PODLEŚNE – HISTORIA MIEJSCOWOŚCI

ok. 1900 r. dwór w Vorderwalde od strony reprezentacyjnej  W przeciwieństwie do wielu okolicznych wsi o rodowodzie średniowiecznym Vorderwalde, czyli obecne Podleśne powstało dopiero pod koniec XVII wieku. Swój rozwój zawdzięcza niemieckiej rodzinie von Siegfried. Po wojnie było siedzibą PGR a obecnie jest jedną z osad i siedzibą sołectwa na terenie gminy wiejskiej Braniewo. Pamiątką przeszłości jest zachowany w dobrym stanie dwór z drugiej połowy XIX wieku.

 

Fryderyk III (1657-1713) elektor Brandenburgii w latach 1688-1713 a w latach 1701-1713 pierwszy Król Prus. W 1699 r. założył leśnictwo Vorderwalde, czyli dzisiejsze Podleśne. Portret z 1690 r.  Za panowania elektora Brandenburgii Fryderyka III (1657-1713) w dniu 26.05.1699 r. w Berlinie postanowiono o założeniu majątku leśnego - Vorderwalde, jako tzw. Schatullgut, czyli dwór będący prywatną własnością władcy. Powstał na terenach łowieckich lasów Wermten (Wermtenschen Forstes) i miał powierzchnię 2 łanów i 21 morg. Majątek miał później wielu właścicieli. Jednak pierwszym posiadaczem został Friedrich Schulz strażnik leśny z Wermten, który gospodarował również w folwarku Neuhöfchen, leśnictwie Nowa Dąbrowa (Neudamerau) i Dąbrowa (Schöndamerau).

 

Vorderwalde – Podleśne - na fragmencie mapy z lat 1796-1802 autorstwa pruskiego kartografa Friedricha Leopolda von Schroetter (1743–1815) Wkrótce po przełomie wieków XVII/XVIII, ale przed 1708 r. niejaki Christian Rösenick stał się właścicielem Vorderwalde i przynajmniej przejściowo także Dąbrowy. Rösenick był żonaty z Dorothea Dechant, która po jego śmierci ok. 1725 r., jako wdowa musiała podjąć decyzję o zastawieniu zadłużonego chełmińskiego dobra elektorskiego Podleśne. Kilkakrotnie wystawiano go na sprzedaż lub dzierżawę. Wreszcie Heinrich Hildebrandt List leśniczy z Wermten, który był jednym z wierzycieli, w umowie z dnia 17.01.1725 r. wziął w zastaw Podleśne za 2100 guldenów. Kontrakt miał się rozpocząć w ostatki 1725 r. i trwać przez 28 lat do 1753 r.

W tym czasie w Vorderwalde istniał bardzo mały, 3-kondygnacyjny dom mieszkalny "zbudowany z czystego drewna i desek ścinkowych" z 2 pokojami z piecami, sienią i komorą. Pokryty dachówką dach był bardzo zniszczony. Na terenie gospodarstwa znajdowała się długa drewniana szopa z wozownią, stajnia dla koni i bydła, której poddasze służyło jako spichlerz, stodoła z klepiskiem i dwoma komorami, stary domek ogrodnika z 2 małymi pokojami, który była niezamieszkany, zapuszczony i bez dachu, okien i pieców, i wreszcie zniszczona Brechstube (izba obrad) zamieszkana przez kilka osób. Inwentarz w majątku składał się z 7 krów, 2 wołów, 3 młodych sztuk bydła i 10 koni.

Vorderwalde – Podleśne - na fragmencie mapy powiatu Heiligenbeil (Świętomiejsce, Mamonowo) z 1849 r. Około 1780 r. mieszkało tu 5 osób, głównie pracowników. W 1786 r. właścicielem majątku był radca domenalny Stolterfoth, od którego w tym samym roku nabył go urzędnik Sawatzky. Jako właściciel wymieniany jest jeszcze w 1795 r. Pomiędzy latami 1804-1812 właścicielem majątku był Gagel, który zrzekł się go przed 1816 r. i został obywatelem Heiligenbeil (ros. Mamonowo, pol. Świętomiejsce). W 1820 r. było to królewskie leśnictwo zamieszkiwane przez 8 osób, podległe pod urząd gminy Carben (Prigorkinoi parafię ewangelicką Gronowo. Tak więc aż do początku XIX w. Podleśne było jedynie małą leśniczówką w dużym kompleksie leśnym na wsch. od Braniewa.

