1807. WOJNA DOCIERA do BRANIEWA

Czytaj więcej: 1807. WOJNA DOCIERA do BRANIEWA Czytaj więcej: 1807. WOJNA DOCIERA do BRANIEWA Czytaj więcej: 1807. WOJNA DOCIERA do BRANIEWAKonflikt Francji z Prusami zakończony kompletną klęską tych ostatnich w bitwach pod Jeną i Auerstadt, w konsekwencji doprowadził do wkroczenia armii napoleońskiej na ziemie rdzennie polskie. Z uwagi na włączenie się do wojny Rosji korpusy francuskie ruszyły w kierunku Wisły zajmując Warszawę. Na Mazowszu doszło do pierwszych bitew pod Gołyminem i Pułtuskiem  (obie 26.12.1806r.), jednak posuwanie się wojsk francuskich w dużym stopniu ograniczyła pogoda tj. niespotykane w grudniu 1806 odwilże i niemal całkowita nieprzejezdność dróg. W dniu 31.12.1806r. Napoleon postanowił zaprzestać działań ofensywnych i przejść na leża zimowe. Na szlaku marszu Francuzów znalazły się wszystkie miasta pobrzeża Zalewu Wiślanego, w tym również Braniewo i inne okoliczne miejscowości. Miasto kilkukrotnie było zajmowane na przemian przez wojska pruskie i francuskie a cała okolica leżała na trasie przemarszów oddziałów obu armii.

Czytaj więcej: 1807. WOJNA DOCIERA do BRANIEWA

CESARZ NAPOLEON BONAPARTE w BRANIEWIE 1812

Czytaj więcej: CESARZ NAPOLEON BONAPARTE  w BRANIEWIE 1812  Czytaj więcej: CESARZ NAPOLEON BONAPARTE  w BRANIEWIE 1812 12 czerwca 2012 roku przypadała dwusetna rocznica pobytu Cesarza Napoleona Bonaparte w Braniewie. Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi udało się uczcić to wydarzenie. Zorganizowana przez  Towarzystwo Miłośników Braniewa oraz władze samorządowe NAPOLEONIADA 2012, która odbyła się dokładnie 12 czerwca 2012 r. w Braniewie i Fromborku, uświetniona została odsłonięciem pamiątkowych tablic i pokazem musztry w wykonaniu grup rekonstrukcyjnych: Pułku 12 Xsięstwa Warszawskiego i 52 Pruskiego Regimentu Piechoty.

 

Czytaj więcej: CESARZ NAPOLEON BONAPARTE w BRANIEWIE 1812

GENERAŁ JÓZEF SOWIŃSKI na ZIEMI BRANIEWSKIEJ 1807

Czytaj więcej: GENERAŁ JÓZEF SOWIŃSKI na ZIEMI BRANIEWSKIEJ 1807 Czytaj więcej: GENERAŁ JÓZEF SOWIŃSKI na ZIEMI BRANIEWSKIEJ 1807W Braniewie na „kolonii wojskowej” jest ulica Sowińskiego, nazwa ulicy związana  jest raczej na pewno z bohaterską śmiercią generała Józefa Longina Sowińskiego w powstaniu listopadowym 1831, ale 23 lata wcześniej Sowiński bił się na ziemi braniewskiej z Francuzami w mundurze armii pruskiej. Wydawać by się mogło dziwne, że nie był po właściwej stronie, ale takie to były pogmatwane czasy. Polacy walczyli w legionach polskich, później w armii Księstwa Warszawskiego, a także w armii francuskiej, jak choćby słynni szwoleżerowie gwardii (bohaterowie spod Samossierry i Wagram), ale także licznie w szeregach armii zaborczych: rosyjskiej, austriackiej i pruskiej. Często więc walczyli przeciw swoim rodakom w obcych mundurach.

Czytaj więcej: GENERAŁ JÓZEF SOWIŃSKI na ZIEMI BRANIEWSKIEJ 1807

POLACY w BRANIEWIE 1813

Czytaj więcej: POLACY w BRANIEWIE 1813 Czytaj więcej: POLACY w BRANIEWIE 1813Latem 1812 r. wybuchła tzw. druga wojna polska, czyli wojna Francji z Rosją. Cesarz Napoleon wyruszył na Rosję na czele liczącej kilkaset tysięcy żołnierzy Wielkiej Armii. Staczając kilka wielkich bitew m.in. pod Borodino dotarł wreszcie do Moskwy. Odwrót spod Moskwy podjęty późną jesienią 1812 przeistoczył się w pogrom i zagładę Wielkiej Armii, która głównie pokonała słynna rosyjska zima. Resztki armii francuskiej wycofywały się na zachód ścigane przez armię rosyjską. Liczną grupę w armii napoleońskiej stanowili Polacy, głownie w V Korpusie ks. Józefa Poniatowskiego, ale także oddziały rozczłonkowane po niemal wszystkich korpusach francuskich. Przez Braniewo wycofywały się oddziały X Korpusu Wielkiej Armii dowodzone przez marszałka Jacquesa Macdonalda.

Czytaj więcej: POLACY w BRANIEWIE 1813

NIEZWYKŁY WYCZYN CZARNEGO HUZARA

Czytaj więcej: NIEZWYKŁY WYCZYN CZARNEGO HUZARA Czytaj więcej: NIEZWYKŁY WYCZYN CZARNEGO HUZARAW dniu 26.02.1807 r. miała miejsce bitwa o Braniewo pomiędzy armią francuską a połączonymi siłami prusko - rosyjskimi. Bitwa zakończyła się zwycięstwem Francuzów i odbiciem utraconego dwa dni wcześniej miasta. Tuż po bitwie o Braniewo brawurowego wyczynu dokonał jeden z Czarnych Huzarów (Schwarzen Husaren) z 5 pułku (5 Husaren Regiment), gdy będąc odciętym od swoich oddziałów wykorzystując fortel przedostał się przez francuskie pozycje. Wyczyn ten stał się wówczas głośny w całym Królestwie Prus, bowiem w głodnym sukcesu po licznych klęskach kraju był rozpowszechniany zarówno w piśmie jak i przekazach ustnych. Pułk Czarnych Huzarów dowodzony przez von Prittwitz’a był wówczas jedyną tego typu jednostką w armii pruskiej po klęskach w roku 1806.

 

Czytaj więcej: NIEZWYKŁY WYCZYN CZARNEGO HUZARA

.