ZARZĄD TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW BRANIEWA

b_150_100_16777215_00_images_tmb_578150_444907138920679_1773878310_n.jpg  W dniu 6.12.2021 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Towarzystwa Miłośników Braniewa, na którym oprócz podsumowania działalności dokonano zmian w statucie organizacji oraz wybrano władze na nową kadencję, które stawiają sobie ambitne plany co do dalszej działalności. Działania TMB są co raz bardziej zauważalne, a odnoszone przez stowarzyszenie i członków sukcesy są co raz częściej doceniane.

 

Zarząd Towarzystwa Miłośników Braniewa powołany na Walnym Zebraniu w dniu 6.12.2021 r.: Zbigniew Kędziora- Prezes, Dorota Olbryś- Wiceprezes, Maria Bilkiewicz- Sekretarz, Mirosław Nogal – Skarbnik, Wojciech Jaroszek Członek, Wiesław Zaremba – Członek, Józef Sorbian - Członek.


 

Zarząd Towarzystwa Miłośników Braniewa powołany na Walnym Zebraniu w dniu 8.04.2017 r.: Zbigniew Kędziora- Prezes, Dorota Olbryś- Wiceprezes, Mariusz Demkowicz – Wiceprezes, Katarzyna Rant- Sekretarz, Aleksandra Balcerak – Skarbnik, Wojciech Jaroszek – Członek, Wiesław Zaremba – Członek. W dniu 15.02.2018 r. w związku z rezygnacją kolegi Mariusza Demkowicza, powołano na członka zarządu kolegę Jarosława WójcińskiegoZarząd TMB

Poprzedni Zarząd Towarzystwa Miłośników Braniewa powołany na Walnym Zebraniu w dniu 15.03.2013 r.: Zbigniew Kędziora- Prezes, Jerzy Butkiewicz- Wiceprezes, Wojciech Jaroszek – Sekretarz, Jacek Iwulski – Skarbnik, Jagoda Semków – Członek, Tomasz Chwietkiewicz – Członek, Janusz Moskal - Członek. Na zebraniu Zarządu TMB w dniu 11.02.2016 r. w związku z rezygnacją z funkcji wiceprezesa TMB kol. Jerzego Butkiewicza, zgodnie ze Statutem TMB  dokonano zmian w składzie Zarządu. Na wiceprezesa wybrano koleżankę Jagodę Semków, a na członka zarządu powołano koleżankę Dorotę Olbryś.


b_150_100_16777215_00_images_dzialaniaTMB_rapita01.jpg 17.12.2021 członek Towarzystwa Miłośników Braniewa Michał Rapita został laureatem konkursu "Barwy Wolontariatu" i wyróżniony okolicznościowym dyplomem przyznanym z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu. 


 

b_150_100_16777215_00_images_tmb_osobowo_roku2019-dorota.jpg 5.10.2021 Wiceprezes TMB Dorota Olbryś została wyróżniona tytułem „Osobowość Roku 2019” w kategorii Kultura w powiecie braniewskim. Nagrodę w 2020 r. przyznała Redakcja „Polska Times. Celem akcji jest uhonorowanie ludzi nietuzinkowych, pomysłowych, aktywnych i ciekawych, którzy konsekwentnie realizują obrany cel i pociągają za sobą innych, a swoją działalność prowadzą z autentycznej potrzeby działania, z pasji, z chęci pomagania innym i przyczynienia się do rozwoju naszego regionu.


 

b_150_100_16777215_00_images_tmb_dlis2021odznaka.jpg 30.09.2021 podczas uroczystej Wojewódzkiej Inauguracji Roku Kulturalnego w Elblągu członek TMB i przewodniczący komisji rewizyjnej kolega Dariusz Lis został wyróżniony Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznaną przez Zarząd Województwa W-M. Dariusz Lis jest nauczycielem języka polskiego w Zespole Szkół Budowlanych oraz znanym w Braniewie poetą, autorem licznych publikacji.


 b_150_100_16777215_00_images_dzialaniaTMB_odznaka_zonz2021.jpgb_150_100_16777215_00_images_dzialaniaTMB_ozonz2021a.jpg 29.07.2021 podczas Czwartkowego Spotkania z Historią Pani Monika Trzcińska, burmistrz Braniewa w latach 2014-2018 została wyróżniona Złotą Odznaką „Za opiekę nad zabytkami przyznaną na wniosek Zarządu TMB przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Odznakę przyznano za decydujący wpływ na uratowanie Wieży Bramnej zamku biskupiego, najstarszej budowli na Warmii.