rezydencja rodu Siegfried w Carben. Od 1760 r. byli dzierżawcami, a od 1818 r. właścicielami majątku. Pałac i ogród zbudowano w latach 1860-1862 na miejscu stuletniej poprzedniej siedziby. Od 1846 r. mieli tam również rodzinny cmentarz. Wyposażenie dworu w Podleśne nawiązywało do rodowej rezydencji w Crarben.  Początek XIX w. to czas, gdy pojawia się rodzina Siegfried. Za protoplastę rodu należy przyjąć pochodzącego ze starej rodziny pastorów w Heiligenbeil Gottfrieda Daniela Siegfried (1738-1799), który w 1760 r. jako komornik, a później generalny dzierżawca objął dzierżawę w Carben i kontynuował ją do śmierci w 1799 r. Jego syn August Ferdinand Siegfried (1777-1846) za zgodą króla Fryderyka Wilhelma III, objął majątek jako generalny dzierżawca. Jednak po kilkunastu latach dzierżawy i negocjacjach z rządem w 1818 r. nabył za 24100 talarów majątek Carben z 57 łanami ziemi z nieograniczoną własnością z prawami szlacheckimi. Z biegiem lat rodzina Siegfried powiększyła posiadłość poprzez zakup mniejszych gospodarstw. Obok dotychczasowych gałęzi gospodarki powstała hodowla koni. 

Właściciel Vorderwalne w latach1846-1885 Oskar Ferdinand Siegfried (1825-1902) z żoną Emilie (1827-1913) z domu Trenk, który zamieszkiwał w posiadłości rodzinnej w Carben Jeszcze w 1815 r. August Ferdynand ożenił się z Henriette Kühn z domu Pottien (1796-1849) z Heiligenbeil. Z tego związku pochodził syn Oskar Ferdynand Siegfried (1825-1902). Jak doskonale Siegfried musiał sobie radzić nawet w czasie kryzysu rolniczego pokazał 1821 r., kiedy to nabył dla swoich synów duże posiadłości Skandławki (Skandlack) i Jegławki (Jäglack) w powiecie kętrzyńskim, a w 1825 r. posiadłość leśną Vorderwalde, gdyż w Carben brakowało lasu jako zaplecza budulca drzewnego. W 1846 r. po śmierci ojca, majątki Carben i Podleśne przejął syn Oskar Ferdinand Siegfried, który w 1853 r. poślubił Emilie (1827-1913) z domu Trenk. Z biegiem czasu Vorderwalde zmieniło się w posiadłość rolniczą, gdyż ponad połowa gruntów została w ciągu następnych dziesięcioleci przekształcona na użytek rolny. Rozwojowi temu sprzyjało działanie wiatru i bardzo prawdopodobnie także plaga kornika, która w połowie XIX w. zniszczyła część lasu. Spowodowało to konieczność wycięcia znacznej połaci leśnej, dzięki czemu dawne tereny leśne mogły być teraz uprawiane jako grunty rolne.  

Vorderwalde – Podleśne - na fragmencie mapy powiatu Heiligenbeil (Świętomiejsce, Mamonowo) z 1848 r.  Oskar Ferdynand Siegfried uważany był również za bardzo zdolnego rolnika Na początku lat 50. XIX w. został członkiem berlińskiej Izby Reprezentantów. Wysokie dochody pozwoliły mu i jego rodzinie nie tylko na liczne podróże do Szwajcarii, Włoch i różnych niemieckich uzdrowisk, ale około 1860-1862 zlecił nieznanemu mistrzowi budowlanemu wybudowanie nowej rezydencji w Carben w stylu neoklasycznych włoskich willi dokładnie na miejscu prawie stuletniej oficjalnej rezydencji. Z kolei park zaprojektował słynny projektant Johann Laraß (1820-1893).

1885. Erich Julius Siegfried (1859- 1935) z żoną Gertrud (1860-1939) z domu Groddeck. To Erich zbudował dwór i park oraz rozbudował folwark. Erich w 1904 r. przeniósł się do rodzinnej posiadłości w Carben  W 1861 r. w 2 budynkach mieszkały 53 osoby. Ok. 1863 r. wraz ze zmianą terenu na obszar upraw rolnych założono folwark. Początkowo zarządzanie majątkiem Podleśne prowadzono z Carben, ale potem było to trudne, gdy powstała cegielnia i stopniowo nowe stajnie oraz domy dla pracowników. Jednak do 1885 r. majątkiem Podleśne zarządzał administrator. 

