DZIAŁANIA TOWARZYSTWA MIŁOSNIKÓW BRANIEWA

b_150_100_16777215_00_images_dzialaniaTMB_TMB-logo.jpgb_150_100_16777215_00_images_dzialaniaTMB_TMB-logo1.jpg  Towarzystwo Miłośników Braniewa działa na wielu polach w celu promocji historii, kultury i teraźniejszości Braniewa i regionu. Oprócz działań cyklicznych jak SPOTKANIA CZWARTKOWE  z HISTORIĄ i większych przedsięwzięć jak NAPOLEONIADA, czy konferencje naukowe KRAŃCE EUROPY III i IV – są to różnego rodzaju działania jak wystawy, spotkania, upamiętnianie historii itp. Poniżej niektóre z dokonań TMB w latach 2012-2017.

 

 

b_150_100_16777215_00_images_TMBimprezy_konkurs2017.jpgb_150_100_16777215_00_images_TMBimprezy_konkurs01.jpg 29.11.2017 w siedzibie Braniewskiego Centrum Kultury w Braniewie, odbył się konkursu edukacyjny pt. „Historyczne Oblicza Ziemi Braniewskiej”, zorganizowany dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Braniewa oraz powiatu braniewskiego. Organizatorem Konkursu było TMB, zaś współorganizatorami konkursu byli: Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta Braniewa oraz BCK. W konkursie wzięło udział 11 uczniów z braniewskich szkół.

 

 

b_150_100_16777215_00_images_konferencja2017_konferencja2017.jpgb_150_100_16777215_00_images_konferencja2017_konf01.jpgb_150_100_16777215_00_images_konferencja2017_tablicazuse.jpg 16-17.11.2017 TMB i Starostwo Powiatowe w Braniewie zorganizowało Ogólnopolską Konferencję Popularno-Naukową „Krańce Europy IV” pt. Braniewska oświata, kultura i nauka na przestrzeni wieków. W konferencji, która odbyła się w Spichlerzu Mariackim  wzięli udział uznani naukowcy z Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie pod przewodnictwem prof. dr hab. Stanisława Achremczyka. Miało też miejsce odsłonięcie kolejnej tablicy na murach Hosianum poświęconej Konradowi Zuse, wybitnemu matematykowi z Braniewa oraz otwarcie Sali Rycerskiej w Wieży Kleszej wchodzącej w skład Muzeum Ziemi Braniewskiej.

 

b_150_100_16777215_00_images_TMB_forum_eswip.jpg 27.09. 2017 w siedzibie Muzeum Ziemi Braniewskiej w Braniewie odbyło się II Forum Pełnomocników „Współpraca się opłaca” zorganizowane przez Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Elblągu reprezentowany przez Edytę Karpińską. Forum ma charakter lokalny i jest miejscem spotkań pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi regionu elbląskiego. W spotkaniu uczestniczył Starosta Braniewski Leszek Dziąg. Muzeum Ziemi Braniewskiej prowadzone jest przez TMB, które podpisało ze Stowarzyszeniem ESWIP porozumienie o wzajemnej współpracy, które funkcjonuje od ubiegłego roku.

b_150_100_16777215_00_images_TMBimprezy_muzeum1r.jpg 3.09.2017 w 1. rocznicę powstania Muzeum Ziemi Braniewskiej spotkali się członkowie byłego oraz obecnego Zarządu TMB. Licznie odwiedzili muzeum mieszkańcy Braniewa, darczyńcy oraz sympatycy TMB, a także Starosta Braniewski Leszek Dziąg,  Burmistrz Braniewa Monika Trzcińska i Dyrektor ZSZ Joanna Sokół.

 

 

 

b_150_100_16777215_00_images_TMBimprezy_wycieczka020917.jpg 2.09.2017 odbyła się kolejna jednodniowa wycieczka szlakami kościołów, tym razem powiatu elbląskiego, której organizatorem było Towarzystwo Miłośników Braniewa. Podczas wycieczki zwiedzano obiekty sakralne w: Pogrodziu, Tolkmicku, Łęczu, Próchniku i Elblągu.