 

 

 

b_150_100_16777215_00_images_TMBimprezy_przyjaciel_warmi2019.jpg 26.11.2020 podczas Czwartkowego Spotkania z Historią w Bazylice Mniejszej św. Katarzyny tytuł „Przyjaciel Warmii 2019” wraz z statuetką „Copernicusa” przyznaną przez Stowarzyszenie „Dom Warmiński” odebrał Zbigniew Kędziora Prezes TMB. Wyróżnienie wręczył Tomasz Sielicki Burmistrz Braniewa.

 

 

 

b_150_100_16777215_00_images_TMBimprezy_100a.jpgb_150_100_16777215_00_images_TMBimprezy_100b.jpg 11.11.2018 podczas akademii z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości wyróżnienia odebrali członkowie TMB. Odznakę Honorową „Za zasługi dla turystyki” przyznaną przez Ministra Sportu i Turystyki otrzymała Janina Jolanta Lichota. Tytuł „Przyjaciel Warmii 2017” wraz z statuetką „Copernicusa” przyznaną przez Stowarzyszenie „Dom Warmiński”  odebrał Wojciech Jaroszek. Wyróżnienia od Burmistrz Braniewa za „ bezinteresowną działalność na rzecz naszej małej Ojczyzny” otrzymali Dorota Sabina Olbryś, Jacek Iwulski, Leszek Dziąg i Wojciech Jaroszek.

 

 

b_150_100_16777215_00_images_TMBimprezy_niep2017c.jpgb_150_100_16777215_00_images_TMBimprezy_niep2017a.jpgb_150_100_16777215_00_images_TMBimprezy_niep2017b.jpg W dniu 11.11.2017 podczas akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Braniewie - kolejne wyróżnienia otrzymali członkowie Towarzystwa Miłośników Braniewa. Wiceprezes TMB Dorota Olbryś została odznaczona Odznaką Honorową „Zasłużony dla kultury polskiej” przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezes TMB Zbigniew Kędziora otrzymał Odznakę Honorową „Zasłużony dla województwa warmińsko-mazurskiego” przyznaną przez Marszałka Województwa, natomiast TMB otrzymało statuetkę „Copernicus” i tytuł „Przyjaciel Warmii” od Stowarzyszenia „Dom Warmiński”. Wyróżnienia wręczali: Jan Bobek Przewodniczący Sejmiku Województwa, Leszek Dziąg Starosta Braniewski i Monika Trzcińska Burmistrz Braniewa.

b_150_100_16777215_00_images_dzialaniaTMB_tmb2017b.jpgb_150_100_16777215_00_images_dzialaniaTMB_tmb2017a.jpg

W dniu 5.02.2017r. podczas zorganizowanego po raz pierwszy Koncertu Noworocznego Burmistrz Miasta Braniewa Pani Monika Trzcińska wręczyła Nagrody Burmistrza dla osób szczególnie zaangażowanych na rzecz miasta i mieszkańców. Statuetki otrzymali m.in. członkowie Towarzystwa Miłośników Braniewa: Jacek Iwulski, Lena i Czesław Kozłowscy oraz Wojciech Jaroszek.

 

b_150_100_16777215_00_images_TMB_dyplomMarsz02.jpgb_150_100_16777215_00_images_TMB_dyplomMarsz01.jpg W dniu 16.12.2016r. podczas podsumowania Europejskich Dni Dziedzictwa na Warmii 2016 w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie Towarzystwo Miłośników Braniewa otrzymało Dyplom od Marszałka Województwa za udział tegorocznej edycji pod hasłem: „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią. Świątynie/arcydzieła/pomniki”. Dyplom wręczyła Wicemarszałek Wioletta Śląska-Zyśk, a odebrała wiceprezes TMB Jagoda Semków.

 

b_150_100_16777215_00_images_TMB_sn2016.jpgb_150_100_16777215_00_images_TMB_sn2016a.jpg W dniu 11.11.2016r. podczas uroczystej akademii z okazji Święta Niepodległości Towarzystwo Miłośników Braniewa zostało wyróżnione przez Starostę Braniewskiego okazjonalną statuetką za zorganizowanie Muzeum Ziemi Braniewskiej. Listy gratulacyjne i upominki z rąk starosty Leszka Dziąga i burmistrz Braniewa Moniki Trzcińskiej otrzymali: Zbigniew Kędziora, Jagoda Semków, Dorota Olbryś, Helena i Czesław Kozłowscy, Katarzyna i Adam Rant, Jacek Iwulski i Wojciech Jaroszek oraz nieobecni na akademii Tomasz Chwietkiewicz i Janusz Moskal.

