TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW BRANIEWA

Czytaj więcej: TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW BRANIEWA Towarzystwo Miłośników Braniewa prowadzi działania w następujących dziedzinach:
1. Budzenie umiłowania miasta Braniewa.
2. Zapoznanie społeczeństwa z przyrodą, historią oraz dorobkiem kulturalnym i gospodarczym miasta.
3. Ochrona przyrody i zabytków miasta Braniewa.
4. Zaznajamianie turystów zagranicznych i krajowych z historią i dorobkiem kulturalnym i gospodarczym miasta.

 

Czytaj więcej: TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW BRANIEWA

.