 

 

b_150_100_16777215_00_images_TMBimprezy_muz040817.jpgb_150_100_16777215_00_images_TMBimprezy_muz040817a.jpg 4.08.2017r. w Muzeum Ziemi Braniewskiej dokonano otwarcia wystawy pt. „Braniewo - miasto portowe od połowy XIV do połowy XX wieku”, a także ekspozycji: „Ceramika budowlana konstrukcyjna i dekoracyjna” oraz przeniesionej do Wieży Kleszej wystawy „Historia Zamku Biskupiego w Braniewie”. Otwarcia w obecności władz powiatowych dokonała Dorota Olbryś wiceprezes TMB.

 

 

b_150_100_16777215_00_images_TMBimprezy_wystawa1.jpg 28.07.2017 w Muzeum Ziemi Braniewskiej nastąpiło otwarcie wystawy przedstawiającej obrazy, widokówki oraz cenne przedmioty otrzymane przez Miejską Bibliotekę Publiczną, oraz Braniewskie Centrum Kultury od byłych mieszkańców Braniewa - Kreisgemeinschaft Braunsberg.

 

 

b_150_100_16777215_00_images_TMBimprezy_cel4.jpg lipiec 2017 ukazało się Celulozowe Muzeum Ziemi Braniewskiej nr 4. Wydanie bezpłatne sfinansowane ze środków Powiatu Braniewskiego oraz Urzędu Miasta Braniewa.

 

 

 

b_150_100_16777215_00_images_TMBimprezy_umowa17.jpg 1.06.2017 podpisanie umowy pomiędzy Starostwem Powiatowym w Braniewie a Towarzystwem Miłośników Braniewa na dofinansowanie realizacji dalszych działań TMB w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym m.in. Muzeum Ziemi Braniewskiej, czwartkowych spotkań z historią, zwiedzanie Braniewa i okolic, itd. Umowę ze strony TMB podpisali - Zbigniew Kędziora i Wojciech Jaroszek a ze strony Starostwa- wicestarosta Artur Mieczaniec  i Mirosław Kudliński - etatowy członkiem Zarządu Powiatu Braniewskiego.

 

b_150_100_16777215_00_images_TMBimprezy_wycieczka17.jpg 27.05.2017 odbyła się kolejna jednodniowa wycieczka szlakami kościołów powiatu braniewskiego, której organizatorem było Towarzystwo Miłośników Braniewa. Podczas wycieczki zwiedzano obiekty sakralne w Piotrowcu, Łajsach, Pieniężnie, Ławkach, Wilczętach, Nowicy i Starym Siedlisku.

 

 

b_150_100_16777215_00_images_TMBimprezy_walne17.jpg 8.04.2017 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Towarzystwa Miłośników Braniewa. Prezesem ponownie został – Zbigniew Kędziora, wiceprezesami – Dorota Olbryś i Mariusz Demkowicz, Sekretarzem – Katarzyna Rant, skarbnikiem – Aleksandra Balcerak, a członkami zarządu – Wojciech Jaroszek i Wiesław Zaremba.

 

 

b_150_100_16777215_00_images_TMBimprezy_niemcy1.jpg 7.04.2017 wizyta gości z Kreisgemeinschaft Braunsberg

 

 

 


b_150_100_16777215_00_images_dzialaniaTMB_celuloza3.jpg wrzesień 2016 - wraz z otwarciem muzeum ukazało się Celulozowe Muzeum Braniewa III edycja. Wydano 1000 bezpłatnych egzemplarzy prezentujących historyczne postacie z dziejów Braniewa i regionu. Jak zwykle zasługa całego TMB ze szczególnym zaangażowaniem Zbigniewa Kędziory i Jacka Iwulskiego

 

 

 