 

b_150_100_16777215_00_images_TMB_chwietek2016.jpg W dniu 6.10.2016 r. podczas  konferencji Spotkania z historią - 550-lecie II pokoju toruńskiego w Muzeum Zamkowym w Lidzbarku Warmińskim statuetkę  Copernikus i tytuł Przyjaciel Warmii, nadawane przez Stowarzyszenie "Dom Warmiński"- otrzymał  dr Tomasza Chwietkiewicz członek zarządu TMB. Laureat podczas konferencji przedstawił wykład pt. „O życiu doczesnym, geopolitycznych wyborach oraz losach pochówku biskupa warmińskiego Pawła Legendorfa”.

ież naszego kolegę, dr Tomasza Chwietkiewicza, członka zarządu naszego TMB.
Po uroczystości Tomasz przedstawił wykład "O życiu doczesnym, geopolitycznych wyborach oraz losach pochówku biskupa warmińskiego Pawła Legendorfa" przygotowaną bogato ilustrowaną prezentacją. Cieszymy się i serdecznie gratulujemy. W konferencji wzięła udział także delegacja naszego stowarzyszenia.

 

 

b_150_100_16777215_00_images_TMB_butkiewicz.jpg W dniu 4.05.2016r. podczas Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka w Braniewie Brązowy Medal "Za zasługi dla pożarnictwa" otrzymał kolega Jerzy Butkiewicz. Medal na wniosek kierownictwa Komendy Powiatowej PSP w Braniewie przyznało Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Olsztynie. Dekoracji dokonał dh Jacek Protas Prezes Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie.

 

 

 

b_150_100_16777215_00_images_TMB_kozlowscy_medale_men.jpg W dniu 11.11.2015r. podczas akademii z okazji obchodów Święta Niepodległości członkowie TMB Helena Kozłowska i Czesław Kozłowski otrzymali Medale Edukacji Narodowej, które wręczył Pan Leszek Dziąg Starosta Braniewski.

 

 

b_150_100_16777215_00_images_tmb_az-_statuetka.jpg W dniu 26.11.2015r. podczas organizowanego przez TMB czwartkowego spotkania z historią, członek TMB kolega Andrzej Zieliński odebrał nagrodę PRZYJACIEL WARMII przyznaną przez Stowarzyszenie „Dom Warmiński”. Statuetkę Copernicusa wręczyła Pan Monika Trzcińska Burmistrz Braniewa.

 

 

 

 b_150_100_16777215_00_images_TMB_gumak_nagroda.jpg W dniu 15.10.2015r. podczas otwarcia wystawy poświęconej byłemu zamkowi biskupiemu w Braniewie, członek zarządu TMB kolega Janusz Moskal odebrał nagrodę PRZYJACIEL WARMII przyznaną przez Stowarzyszenie „Dom Warmiński”. Statuetkę Copernicusa wręczył Pan Leszek Dziąg Starosta Braniewski.

 

 

 

b_150_100_16777215_00_images_TMB_nagroda_2015.jpg W dniu 9.10.2015r. odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Seniora połączone z Forum Inicjatyw Pozarządowych. W trakcie  uroczystości TMB otrzymało drugą nagrodę w konkursie  Aktywni i skuteczni” (sprzęt nagłaśniający), którą odebrał kolega Jerzy Butkiewicz, natomiast kolega Jacek Iwulski otrzymał tytuł „Wolontariusz Powiatu Braniewskiego 2015”.

 

 

 b_150_100_16777215_00_images_TMB_4.05.2015_Ds_jacek.jpg W dniu 4.05.2015r. podczas Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka w Baranówce Brązowy Medal "Za zasługi dla pożarnictwa" otrzymał kolega Jacek Iwulski. Medalem wyróżnieni zostali również koledzy Janusz Moskal i Andrzej Zieliński. Medale na wniosek kierownictwa Komendy Powiatowej PSP w Braniewie przyznało Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Olsztynie. Dekoracji dokonał bryg. Michał Kamieniecki Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

 

b_150_100_16777215_00_images_tmb_3.05.2015_medale.jpg W dniu 03.05.2015r. podczas okolicznościowej akademii z okazji Święta Konstytucji 3 Maja w Braniewskim Centrum Kultury członkowie TMB koledzy Andrzej ZielińskiWojciech Jaroszek oraz nieobecny na akademii Janusz Moskal otrzymali Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dekoracji dokonał Pan Leszek Dziąg Starosta Braniewski.

