1807. MIĘDZY KAMPANIAMI

Czytaj więcej: 1807. MIĘDZY KAMPANIAMI W drugiej połowie lutego między obiema, rozdzielonymi Pasłęką armiami, nastała, przerywana potyczkami patroli, prawie czteromiesięczna "dziwna wojna". Po bitwie o Braniewo stoczonej w dniu 26.02.1807r. Prusacy wycofali się do Świętomiejsca (Heiligenbeil), a ich placówki forpocztowe rozmieszczone były wzdłuż prawego brzegu Pasłęki m.in. przed Gronowem (Grunau). I Korpus  marszałka Bernadotte rozłożył się między Zalewem (Saalfeld), a Braniewem (Braunsberg). Siły francuskie były rozmieszczone w Braniewie, Fromborku, Tolkmicku oraz osłaniały przeprawy przez Pasłękę w Spędach. Tymczasem nad Pasłęką przesunięcia frontu miały zasięg jedynie lokalny. Komendantem w Braniewie był dowódca 1 dywizji generał Pierre Dupont. Miasto zostało splądrowane więc mieszkańcom brakowało prawie wszystkiego.

Czytaj więcej: 1807. MIĘDZY KAMPANIAMI

1807. LETNIA OFENSYWA. BITWA o SPĘDY.

Czytaj więcej: 1807. LETNIA OFENSYWA. BITWA o SPĘDY.Po okresie przerwy w działaniach spowodowanych zimą pierwsze do ataku przystąpiły sprzymierzone siły rosyjsko-pruskie. Wcześniej Francuzi koncentrowali się na zdobyciu Gdańska (27.05.1807) i planowali działania ofensywne na okres po 10.06.1807r. Głównodowodzący rosyjski generał książę Levin Benningsen zdając sobie sprawę, że cesarz Napoleon i tak podejmie działania zaczepne, postanowił go uprzedzić. W okolicach Braniewa stacjonował francuski I korpus marszałka Jean Baptiste Bernadotte, który trzymał przyczółki mostowe na prawym brzegu Pasłęki w Spędach (Spanden) i w Braniewie. Plan rosyjski zakładał przeprowadzenie odwracających uwagę ataków w Spędach i w Limitach (IV Korpus marszałka Soulta) oraz jako główny cel ofensywy rozbicie VI Korpusu marszałka Neya, który stacjonował w okolicach Dobrego Miasta.

Czytaj więcej: 1807. LETNIA OFENSYWA. BITWA o SPĘDY.

BITWA o BRANIEWO 26.02.1807 r.

Czytaj więcej: BITWA o BRANIEWO 26.02.1807 r. Czytaj więcej: BITWA o BRANIEWO 26.02.1807 r. Czytaj więcej: BITWA o BRANIEWO 26.02.1807 r. Zajęcie Braniewa w dniu 24.02.1807r. zaalarmowało Francuzów, którzy wcześniej raczej nie spodziewali się ataku sprzymierzonych. Informacja dotarła do marszałka Jean Baptiste Bernadotte dowódcy I korpusu Wielkiej Armii, który miał swoją siedzibę w Elblągu i do przebywającego w Ostródzie cesarza Napoleona. Opanowanie Braniewa przez sprzymierzonych zagrażało systemowi leż zimowych Francuzów, które opierały się o Pasłękę, a ponadto zagrażało operacjom oblężniczym prowadzonym przeciw Gdańskowi. W efekcie w dniu 26 lutego 1807 r. doszło do bitwy o Braniewo, która była ostatnim większym starciem wieńczącym kampanię zimową w Prusach w 1807 roku. W bitwie spotkały się wojska francuskie i połączone siły sojusznicze prusko - rosyjskie, po obu stronach walczyło około 10 tysięcy żołnierzy. 

Czytaj więcej: BITWA o BRANIEWO 26.02.1807 r.

1807. POJEDYNEK HUZARÓW

 

Czytaj więcej: 1807. POJEDYNEK HUZARÓWCzytaj więcej: 1807. POJEDYNEK HUZARÓW W czasie walk pod Braniewem doszło do starć pomiędzy elitarnymi oddziałami kawalerii obu walczących stron tj. pomiędzy francuskim 2 pułkiem huzarów (2e Régiment de Hussards), a pruskim 5 pułkiem huzarów (5 Husaren Regiment). Kulisy tej walki są na tyle zaskakujące, że wymagają oddzielnego zaprezentowania, a jak powikłane były czasy niech świadczy fakt, że na czele pruskich huzarów stał francuski emigrant-rojalista służący w armii pruskiej. Istniejący w armii francuskiej do dziś 2 pułk huzarów podtrzymuje tradycję i na pamiątkę walk pod Braniewem w 1807 roku jego 6 szwadron nosi nazwę BRAUNSBERG.

Czytaj więcej: 1807. POJEDYNEK HUZARÓW

1807. WOJNA DOCIERA do BRANIEWA

Czytaj więcej: 1807. WOJNA DOCIERA do BRANIEWA Czytaj więcej: 1807. WOJNA DOCIERA do BRANIEWA Czytaj więcej: 1807. WOJNA DOCIERA do BRANIEWAKonflikt Francji z Prusami zakończony kompletną klęską tych ostatnich w bitwach pod Jeną i Auerstadt, w konsekwencji doprowadził do wkroczenia armii napoleońskiej na ziemie rdzennie polskie. Z uwagi na włączenie się do wojny Rosji korpusy francuskie ruszyły w kierunku Wisły zajmując Warszawę. Na Mazowszu doszło do pierwszych bitew pod Gołyminem i Pułtuskiem  (obie 26.12.1806r.), jednak posuwanie się wojsk francuskich w dużym stopniu ograniczyła pogoda tj. niespotykane w grudniu 1806 odwilże i niemal całkowita nieprzejezdność dróg. W dniu 31.12.1806r. Napoleon postanowił zaprzestać działań ofensywnych i przejść na leża zimowe. Na szlaku marszu Francuzów znalazły się wszystkie miasta pobrzeża Zalewu Wiślanego, w tym również Braniewo i inne okoliczne miejscowości. Miasto kilkukrotnie było zajmowane na przemian przez wojska pruskie i francuskie a cała okolica leżała na trasie przemarszów oddziałów obu armii.

Czytaj więcej: 1807. WOJNA DOCIERA do BRANIEWA

.