 

b_150_100_16777215_00_images_TMB_muzeumZB01.jpgb_150_100_16777215_00_images_TMB_sarbiewski-tab.jpg  W dniu 3.09.2016 r. odbyło się uroczyste otwarcie Muzeum Ziemi Braniewskiej powstałego w pomieszczeniach Zespołu Szkół Zawodowych dzięki ogromnemu zaangażowaniu członków Towarzystwa Miłośników Braniewa oraz wsparciu starostwa powiatowego, władz kościelnych, wielu instytucji i osób prywatnych. Wcześniej odsłonięto kolejną tablicę na murach Hosianum poświęconą wybitnemu XVII-wiecznemu poecie jezuicie Maciejowi Sarbiewskiemu.

 

b_150_100_16777215_00_images_TMB_wycieczka27.02.2016a.jpgb_150_100_16777215_00_images_TMB_wycieczka27.08.2016.jpg W dniu 27.08.2016 r. Towarzystwo Miłośników Braniewa zorganizowało kolejną wycieczkę autokarową śladami historii. Podczas wycieczki zwiedzono kościoły w Nowym Dworze Gd., Stegnie, Cygance oraz Muzeum Stutthof i Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich. W wycieczce wzięły udział 52 osoby.

 

 b_150_100_16777215_00_images_TMBimprezy_drezyna01.jpgb_150_100_16777215_00_images_TMBimprezy_drezyna02.jpg W dniu 9.07.2016 r. odbył się objazd techniczny drezynami ręcznymi odcinka kolejowego tzw. „nadzalewówki” na trasie: Braniewo Brama – Frombork – Święty Kamień – Tolkmicko. Organizatorami objazdu było Towarzystwo Miłośników Braniewa, Starostwo Powiatowe w Braniewie oraz firmy Martel. W wyprawie wzięło udział 48 uczestników, którzy 4 drezynami pokonali odcinek o długości ok 22 km.  

 

 b_150_100_16777215_00_images_TMB_wycieczka25.06.jpg W dniu 25.06.2016r. odbyła się kolejna wycieczka po kościołach Warmii zorganizowana przez Towarzystwo Miłośników Braniewa. W wycieczce wzięło udział ok. 20 osób, które zwiedziły kościoły w następujących miejscowościach: Wielkie Wierzno - Chruściel - Pierzchały - Długobór - Płoskinia - Tolkowiec – Szalmia.

 

 

 

 

 

b_150_100_16777215_00_images_TMB_umowa_muzeum.jpg W dniu 3.06.2016r. Zarząd Powiatu Braniewskiego  podpisał umowę z Towarzystwem Miłośników Braniewa o wsparciu realizacji zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pod tytułem: „Od Muzeum Celulozowego do Muzeum Ziemi Braniewskiej”. TMB reprezentowali: Sekretarz - Wojciech Jaroszek oraz Skarbnik - Jacek Iwulski, natomiast Zarząd Powiatu: Wicestarosta - Artur Mieczaniec i Członek Zarządu –Mirosław Kudliński.

 

 

 

b_150_100_16777215_00_images_tmb_warszawa_wycieczka.jpg W dniach 11-13.03.2016 roku Zarząd Towarzystwa Miłośników Braniewa przy wsparciu Klubu Turystycznego PTTK „Figa” w Braniewie zorganizował wycieczkę krajoznawczą do Warszawy i Płocka. W wyjeździe wzięło udział 30 osób. Zwiedzano m.in. pałac w Wilanowie, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich, Zamek Królewski Starówkę warszawską, Stadion Narodowy i Muzeum Mazowieckie w Płocku.

 

 

 

 

b_150_100_16777215_00_images_TMB_malbork.jpg W dniu 23.01.2016r.   Zarząd Towarzystwa Miłośników Braniewa zorganizował wycieczkę krajoznawczą do Malborka. W wycieczce wzięło udział około 38 uczestników, którzy zwiedzili zamek krzyżacki i miasto.