 

 

 

Erich Julius Siegfried (1859- 1935) przejął Podleśne w 1885 r. Zbudował dwór, park i folwark. Przyczynił się do rozkwitu miejscowości. Jednak po śmierci ojca w 1904 r. przeniósł się do posiadłości rodzinnej w Carben. Pełnił wiele ważnych stanowisk państwowych i społecznych w powiecie Heiligenbeil. W 1885 r. Oskar Siegfried przekazał majątek Vorderwalde swojemu synowi Erichowi Juliusowi Siegfried (1859-1935), który po ukończeniu Altstädtisches Gymnasium w Królewcu, studiował prawo i uzyskał doktorat. Następnie uczył się rolnictwa i przez rok służył w 9 pułku huzarów (2. Rheinisches Husaren-Regiment Nr. 9) w Trier. Ożenił się w dniu 12.10.1885 r. z Gertrud von Groddeck (1860-1939) i dopiero wtedy ojciec przekazał mu Podleśne, które teraz rozwinęło się w samodzielny majątek. Wcześniej, bo 1883 r. powstał okręg urzędowy (Amtsbezirks) Gronowo (Grunau), do którego należało 8 miejscowości, w tym Vorderwalde. Naczelnikiem okręgu Gronowo w latach 1886-1904 był dr Erich Julius Siegfried właściciel majątku Podleśne. W Podleśne małżeństwu urodziło się dwóch synów: Herbert (1886-1940) i Gerhard (1892-1960), którzy w przyszłości mieli przejąć rodzinne włości.

żołnierze 1 Pułku Pieszego Gwardii (1. Garde-Regiment zu Fuß) armii pruskiej w bitwie pod Sadową w dn. 3.07.1866 r. W bitwie tej zginął urodzony w 1938 r. w Vorderwalde gefreiter Johann Heinrich Hintzke. Ilustracja Richard Knötel W 1866 r. w wojnie Prus z Austrią zginął urodzony w Vorderwalde żołnierz 9 kompanii 1 Pułku Pieszego Gwardii (1. Garde-Regiment zu Fuß) gefreiter Johann Heinrich Hintzke (1838-1866). Poległ w wielkiej zwycięskiej dla Prus bitwie pod Königgrätz (inna nazwa pod Sadową) w dniu 3.07.1866 r. wraz 48 innymi żołnierzami swojej kompanii. Pułk był elitarną jednostką reprezentacyjną królewskiej armii pruskiej, a później Cesarstwa Niemiec.

 

 

pocz. XX w. widok z ogrodu na dwór zimąVorderwalde – Podleśne - na fragmencie mapy powiatu Heiligenbeil (Świętomiejsce, Mamonowo) z 1893 r. Budowę nowego dworu rozpoczęto dopiero w 1885 r. Dwór powstał jako 2-kondygnacyjny, otynkowany budynek na planie prostokąta i czerwonym dwuspadowym dachem oraz bogatą neorenesansową elewacją. Pod koniec XIX w. dom otrzymał dużą dobudówkę przy ścianie północnej z płaskim dachem. Dwukondygnacyjny, płaski ryzalit środkowy dzielił fasadę frontową budynku głównego. Całość wieńczą dwa kamienne pinakle oraz półokrągły element dekoracyjny z parterową pinaklą. Popielate pasy pilastrów na narożach domu, ryzalit i fasada frontowa zdobią ściany zewnętrzne, podobnie jak inne detale architektoniczne. Od strony parku znajdowała się kiedyś drewniana weranda.

pocz. XX w. Widok na ogród Przy dworze w tym samym czasie powstał park krajobrazowy, prawdopodobnie w oparciu o naturalny drzewostan wzdłuż cieku wodnego, a pod koniec XIX w. został uzupełniony do komponowanego założenia krajobrazowego. Współcześnie park był zaniedbany i w części wycięty. Park miał 3 hektary, ale współcześnie ok. 1,9 ha. Według oceny konserwatorskiej w latach 90. XX w. park był zdewastowany, wycięta część drzew, zasypany staw i wprowadzona nowa zabudowa. Nie wiadomo kto zaprojektował park, czyżby ten sam projektant co w Carben?

