STRUBINY - HISTORIA MIEJSCOWOŚCI

Czytaj więcej: STRUBINY - HISTORIA MIEJSCOWOŚCI Niewielka, leżąca na uboczu miejscowość w gminie Braniewo, o której potwierdzone informacje przypadają na połowę XV w. Przynależała do natangijskiej części obecnej gminy Braniewo a przed wojną do powiatu Heiligenbeil. Przez wieki znajdował się tam dwór szlachecki, będący też majątkiem przynależnym do posiadłości Lipowina. Niestety po dawnej świetności Strubin nie ma już żadnego śladu.

Czytaj więcej: STRUBINY - HISTORIA MIEJSCOWOŚCI

MŁOTECZNO – HISTORIA MIEJSCOWOŚCI

Czytaj więcej: MŁOTECZNO – HISTORIA MIEJSCOWOŚCI W pobliżu Braniewa na drodze do granicy z Obwodem Kaliningradzkim znajduje się miejscowość o ciekawej przeszłości i choć ma średniowieczny rodowód, to o Hammersdorf stało się „głośno” za sprawą bezprecedensowych odkryć archeologicznych i znalezionych tam „skarbów”. Po wojnie w Młotecznie powstał PGR, a wiele osób miejscowość kojarzy się z nieistniejącym już boiskiem piłkarskim.

Czytaj więcej: MŁOTECZNO – HISTORIA MIEJSCOWOŚCI

GRONÓWKO - HISTORIA MIEJSCOWOŚCI

Czytaj więcej: GRONÓWKO - HISTORIA MIEJSCOWOŚCI Miejscowość o średniowiecznym rodowodzie, gdyż Grunenfeld lokowano dokładnie w połowie XIV wieku. Położona nieco poza głównymi szlakami przez setki lat była szlacheckim majątkiem często zmieniającym właścicieli z przyległą niewielką wsią. Ostatni właściciele zbudowali pałac, który podobnie jak cała miejscowość został zniszczony w 1945 r. Pamiątką po dawnej świetności są pozostałości parku założonego w XIX w. Po wojnie utworzono PGR Gronówko, a dziś jest to wieś sołecka.

Czytaj więcej: GRONÓWKO - HISTORIA MIEJSCOWOŚCI

ZGODA – HISTORIA MIEJSCOWOŚCI

Czytaj więcej: ZGODA – HISTORIA MIEJSCOWOŚCI Jest to jedna z najbliżej położonych granicy z Obwodem Kaliningradzkim osad w gminie Braniewo, a jako Gerlachsdorf do 1945 r. należała do niemieckiego powiatu Heiligenbeil. Jej rodowód jest jednak średniowieczny, gdyż pierwsza wzmianka pochodzi z 1400 r. i wówczas była to wieś chłopska, zaś na mocy przekazania przez Zakon Krzyżacki, jeszcze w XV w. stała się majątkiem zastawnym. Po II wojnie światowej praktycznie wszystkie budynki zostały zburzone, a osada Zgoda została ponownie zaludniona i zabudowana.

Czytaj więcej: ZGODA – HISTORIA MIEJSCOWOŚCI

KRZEWNO – HISTORIA MIEJSCOWOŚCI

Czytaj więcej: KRZEWNO – HISTORIA MIEJSCOWOŚCI Dziś Krzewno, czyli niegdyś Hohenwalde nie przypomina dawnych czasów a przecież ma rodowód krzyżacki jak wszystkie miejscowości dawnego powiatu Heiligenbeil. W porównaniu do czasów przedwojennych to zupełnie inna miejscowość i zupełnie nowi ludzie. Szkoda, że pozostałości dawnego dworu, który przetrwał działania wojenne w 1945 r. ponad 20 lat po wojnie zostały rozebrane. Śladami przeszłości są budynki dworskie i park wraz z drzewami.

Czytaj więcej: KRZEWNO – HISTORIA MIEJSCOWOŚCI

.