 

 

 

 

 

 

 b_150_100_16777215_00_images_TMB_celuloza_2.jpg Październik 2015 – ukazało się Celulozowe Muzeum Braniewa II edycja. Wydano kilkaset bezpłatnych egzemplarzy prezentujących historyczne postacie z dziejów Braniewa i regionu. Zasługa całego TMB ze szczególnym zaangażowaniem Zbigniewa Kędziory i Jacka Iwulskiego 

 

 

 

 

 

b_150_100_16777215_00_images_TMB_wycieczka.jpgW dniu 17.10.2015 Zarząd Towarzystwa Miłośników Braniewa zorganizował wycieczkę po wschodnich terenach byłego powiatu braniewskiego. W wycieczce wzięło udział około 40 uczestników. Zwiedzono m.in. zabytki Bażyn, Osetnika, Chwalęcina, Krosna, Mingajn i Ornety.  

 

 

b_150_100_16777215_00_images_TMB_wystawa_zamek.jpg b_150_100_16777215_00_images_TMB_wystawa_zamek1.jpg W dniu 15.10.2015r. otwarto wystawę pt. „Bogate dzieje zamku biskupiego w Braniewie”, która znajduje się w kaplicy gotyckiej Bazyliki Mniejszej św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Braniewie. Wystawę zorganizowało Towarzystwo Miłośników Braniewa przy wsparciu Starostwa Powiatowego Otwarcie wystawy poprzedził wykład wybitnego specjalisty dr Adama Śoćko Zastępcy Dyrektora Muzeum Narodowego w Poznaniu.

 

 

 b_150_100_16777215_00_images_TMB_dziedzictwo.jpg W dniu 12.09.2015r. w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2015 odbyła się sesja naukowa na wzgórzu katedralnym we Fromborku poświęcona utraconemu dziedzictwu regionu, na której wykłady wygłosili członkowie Towarzystwa Miłośników Braniewa: Jagoda Semków, Tomasz Chwietkiewicz i Jerzy Butkiewicz.

 

 

 

b_150_100_16777215_00_images_dzialaniaTMB_sejm01.jpgb_150_100_16777215_00_images_dzialaniaTMB_sejm02.jpgW dniach 20-24.07.2015 w holu Nowego Domu Poselskiego zaprezentowana została wystawa pod nazwą „ Braniewo Pierwsza Stolica Warmii ” zorganizowana przez Urząd Miasta Braniewa i Towarzystwo Miłośników Braniewa, które reprezentował wiceprezes Jerzy Butkiewicz.

 

 

b_150_100_16777215_00_images_dzialaniaTMB_leg01.jpg b_150_100_16777215_00_images_dzialaniaTMB_leg02.jpgDnia 23.07.2015 r. w 548 rocznicę śmierci, jedynego pochowanego w murach braniewskiego kościoła św. Katarzyny biskupa warmińskiego Pawła Legendorfa, odsłonięto wydruk wielkoformatowy (w skali 1 : 1) jego płyty nagrobnej. Inicjatorem przedsięwzięcia było Towarzystwo Miłośników Braniewa, a wsparcia udzieliły Kreisgemeinschaft Braunsberg,  Stowarzyszenie „Dom Warmiński” w Lidzbarku Warmińskim i osoby prywatne.

 

 

Kolega Jacek Iwulski w trakcie wykonywania zdjęć, zabezpieczany przez strażaka z Komendy Powiatowej PSP w Lidzbarku Warm. Uczestnicy „akcji” od lewej: Jagoda Semków, Małgorzata Jackiewicz-Garniec - kierownik Muzeum Warmińskiego, Jacek Iwulski, strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warm. i Zbigniew Kędziora. 16.06.2015 – członkowie Zarządu TMB: Zbigniew Kędziora, Jagoda Semków i Jacek Iwulski udali się do Muzeum Warmii w Lidzbarku Warmińskim, gdzie Jacek Iwulski wykonał zdjęcia płaskorzeźby biskupa Legendorfa pochodzącej z kościoła św. Katarzyny w Braniewie. Zdjęcia posłużą do wykonania wydruku wielkoformatowego, który umieszczony zostanie na ścianie Bazyliki Mniejszej obok płyty nagrobnej będącej niegdyś miejscem przytwierdzenia płaskorzeźby.