 

pocz. XX w. Majątek Vorderwalde od południa, w środku obora. W latach 1880-1900 w sąsiedztwie dworu wybudowano zabudowania gospodarcze, mieszkania fornalskie, w tym sześciorak a także powstała tu piekarnia i cegielnia, która jednak została zlikwidowana w 1938 r. ze względu na brak zbytu na cegłę. W 1885 r. w osadzie mieszkały 93 osoby, podlegając pod urząd stanu cywilnego w Gronowie i parafię katolicką w Heiligenbeil. Majątek Podleśne wyspecjalizował się w uprawach zbożowych oraz hodowli koni dla wojska. 


 

rekonstrukcja planu parteru dworu z 1945 r. rekonstrukcja planu poddasza dworu z 1945 r. Choć dwór był stosunkowo „młody”, zebrano w nim wiele pięknych, starych mebli, zwłaszcza z początku XIX w. Już w przedpokoju witała gości potężna dębowa barokowa szafa z gwiaździstą intarsją i różne meble mahoniowe, w tym komoda (ok. 1830/40) z dużym lustrem. Na lewo od niego znajdował się salon, który ze swoimi półkami na akta i biurkiem był nie tylko miejscem pracy pana domu, ale także miejscem, w którym reszta rodziny lubiła spędzać czas. Pokój damski, który z kolei przylegał po lewej stronie i do którego umieszczono dzielące go podwójne drzwi, został urządzony w stylu Biedermeier, dlatego wypełniono go pięknymi brzozowymi meblami z czarną intarsją. Na jasnych ścianach – w tym nad kanapą - wisiały owalne pastelowe obrazki dzieci, namalowane przez panią von Gottberg. W narożnej gablocie znajdowały się ozdobne berlińskie porcelany, w tym kosz Schinkla, który Ruth von Siegfried otrzymała jako nagrodę w konkursie, za swoją udaną hodowlę Leghornów. Ostatnim pokojem w apartamencie pokoi wychodzących na podwórze był Żółty Salon - pokój córki Ingrid - z żółtymi i złotymi tapetami, pejzażowymi akwarelami prababki Gertrud von Bolschwing (1836-1886) i kanapą z łabędzimi głowami i zielono-cętkowanym obiciem, był szczególnie ładny. Za sienią od strony ogrodu znajdowała się bardzo obszerna jadalnia, wyposażona w dębowe neorenesansowe meble z "dworu Hohenwalde", czyli z Krzewna,którego posiadaczką była Marie von Hollen, babcia Ruth von Siegfried. Jednak ze względu na swoje rozmiary pozostawała nieużywana w chłodne dni i mieszkańcy jedli w sieni, którą łatwiej było ogrzać. Natomiast w letnie dni, posiłki spożywano na werandzie przed jadalnią, z której miało się piękny widok przez ogród na wybiegi dla źrebiąt. Na prawo i lewo od jadalni znajdowały się sypialnie rodziny, natomiast pokoje pracowników i gości były na poddaszu. Prawa połowa domu mieściła kuchnię i pomieszczenia gospodarcze; w tej części znajdowała się również piwnica.

Vorderwalde – Podleśne - na fragmencie mapy powiatu Heiligenbeil (Świętomiejsce, Mamonowo) z 1930 r.1925 r. Zwycięski Landgraf II z hodowli Siegfried pod dżokejem Karelem Holoubkiem na Wielkiej Pardubickiej. Właścicielem konia była Stajnia Max. Erich Julius Siegfried mieszkał w Podleśne również po śmierci ojca, który zmarł w 1903 r. i objął rządy w Carben, którym zarządzał z Vorderwalde. Dopiero w 1904 r., gdy okazało się, że zarządzanie tamtym majątkiem z Podleśnego jest uciążliwe przeniósł się tam, natomiast jego matka Emilie w tym samym czasie przeniosła się do Vorderwalde, gdzie mieszkała do śmierci w 1913 r. W 1905 r. zamieszkiwało tu 80 osób, a w 1910 r. 87. W 1904 r. w Carben miał miejsce wielki pożar, w którym spłonęły prawie wszystkie zabudowania gospodarcze. Wówczas dużą do zimy 1906 r. część hodowli koni przeniesiono do Podleśne. W Carben Erich Siegfried poświęcił się hodowli koni szlachetnych. Dość powiedzieć, że koń z jego hodowli Landgraf II, 2-krotnie zwyciężył w latach 1923 i 1925 w słynnej gonitwie Wielkiej Pardubickiej.