 

 

b_150_100_16777215_00_images_tmb_dyp02.jpg b_150_100_16777215_00_images_tmb_dyp01.jpg W dniu 13.11.2014r. Towarzystwo Miłośników Braniewa zostało wyróżnione dyplomem na podsumowaniu Europejskich Dni Dziedzictwa 2014 na Warmii, które odbyło się Centrum Edukacji w Olsztynie. W imieniu zarządu TMB dyplom m.in. z organizację III Konferencji KRAŃCE EUROPY odebrała  koleżanka Jagoda Semków.

 

 

b_150_100_16777215_00_images_tmb_sn1.jpg W dniu 11.11.2014r. podczas obchodów 96 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, członek zarządu TMB kolega Jacek Iwulski otrzymał Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

 

Prezes Towarzystwa Miłosników Braniewa Zbigniew Kędziora odznaczony Medalem Zasłuzony dla Kultury Polskiej Kolega Jacek Iwulski skarbnik i członek zarządu Towarzystwa Miłośników Braniewa wyrózniony prestiżową nagrodą Przyjaciel Warmii5.09.2014r. podczas Konferencji popularno-naukowej Krańce Europy III Starosta Braniewski Krzysztof Kowalski wręczył koledze Jackowi Iwulskiemu nagrodę „Przyjaciel Warmii” przyznaną przez Stowarzyszenie „Dom Warmiński” w Lidzbarku Warmińskim, natomiast Burmistrz Miasta Braniewa Henryk Mroziński odznaczył Zbigniewa Kędziorę Prezesa TMB Odznaką Honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej "przyznanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Nagrodę od Starosty Braniewskiego Krzysztofa Kowalskiego w imieni zarządu TMB odebrali Jacek Iwulski i Wojciech Jaroszek 29.08.2014r. Podczas Forum Organizacji Pozarządowych w Braniewie Starosta Braniewski Krzysztof Kowalski wręczył Towarzystwu Miłośników Braniewa nagrodę za I miejsce w konkursie Aktywni i Skuteczni 2014. W imieniu zarządu TMB nagrodę rzeczową w postaci kamery cyfrowej odebrali Jacek Iwulski i Wojciech Jaroszek.

 

 

b_150_100_16777215_00_images_tmb_3maj01.jpg  b_150_100_16777215_00_images_tmb_3maj02.jpg

3.05.2014r. Członkowie zarządu Towarzystwa Miłośników Braniewa:Jacek Iwulski,Tomasz Chwietkiewicz iWojciech Jaroszek podczas okolicznościowej akademii z okazji obchodów Święta Konstytucji 3 Maja otrzymali podziękowania za działalność na rzecz miasta i powiatu braniewskiego. Podziękowania wręczyli Burmistrz Miasta Braniewa PanHenryk Mroziński i Starosta Braniewski PanKrzysztof Kowalski

 

b_150_100_16777215_00_images_tmb_jagoda_nagroda.JPG 20.03.2014r. nasza koleżanka Jagoda Semków odebrała przyznany przez Kapitułę Stowarzyszenia „Dom Warmiński” w Lidzbarku Warmińskim tytuł „Przyjaciel Warmii”. Statuetkę Copernicusa wręczył Pan Jarosław Kogut Prezes Stowarzyszenia. Jagoda Semków jest kustoszem Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku oraz członkiem zarządu Towarzystwa Miłośników Braniewa (autorką wykładów na temat historii Braniewa i regionu).

 

 

b_150_100_16777215_00_images_tmb_nagroda_doynki.jpg Wyróżnienie od starosty braniewskiego 15.09.2013r.

15.09.2013 w trakcie Dożynek Powiatowych Towarzystwo Miłośników Braniewa otrzymało statuetkę z podziękowaniem za współpracę z Powiatem Braniewskim. Wyróżnienie z rąk Starosty Braniewskiego Krzysztofa Kowalskiego odebrał członek zarządu TMB Jacek Iwulski.

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.