 

 

 

b_150_100_16777215_00_images_dzialaniaTMB_kopernik01.jpgb_150_100_16777215_00_images_dzialaniaTMB_kopernik02.jpg

28.04.-15.05.2015 – „CO NAPISAŁ KOPERNIK” wystawa fotografii rękopiśmiennych zapisków Mikołaja Kopernika w Bazylice Mniejszej Św. Katarzyny. Wystawa została użyczona przez TMB z Biblioteki HOSIANUM Warmińskiego Seminarium Duchownego w Olsztynie.

 

 

  

b_150_100_16777215_00_images_dzialaniaTMB_kreis01.jpg b_150_100_16777215_00_images_dzialaniaTMB_kreis02.jpg20.03.2015 – spotkanie członków Zarządu TMB z przedstawicielami Kreisgemeinschaft Braunsberg(stowarzyszenia byłych mieszkańców powiatu braniewskiego) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Braniewie. 

 

 

 

b_150_100_16777215_00_images_dzialaniaTMB_tabjez02.jpg b_150_100_16777215_00_images_dzialaniaTMB_tabjez01.jpg 02.03.2015 – z inicjatywy TMB pod arkadami Zespołu Szkól Zawodowych w Braniewie odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej 450-tej rocznicy przybycia jezuitów do Braniewa ufundowanej przez Pana Sławomira Izdebskiego. Odsłonięcie tablicy poprzedzone było wykładem Weroniki Wojnowskiej w Spichlerzu Mariackim 

 

 

b_150_100_16777215_00_images_dzialaniaTMB_dekport02.jpg b_150_100_16777215_00_images_dzialaniaTMB_dekport01.jpg 26.02.2015- podpisanie deklaracji współpracy Towarzystwem Miłośników Braniewa z Portalem Braniewo. Deklarację podpisali prezes TMB Zbigniew Kędziora i Wojciech Andrearczyk właściciel Portalu.

 

 

 

b_150_100_16777215_00_images_dzialaniaTMB_cmb01.jpg b_150_100_16777215_00_images_dzialaniaTMB_cmb02.jpg grudzień 2014 – ukazało się Celulozowe Muzeum Braniewa projekt TMB zrealizowany ze środków programu mikro-dotacji „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalne” dofinansowanego przez MPiPS w ramach FIO. Wydano kilkaset bezpłatnych egzemplarzy prezentujących historyczne zbiory, które mogłyby zasilić lokalne muzeum. Zasługa całego TMB ze szczególnym zaangażowaniem Jerzego Butkiewicza, Janusza Moskala, Jagody Semków i Jacka Iwulskiego 

 

b_150_100_16777215_00_images_dzialaniaTMB_tab.sap.01.jpg b_150_100_16777215_00_images_dzialaniaTMB_tab.sap.02.jpg

24.11.2014 – po zakończeniu konferencji z okazji 450-lecia przybycia jezuitów do Braniewa w arkadach Zespołu Szkół Zawodowych w Braniewie z inicjatywy TMB odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą 15 członkom rodu Sapiehów absolwentów Colegium Hosianum. Fundatorami tablicy są Nadleśnictwo Młynary i Stowarzyszenie „Dom Warmiński

 
 

b_150_100_16777215_00_images_dzialaniaTMB_tabweis02.jpg b_150_100_16777215_00_images_dzialaniaTMB_tabweis01.jpg 7.11.2014- z inicjatywy TMB pod arkadami Zespołu Szkół Zawodowych w Braniewie odsłonięto tablicę pamięci Wilhelma Weissbrodta (1836-1917) – twórcy pierwszego muzeum w Braniewie.