1926 Carben, na werandzie Erich Julius Siegfried (drugi z lewej) z żoną Gertrud (w futrzanej pelerynie), synem Gerhardem (drugi z prawej) oraz przyjaciółmi i bliskimi z rodzin Groddeck i Nolde. Twórca rozwoju majątku Vorderwalde, dr Erich Siegfried był niezwykle poważanym człowiekiem. Pełnił wiele funkcji w powiecie i prowincji, zarówno w dziedzinie kościelnej, jak i rolniczej, np. był wiceprezesem Wschodniopruskiej Izby Rolniczej i prezesem Wschodniopruskiego Klubu Wyścigów Konnych. Przez wiele lat zasiadał w komitecie powiatowym i radzie powiatowej. W 1910 r. mianowany tymczasowym starostą, a w 1911 r. jako staroście przekazano mu całkowicie administrację urzędu powiatowego w Heiligenbeil, który sprawował do 1920 r. W dniu 5.02.1913 r. Erich Siegfried decyzją cesarza został wyniesiony do pruskiego stanu szlacheckiego. W ten sposób uhonorowano pracę jego i jego przodków na rzecz państwa pruskiego, a jednocześnie udokumentowano drogę jego rodziny od komornika do właściciela majątku i starosty. Odtąd członkowie rodziny nosili nazwisko von Siegfried 

Ok. 1940 r. Przed dworem Ruth von Siegfried z dziećmi, od lewej: Ingrid, Karin, Oskar i Burkard. Zdjęcie wykonane prawdopodobnie po śmierci Herberta von Siegfried w 1940 r. W 1918 r. zarządzanie 400 hektarowym Vorderwalde przejął urodzony tutaj syn Ericha Juliusa - Herbert (1886-1940), który wcześniej studiował prawo na uniwersytetach w Heidelbergu i w Królewcu. Jako oficer brał udział w Wielkiej Wojnie 1914-1918. Przez wiele lat jako rotmistrz rezerwy był prezesem Stowarzyszenia Weteranów (Kriegervereine) w Heiligenbeil, które zostało założone w 1879 r. z zadaniem podtrzymywania i propagowania żołnierskiego ducha koleżeństwa. Prezesem okręgowego Związku Weteranów (Kreiskriegerverband Heiligenbeil) do 1929 r. był jego ojciec Erich Julius Siegfried z Karben. W tym samym 1918 r. Herbert ożenił się z Ruth von Bolschwing (1893-1986) i wkrótce w dworze wychowała się ich czwórka dzieci: Oskar (1920-2011), Burkard (1921-1942), Ingrid (1923-2011) i Karin-Christa (1937). Majątek ok. 1930 r. liczył 375 hektarów, w tym 169 ha gruntów ornych, 165 ha lasów oraz 31 ha łąk i pastwisk. W 1928 r. gmina Wermten i majątek Podleśne zostały połączone w jedną gminę wiejską Wermten i taki stan administracyjny pozostał do 1945 r.


Widok dworu z obsadzeniami lipowymi od strony północno-zachodniej. Zdj. J.J. Gzowscy.1993. Wjazd do zespołu od strony południowej, widok z narożnika południowego. Zdj. J.J. Gzowscy.1993. Obszar dawnego podjazdu pod dwór od strony zachodniej – widok od południa. Zdj. J.J. Gzowscy.1993. Widok od wschodu na dwór po linii współczesnego przejazdu. Zdj. J.J. Gzowscy.1993. Zabudowa folwarku, widok od zewnątrz na narożnik północno-wschodni. Zdj. J.J. Gzowscy.


W 1921 r. syn Siegfrieda, Gerhard objął stanowisko inspektora w Carben i odtąd zarządzał majątkiem ojca, gdyż ojcu ze względu na liczne urzędy brakowało na to czasu i tylko ogólne zarządzanie zarezerwował tylko dla siebie. W 1935 r. w wieku 76 lat zmarł dr Erich von Siegfried. Dlatego dwór Carben z majątkiem o powierzchni 525 hektarów wraz z przyległym majątkiem Raade przeszedł do współwłasności spadkobierców, czyli synów Herberta i Gerharda oraz wdowy Gertrud von Siegfried. W Carben nadal zamieszkiwał i gospodarował Gerhard, a w Podleśne starszy Herbert. Gdy 1939 r. w Carben zmarła Gertrud von Siegfried, 5/8 tego majątku przypadło Herbertowi a 3/8 Gerhardowi.

