1655-1663. BRANIEWO PODCZAS OKUPACJI BRANDENBURSKIEJ

Czytaj więcej: 1655-1663. BRANIEWO PODCZAS OKUPACJI BRANDENBURSKIEJ Czytaj więcej: 1655-1663. BRANIEWO PODCZAS OKUPACJI BRANDENBURSKIEJ W roku 1655 doszło do kolejnego konfliktu polsko-szwedzkiego, tj. wojny, która przeszła do historii jako „potop szwedzki”. Warmia i Braniewo były tylko małym fragmentem wielkiego teatru wojennego. W 1654r. władzę w Szwecji objął Karol X Gustaw, a król Polski Jan Kazimierz tradycyjnie już zgłaszał pretensje do tronu szwedzkiego. Tak więc  dynastyczne mrzonki Wazów po raz kolejny pchnęły Rzeczpospolitą w wojnę z jedną z największych potęg militarnych w Europie, w sytuacji gdy można było Szwedów skierować w zupełnie innym kierunku zgodnym z najlepiej pojętym interesem kraju.

Czytaj więcej: 1655-1663. BRANIEWO PODCZAS OKUPACJI BRANDENBURSKIEJ

1733-1735. WOJNA o SUKCESJĘ POLSKĄ na WARMII i w BRANIEWIE

Czytaj więcej: 1733-1735. WOJNA o SUKCESJĘ POLSKĄ na WARMII i w BRANIEWIE Czytaj więcej: 1733-1735. WOJNA o SUKCESJĘ POLSKĄ na WARMII i w BRANIEWIEW latach 1733-1735 wybuchła w Rzeczpospolitej wojna domowa o sukcesję na tronie polskim między Augustem III Sasem i Stanisławem Leszczyńskim. W ten międzynarodowy konflikt, jak zwykle wbrew woli władz i mieszkańców uwikłana została Warmia oraz Braniewo. W wojnie domowej żołnierze polscy z konfederacji popierających króla Stanisława Leszczyńskiego starli się z interweniującymi oddziałami obcych państw. Część działań na szczęście o znikomym znaczeniu militarnym miała miejsce na Warmii i pod Braniewem.

Czytaj więcej: 1733-1735. WOJNA o SUKCESJĘ POLSKĄ na WARMII i w BRANIEWIE

1519-1521. BRANIEWO PODCZAS WOJNY PRUSKIEJ

Czytaj więcej: 1519-1521. BRANIEWO PODCZAS WOJNY PRUSKIEJ   Czytaj więcej: 1519-1521. BRANIEWO PODCZAS WOJNY PRUSKIEJ  W latach 1519-1521 doszło do kolejnej wojny polsko-krzyżackiej, nazwanej wojną „pruską” bądź „rycerską”. W konflikt została wplątana biskupia Warmia ze swoim głównym miastem Braniewem. Wojna Króla Polskiego Zygmunta I Starego, który chciał podporządkować sobie Zakon Krzyżacki z wojowniczym Wielkim Mistrzem Albrechtem Hohenzollernem, który z kolei dążył do uniezależnienia, przyniosła dla miasta i biskupstwa opłakane skutki. Podstępnie zajęte przez Krzyżaków Braniewo było oblegane przez wojsko polskie przez kilka miesięcy, a ziemie warmińskie zostały doszczętnie złupione. Mimo zawarcia rozejmu w 1521 roku, Braniewo zostało pod panowaniem krzyżackim aż do „hołdu pruskiego” w 1525 roku.

 

Czytaj więcej: 1519-1521. BRANIEWO PODCZAS WOJNY PRUSKIEJ

1410. CHORĄGIEW BRANIEWSKA w BITWIE pod GRUNWALDEM

Czytaj więcej: 1410. CHORĄGIEW BRANIEWSKA w BITWIE pod GRUNWALDEM Czytaj więcej: 1410. CHORĄGIEW BRANIEWSKA w BITWIE pod GRUNWALDEMW latach 1409-1411 miała miejsce Wielka Wojna Królestwa Polskiego z Zakonem Krzyżackim. Ówczesna Warmia i zatem Braniewo były we władaniu Krzyżaków i w związku z tym były zobowiązane do służby wojskowej w siłach Zakonu. Uczestnictwo w tej wojnie, a zwłaszcza udział w bitwie pod Grunwaldem w dniu 15.07.1410r. zakończyło się klęską i rozbiciem braniewskiej chorągwi. Jednocześnie zwycięstwo polskie pod Grunwaldem, które było jednym z największych tryumfów oręża polskiego pozostaje jednym z najbardziej niewykorzystanych zwycięstw w historii.

Czytaj więcej: 1410. CHORĄGIEW BRANIEWSKA w BITWIE pod GRUNWALDEM

1577. ATAK GDAŃSKA i DANII na wybrzeże WARMII

 Czytaj więcej: 1577. ATAK GDAŃSKA i DANII na wybrzeże WARMIICzytaj więcej: 1577. ATAK GDAŃSKA i DANII na wybrzeże WARMIICzytaj więcej: 1577. ATAK GDAŃSKA i DANII na wybrzeże WARMII W roku 1577 doszło do konfliktu między nowo wybranym królem polskim Stefanem Batorym, a potęgą gospodarczą jaką było Miasto Gdańsk. Spór miał zarówno głębokie podłoże polityczne, ale przede wszystkim gospodarcze. Siłą rzeczy w konflikt została uwikłana biskupa Warmia, a z nią nadbrzeżne miasta warmińskie Braniewo i Frombork. We wrześniu 1577 roku na Zalewie Wiślanym pojawiła się nieco egzotyczna mieszana flota gdańsko-duńska, a jej pobyt przyniósł opłakane konsekwencje dla zupełnie nie przygotowanego do obrony Braniewa i okolic. Atak nastąpił również na żeglugę na Zalewie i faworyzowany przez Batorego Elbląg, który dzięki wojnie zaczął odgrywać co raz większą rolę w handlu i co za tym idzie bogacić się. Tak więc początki rządów Stefana Batorego miały ścisły związek z Braniewem poprzez zaangażowanie miasta w zaistniały konflikt zbrojny. Ponad 400 lat później imię Króla ponownie zawitało do Braniewa za sprawą powstania jednostki wojskowej, a mianowicie 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej im. Króla Stefana Batorego.

Czytaj więcej: 1577. ATAK GDAŃSKA i DANII na wybrzeże WARMII

.