 

 

 

 

 

b_150_100_16777215_00_images_dzialaniaTMB_2014.10.30_list_intencyjny_Gim._Nr_2.JPG b_150_100_16777215_00_images_dzialaniaTMB_2014.10.30_list_intencyjny_gimnazjum_Nr_2.JPG 30.10.2014 – podpisanie listu intencyjnego o współpracy pomiędzy TMB a Gimnazjum nr 2 w Braniewie. List podpisali Prezes TMB Zbigniew Kędziora i dyrektor Gimnazjum nr 2 Pani Grażyna Szklarek.

 

 

 

 

b_150_100_16777215_00_images_dzialaniaTMB_mun01.jpg b_150_100_16777215_00_images_dzialaniaTMB_mun02.jpg październik 2014 – z 4-dniową wizytą w Münster przebywała delegacja TMB zaproszona przez Kreisgemeinschaft Braunsberg (stowarzyszenia byłych mieszkańców powiatu braniewskiego) z okazji obchodów 60-lecia powstania stowarzyszenia. Zarząd TMB godnie reprezentowali Jerzy Butkiewicz i Tomasz Chwietkiewicz.

 

 

 

 

b_150_100_16777215_00_images_dzialaniaTMB_wystjac01.jpg b_150_100_16777215_00_images_dzialaniaTMB_wyst_jac_IIa.jpg 19.09.2014 - otwarcie wystawy „Podróż sentymentalna II. Braniewo i braniewianie w latach 1945-2000”. Wystawa fotografii ze zbiorów Jacka Iwulskiego (członka Zarządu TMB) i Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej.

 

 

 

 

 

b_150_100_16777215_00_images_konferencja2014_konfer01.jpg b_150_100_16777215_00_images_konferencja2014_k32.jpg 5-6.09.2014TMB i Starostwo Powiatowe w Braniewie zorganizowało III edycję ogólnopolskiej konferencji popularno-naukowej Krańce Europy pt. Architektura Warmii na przykładzie Braniewa. W konferencji, która odbyła się w Spichlerzu Mariackim  wzięli udział uznani naukowcy z Polski i Niemiec, miało tez miejsce wejście do wieży bramnej.

 

 

 

 

b_150_100_16777215_00_images_dzialaniaTMB_wyst_demkowicz.jpg b_150_100_16777215_00_images_dzialaniaTMB_2013.09.24_z_Iza_D.jpg 13.12.2013 - TMB współorganizowało wystawę fotograficzną Metamorfoza Braniewa” autorstwa Izabeli Demkowicz, która eksponowana była w Braniewskim Centrum Kultury.

 

 

 

 

 

b_150_100_16777215_00_images_dzialaniaTMB_wyst_jacek_2013.jpg b_150_100_16777215_00_images_dzialaniaTMB_wysta_jacek_2013a.jpg 2.11.2013 - uroczyście otwarto zorganizowaną przez  TMB wspólnie z Urzędem Miasta i BCK  wystawę pt. "Sentymentalna podróż do przeszłości – zdjęcia mieszkańców z lat 40, 50, 60 i 70-tych". Autorem wystawy jest Jacek Iwulski członek zarządu TMB.

 

 

 

 

b_150_100_16777215_00_images_dzialaniaTMB_2013.10.08_spotkanie_z_dziekanem_L._Galica.JPG b_150_100_16777215_00_images_dzialaniaTMB_2013.10.08._podziemia_bazyliki.JPG 08.10.2013- odbyło się posiedzenie  zarządu TMB, po którym miało miejsce spotkanie z księdzem proboszczem Leszkiem Galicą i zwiedzanie podziemi Bazyliki Mniejszej św. Katarzyny.

 

 

 

 

b_150_100_16777215_00_images_dzialaniaTMB_spacer_miecz.jpg 30.06.2013 – odbył się „Spacer po nieznanym Braniewie” pomysłodawcą i przewodnikiem był Rafał Mieczkowski, członek TMB.