Herbert von Siegfried (1886-1940) właściciel Vorderwalde w latach 1918-1940. Uczestnik I wojny światowej i prezes Stowarzyszenia Weteranów w Heiligenbeil.  Herbert von Siegfried zmarł w 1940 r. i został pochowany na założonym w 1846 r. rodzinnym cmentarzu w Carben. Odtąd wdowa odziedziczyła po nim udział w majątku Carben, ale aż do ucieczki w lutym 1945 r. samotnie gospodarowała w majątku Podleśne, w czym doradzał jej Horst von Restorff (1880-1953), właściciel Lipowiny (Lindenau). Ruth von Siegfried prowadziła hodowlę kur rasy Leghorn, za co otrzymała nagrodę państwową na konkursie w Metgethen, czyli wspomniany Schinkelkorb. Kolejną nagrodą za hodowlę był brązowy kogut Tankred.

 

Burkard von Siegfried (192-1942) jako podporucznik rezerwy w Rennes we Francji. Zginął na froncie wschodnim w 1942 r. jako dowódca plutonu w 24 pułku pancernym. Pośmiertnie awansowany na porucznika.  Przed wybuchem II wojny światowej synowie uczęszczali do Gymnasium Hosianum w Braniewie, które ukończyli: Oskar w dniu 10.03.1939 r. i Burkard w dniu 1.03.1940 r. Podczas wojny obaj synowie zostali oficerami Wehrmachtu a córka Ingrid pracowała w niemieckim Czerwonym Krzyżu w szpitalach wojskowych i na statkach transportujących rannych. W 1942 r. młodszy syn Burkard jako leutnant i dowódca plutonu w 1 batalionie 24. Pułku Pancernego (Panzer Regiment 24) został ciężko ranny na froncie wschodnim w dniu 1.08.1942 r. i zmarł 27.09.1942 r. w lazarecie w Satlino k. Doniecka, gdzie został pochowany w nieznanym miejscu. Pośmiertnie awansowany na oberleutnanta. Starszy syn Oskar służył jako oberleutnant w 13 kompanii III batalionu 1 Pułku Piechoty (Infanterie-Regiment 1) walczył we Francji i na froncie wschodnim, a w 1945 r. trafił do niewoli. Został odznaczony Żelaznym Krzyżem I i II klasy. Po wojnie ukończył studia rolnicze i w 1950 r. uzyskał tytuł doktora. Od 1951 r. pracował w instytucjach rządowych a od 1959 r. w MSZ, m.in. był konsulem generalnym RFN w Chicago oraz w placówkach dyplomatycznych na Sri Lance i w Brukseli. Mieszkał w Bad Godesberg, ożenił się z Marie-Elisabeth von Canstein, z którą miał 4 dzieci.

Oskar von Siegfried (1920-2011) syn Herberta i Ruth. W czasie wojny służył w Wehrmachcie jako oficer zawodowy. Po wojnie w służbie dyplomatycznej RFN. Odznaczony Orderem Zasługi RFN I klasy i Orderem św. Jana (Der Johanniterorden). Na zdjęciu w mundurze armii niemieckiej. W 1945 r. najmłodsza córka Karin została wysłana pociągiem z Prus Wschodnich na zachód. Natomiast Ruth von Siegfried wyruszyła w kierunku Zalewu Wiślanego dopiero po zbliżeniu się frontu w lutym 1945 r. Jechali wraz z pracownikami w coupé i powozie myśliwskim prowadzonymi przez dwóch francuskich jeńców wojennych. Mieszkańcy posiadłości Podleśne nie chcieli wyjechać i nie wiadomo co się z nimi stało po wkroczeniu Sowietów. Oba pojazdy przejechały przez Pomorze, gdzie zatrzymały się w majątku Janiewice (Jannewitz), gdzie przebywała wówczas również rodzina von Restorff z Lipowiny. Kontynuowali ucieczkę do Drosedow w Meklemburgii, gdzie mieli spokrewnioną rodzinę von Mitzlaff i wreszcie dalej do Marwede w powiecie Celle w Dolnej Saksonii. Żyjący członkowie rodziny von Siegfried co kilka lat odwiedzają swój dawny majątek i spotykają się z mieszkańcami Podleśnego.

