w krwawej wojnie secesyjnej w Stanach  Zjednoczonych 1861-1865, którą zakończył jako generał Armii Unii. Barwna i nietuzinkowa postać XIX-wiecznej historii Europy i USA.

Czytaj więcej: AUGUST WILLICH (1810-1878) - GENERAŁ WOJNY SECESYJNEJ

.