 

  

b_150_100_16777215_00_images_dzialaniaTMB_warszta_ziel.jpg 17-18.05.2013TMB uczestniczyło w Warmińsko-Mazurskich Dniach Ekonomii Społecznej w Olsztynie. TMB reprezentowała grupa artystów na czele z braniewskim malarzem Andrzejem Zielińskim.

 

 

  

 

b_150_100_16777215_00_images_dzialaniaTMB_wiea_1.JPG b_150_100_16777215_00_images_dzialaniaTMB_wiea_2.JPG 23.04.2013 – odbyło się pierwsze od lat wejście do wieży bramnej. Członkowie TMB współorganizowali pierwsze od wielu lat wejście do zamurowanej wieży we współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Urzędem Miasta w Braniewie.

 

 

 

 

b_150_100_16777215_00_images_dzialaniaTMB_wyst_jacek_yc.jpg b_150_100_16777215_00_images_dzialaniaTMB_wyst_jacek_yc1.jpg 12.04.2013 – otwarto wystawę fotografii pt. „Życie wśród gruzów. Powojenne Braniewo w obiektywie fotografa Wojciecha Iwulskiego”.  Autorem wystawy jest członek zarządu TMB Jacek Iwulski, który zaprezentował zdjęcia swojego  ojca Wojciecha Iwulskiego.

 

 

 

 

b_150_100_16777215_00_images_dzialaniaTMB_konse01.jpg b_150_100_16777215_00_images_dzialaniaTMB_konser02.jpg 11.04.2013 – Zarząd TMB spotkał się z panią Marią Gawryluk - Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków – Kierownikiem Delegatury w Elblągu. W czasie spotkania omówiono kwestie ratowania braniewskich zabytków, w tym wieży bramnej.

 

 

 

 

b_150_100_16777215_00_images_dzialaniaTMB_2013.03.15_walne_i_wybr_nowego.JPG b_150_100_16777215_00_images_dzialaniaTMB_2013.03.15_nowy_zarzd.JPG 15.03.2013 – odbyło się Walne Zebranie Towarzystwa Miłośników Braniewa wybrało nowe władze stowarzyszenia. Prezesem ponownie został – Zbigniew Kędziora, wiceprezesem – Jerzy Butkiewicz, Sekretarzem – Wojciech Jaroszek, skarbnikiem – Jacek Iwulski, a członkami zarządu – Jagoda Semków, Tomasz Chwietkiewicz i Janusz Moskal. W skład komisji rewizyjnej weszli: Dariusz Lis, Czesław Kozłowski.  

 


 

b_150_100_16777215_00_images_dzialaniaTMB_tab.swit.01.jpg b_150_100_16777215_00_images_dzialaniaTMB_tab.swit.02.jpg

9.11.2012 – podczas obchodów 50-lecia Zespołu szkól zawodowych w Braniewie z inicjatywy TMB pod arkadami obiektu szkoły odsłonięto tablicę poświęconą kanonikowi ks. Władysławowi Świtalskiemu - profesorowi i rektorowi braniewskiej uczelni w okresie międzywojennym, zamordowanemu przez żołnierzy sowieckich w 1945r.  Fundatorem tablicy jest Powiat Braniewski.

 

 

 

b_150_100_16777215_00_images_napoleoniada_nap01.jpg b_150_100_16777215_00_images_napoleoniada_nap18.jpg 12.06.2012TMB we współpracy z Starostwem Powiatowym, Urzędem Miasta Braniewa i Urzędem Miasta i Gminy Frombork z okazji 200-lecia pobytu cesarza Napoleona Bonaparte w Braniewie i we Fromborku zorganizował imprezę pod nazwą NAPOLEONIADA 2012 z udziałem grup rekonstrukcyjnych z epoki napoleońskiej. Z tej okazji w obu miastach odsłonięto pamiątkowe tablice.

 

 

 

Zdjęcia i materiały: Arkadiusz Wiśniewski, Jerzy Butkiewicz, Jacek Iwulski, Jagoda Semków. www.powiat-braniewo.pl www.tv.elblag.pl www.braniewo.wm.pl  Facebook TMB.

.