SPRAWA HUNTENBERGA. ZBRODNIA RADNYCH BRANIEWA Z POCZĄTKU XV w.

Czytaj więcej: SPRAWA HUNTENBERGA. ZBRODNIA RADNYCH BRANIEWA Z POCZĄTKU XV w.  Było to przestępstwo, które odbiło się głośnym echem na Warmii, w Zakonie Krzyżackim a nawet na soborze w Konstancji. W próbę osądzenia sprawy „zamieszanych” było dwóch biskupów warmińskich, wielki mistrz i delegaci krzyżaccy na soborze powszechnym. Za morderstwem bez wątpienia stali radni Braniewa, a ofiarą był właściciel dworu w Podgórzu. Ślady procesów i jakiekolwiek wzmianki o przestępstwie zostały skrzętnie usunięte z bogatych archiwów braniewskich oraz biskupich i nie wspominają o nim również dawni kronikarze.

Czytaj więcej: SPRAWA HUNTENBERGA. ZBRODNIA RADNYCH BRANIEWA Z POCZĄTKU XV w.

XIV-XVII w. BRANIEWO w HANZIE

 

Czytaj więcej: XIV-XVII w. BRANIEWO w HANZIE  W połowie XIV wieku Braniewo jako jedno z 6 miast pruskich przystąpiło do HanzyZwiązku Hanzeatyckiego – organizacji miast handlowych Europy Północnej z czasów średniowiecza i początku ery nowożytnej. Była to potężna organizacja o silnym oddziaływaniu politycznym i wojskowym. W państwie krzyżackim do Hanzy należały również Gdańsk, Królewiec, Elbląg, Toruń i Chełmno. Braniewo będąc największym miastem Warmii i jego praktycznie jedynym portem morskim, odgrywało czołową rolę w handlu Warmii.

Czytaj więcej: XIV-XVII w. BRANIEWO w HANZIE

1394-1398. PRÓBA POŁĄCZENIA STAREGO i NOWEGO MIASTA BRANIEWO

Czytaj więcej: 1394-1398. PRÓBA POŁĄCZENIA STAREGO i NOWEGO MIASTA BRANIEWO  Od początku swego istnienia, mimo funkcjonowania w granicach państwa zakonnego Braniewo było miastem biskupim, czyli podległym władzy biskupów warmińskich, którzy wyznaczyli mu rolę głównego miasta dominialnego. W celu sprawowania władzy nad swoją własnością na przełomie XIII/XIV wieku biskupi warmińscy wybudowali zamek, który miał zapewnić im panowanie nad Braniewem. Po powstaniu Nowego Miasta, zwłaszcza po próbie połączenia go ze Starym Miastem doszło do buntu braniewskich mieszczan przeciw władzy biskupiej.

Czytaj więcej: 1394-1398. PRÓBA POŁĄCZENIA STAREGO i NOWEGO MIASTA BRANIEWO

1467-1479. BRANIEWO PODCZAS KONFLIKTU o OBSADĘ BISKUPSTWA WARMIŃSKIEGO

Czytaj więcej: 1467-1479. BRANIEWO PODCZAS KONFLIKTU o OBSADĘ BISKUPSTWA WARMIŃSKIEGOCzytaj więcej: 1467-1479. BRANIEWO PODCZAS KONFLIKTU o OBSADĘ BISKUPSTWA WARMIŃSKIEGO Na mocy pokoju toruńskiego zawartego w 1466 r. Warmia z Braniewem trafiła w granice Królestwa Polskiego. Traktat gwarantował dużą autonomię dla warmińskiego księstwa biskupiego, ale nie określał zasad obierania biskupów warmińskich. Właśnie z tego powodu natychmiast po śmierci współtwórcy pokoju toruńskiego biskupa Pawła Legendorfa, doszło do wieloletniego konfliktu pomiędzy powołanym przez kapitułę warmińską biskupem Mikołajem Tungenem, a królem Polski Kazimierzem IV Jagiellończykiem. Konflikt wkrótce zyskał rozmiar międzynarodowy za sprawą udziału Stolicy Apostolskiej, Węgier i Krzyżaków, doprowadzając ostatecznie do wojny polsko-krzyżackiej zwanej wojną kleszą.

Czytaj więcej: 1467-1479. BRANIEWO PODCZAS KONFLIKTU o OBSADĘ BISKUPSTWA WARMIŃSKIEGO

1240- 1300. O POCZĄTKACH BRANIEWA

Czytaj więcej: 1240- 1300. O POCZĄTKACH  BRANIEWA Zanim powstało Braniewo w swojej obecnej lokalizacji, ziemie te zamieszkiwało pogańskie pruskie plemię Warmów. Pierwsi przedstawiciele Zakonu Krzyżackiego zajęli osadę pruską znajdującą się w dół Pasłęki od dzisiejszego centrum Braniewa w ok. 1240 r. Na miejscu tej osady wybudowali ziemno-drewnianą strażnicę, która przetrwała do wybuchu I powstania Prusów w 1242 r. Braniewo dwukrotnie otrzymywało prawa miejskie w 1254 i 1284 r., dlatego można stwierdzić, że walka o opanowanie terenów dzisiejszego Braniewa i okolic dla kolonizacji niemieckiej trwała ledwie kilkadziesiąt lat. Nie ma też wątpliwości, że Braniewo jest najstarszym miastem warmińskim oraz pierwszą stolicą biskupstwa warmińskiego i pierwszą siedzibą kapituły warmińskiej.

Czytaj więcej: 1240- 1300. O POCZĄTKACH BRANIEWA

.