KONFERENCJA NAUKOWA - KRAŃCE EUROPY III

okolicznościowy plakat z konferencji Krańce Europy III uczestnicy konferencji w Spichlerzu Mariackim W dniach 5-6.09.2014r. odbyła się w Braniewie III edycja ogólnopolskiej konferencji popularno-naukowej KRAŃCE EUROPY. Tematem wykładów była "Architektura Warmii na przykładzie Braniewa". Organizatorami konferencji było Starostwo Powiatowe w Braniewie oraz Towarzystwo Miłośników Braniewa a współorganizatorami zadania byli: Urząd Miasta w Braniewie oraz Stowarzyszenie "Dom Warmiński" w Lidzbarku Warmińskim.

 

 

b_150_100_16777215_00_images_konferencja2014_k01.jpg  w konferencji uczestniczyły też władze powiatu i miasta b_150_100_16777215_00_images_konferencja2014_k03.jpg konferencję prowadził Jan Brzozecki wieloletni Dyrektor Międzynarodowych Festiwali Organowych we Fromborku W konferencji wzięło udział łącznie ok. 80 osób. Spotkania odbywały się w zabytkowym Spichlerzu Mariackim. Konferencję prowadził wieloletni Dyrektor Międzynarodowych Festiwali Organowych we Fromborku Jan Brzozecki. Wykładowcami byli uznani w Polsce - prelegenci z różnych ośrodków naukowych znający doskonale historię i problematykę Braniewa, którzy przedstawili następujące tematy - byli to:

dr hab. Christofer Herrmann. Historyk sztuki, od 2005 roku profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego.  mgr Bernard Jesionowski. Muzeum Zamkowe w Malborku dr Adam Soćko – historyk sztuki. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Adama Mickiewicza, a także jako kurator Galerii Sztuki Średniowiecznej oraz Zastępca Dyrektora Muzeum Narodowego w Poznaniu. W pracy badawczej koncentruje się na architekturze i rzeźbie średniowiecznej, interesuje się też sztuką nowożytną. mgr Grzegorz Świderski - Ośrodek Badań Naukowych w Olsztynie dr hab. inż. arch. Jan Salm- profesor nadzwyczajny i kierownik Zakładu  Historii  Architektury,  Budowy  Miast  i  Konserwacji  Zabytków Politechniki Łódzkiej dr Arkadiusz Koperkiewicz adiunkt w Zakładzie Archeologii Średniowiecza i Nowożytności Uniwersytetu Gdańskiego mgr inż. arch. Anita Jaśkiewicz-Sojak - Miejski Konserwator Zabytków w Wejherowie dr Tomasz Chwietkiewicz, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu , regionalista i badacz operacji wschodniopruskiej oraz członek zarządu Towarzystwa Miłośników Braniewa

 

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Christofer Herrmann, Gdańsk, "Początki zabudowy ceglanej w Braniewie"

mgr Bernard Jesionowski, Malbork, "Warsztaty budowlane w Prusach"

dr Adam Soćko, Poznań, "Wieża Zamkowa w Braniewie, a społeczna rola historii sztuki"

mgr Grzegorz Świderski, Olsztyn, "Architektura i urbanistyka na Warmii w okresie średniowiecza"

dr hab. inż. arch. Jan Salm, Łódź, "Międzywojenna architektura Braniewa - wstęp do badań"

dr Arkadiusz Koperkiewicz, Gdańsk, "Archeologia w procesie rewitalizacji zabytków Warmii i Mazur"

dr inż. arch., Anita Jaśkiewicz - Sojak, Gdańsk, "Architektura i urbanistyka XIX wiecznego Braniewa - zarys problematyki"

dr Tomasz Chwietkiewicz, Braniewo, "Terra Incognita - poszukiwania średniowiecznego Braniewa".

b_150_100_16777215_00_images_konferencja2014_k04.jpg b_150_100_16777215_00_images_konferencja2014_k05.jpgb_150_100_16777215_00_images_konferencja2014_k06.jpgb_150_100_16777215_00_images_konferencja2014_k07.jpgb_150_100_16777215_00_images_konferencja2014_k08.jpgb_150_100_16777215_00_images_konferencja2014_k09.jpgb_150_100_16777215_00_images_konferencja2014_k12.jpgb_150_100_16777215_00_images_konferencja2014_k13.jpgb_150_100_16777215_00_images_konferencja2014_k15.jpg


 

 

 

 

 

 

Wieczorem 5.09.2014r. , tuż po zakończeniu wykładów, uczestnicy konferencji mieli możliwość zwiedzania najstarszej budowli ceglanej na Warmii jaką jest Wieża Bramna, która jest  pozostałością po dawnym Zamku Biskupim - pierwszej rezydencji Biskupów Warmińskich. Wejście i oświetlenie wnętrza zorganizowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.  

uczestnicy konferencji we wnętrzu Wieży Bramnejsklepienie gwiaździste w kaplicy św. Andrzejab_150_100_16777215_00_images_konferencja2014_k25.jpgb_150_100_16777215_00_images_konferencja2014_k26.jpgb_150_100_16777215_00_images_konferencja2014_k27.jpgb_150_100_16777215_00_images_konferencja2014_k28.jpgb_150_100_16777215_00_images_konferencja2014_k29.jpgb_150_100_16777215_00_images_konferencja2014_k30.jpgb_150_100_16777215_00_images_konferencja2014_k31.jpgb_150_100_16777215_00_images_konferencja2014_k32.jpguczestnicy konferencji przed Spichlerzem Mariackim 

 

 

 

 

Zakończenie i podsumowanie konferencji odbyło się w dniu 6.09.2014r., podczas którego organizatorzy oraz uczestnicy uznali za bardzo ważny wkład konferencji w budzenie umiłowania Braniewa, w popularyzację oraz promocję wartości historycznych, kulturowych i krajoznawczych naszego regionu. Uznano jako konieczność i potrzebę organizowania podobnych konferencji w przyszłości, której rola edukacyjna dla mieszkańców jest niezbędna. Uznano także za konieczność spowodowania większego zainteresowania konferencją ze strony młodzieży a szczególnie nauczycieli historii oraz dyrektorów braniewskich szkół, których rola edukacyjna jest olbrzymia. Uczestnicy konferencji uznali, że należy dokonać wszelkich starań aby podjąć na tą chwilę wszelkie możliwe działania zabezpieczające, których zadaniem będzie uratowanie Wieży Bramnej przed całkowitym zniszczeniem i ruiną.

Zdjęcia: Jerzy Butkiewicz i Arkadiusz Wiśniewski.


 

 

 

 

 

.