Vorderwalde – Podleśne - na fragmencie sowieckiej mapy wojskowej 1943 r.schemat jednej z mogił poległych sowieckich żołnierzy, których pochowano w Podleśnym i okolicy ok. 110. Zostali ekshumowani i przeniesieni na Cmentarz Żołnierzy Armii Radzieckiej w Braniewie Podleśne zostało zdobyte przez sowiecką 290 dywizję strzelców w dniu 19.03.1945 r. Jej pułki 878 i 882 sforsowały Banówkę o 600 m na płd.-wsch. od majątku i mimo ognia niemieckich moździerzy i karabinów maszynowych zajęły miejscowość. W dniach 18-19.035 r. nad Vorderwalde operowały sowieckie samoloty Ił-2 z 182 i 277 dywizji lotnictwa szturmowego. Pod koniec marca 1945 r. w Podleśne stacjonował 438 samodzielny batalion medyczno-sanitarny (438 омсб), stąd po przejściu frontu wokół Podleśnego znajdowały się 4 zbiorowe mogiły sowieckich żołnierzy, w których pochowano ponad 110 poległych, głównie z 283 i 290 dywizji strzelców. Zostali oni przeniesieni na Cmentarz Żołnierzy Armii Radzieckiej w Braniewie. 

Pierwsi Polacy dotarli jeszcze w 1945 r., ale polska nazwa Podleśne w miejsce niemieckiej Vorderwalde została nadana w dniu 1.10.1948 r. na mocy Rozporządzenia Ministrów: Ziem Odzyskanych i Bezpieczeństwa Publicznego. Nazwa polska Podleśne jest tłumaczeniem nazwy niemieckiej Vorderwalde (dosłownie: „przed lasem” lub „na tle lasu”). 

1993. Plan zespołu dworsko-pałacowego w skali 1:500. Wyk. J. Gzowski. Po wojnie na terenie majątku powstało Państwowe Gospodarstwo Rolne Podleśne, które miało powierzchnię użytków rolnych 963 hektary i 310 sztuk bydła. Stan założenia dworsko-parkowego utrzymał się do lat 70. XX w., gdy wzniesiono 7 bloków mieszkalnych z 54 mieszkaniami po stronie północnej, przy okazji dewastując założenie parkowe. W dawnym folwarku wprowadzono nowe budynki gospodarcze, tj. wymieniono drewniane stodoły w pierzei zachodniej na murowano-blaszany magazyn zbożowy, wycinając przy tym część drzew i zasypując jeden ze stawów. Deformację założenia dworsko-parkowego dopełniło rozebranie glinobitego sześcioraka w latach 1986-1990 oraz zbudowanie nowych domów bliźniaczych w części południowej. Wówczas wycięto kolejne drzewa i postawiono komórki pracownicze z ogrodzeniami, które zajęły praktycznie cały teren wnętrza parkowego. Takie użytkowanie części wschodniej w znacznym stopniu zatarło charakter dawnego założenia dworsko-parkowego.

Bolesław Zwierzchowski (1919-1995) kierownik-dyrektor PGR Podleśne w latach 1960-1976. Za jego czasów wyremontowano wszystkie istniejące budynki, w tym jeszcze w 1960 r. dwór przebudowany na biura i mieszkania dla pracowników PGR Wśród pierwszych pracowników PGR byli Wacław i Józef Gutowscy. W latach 1960-1976 kierownikiem PGR był Bolesław Zwierzchowski (1919-1995), który zorganizował grupę remontowo-budowlaną i wyremontował wszystkie istniejące budynki, w tym jeszcze w 1960 r. dwór przebudowany na biura i mieszkania dla pracowników PGR Podleśne. Dzięki przeprowadzonej w 2014 r. renowacji, która w dużej mierze opierała się na oryginalnym wyglądzie, budynek odzyskał swoje dawne piękno. Dworek zachował interesujące detale architektoniczne: na osi elewacji od strony drogi płytki ryzalit, zachowane zostały również zwieńczenia – ozdobne sterczyny wieńczące szczyt fasady. Elewacja budynku zdobiona jest rytmem boniowatych lizen. Kolejnym dyrektorem PGR był mgr inż. Andrzej Horaczyński a ostatnim przez kilkanaście lat inż. Ryszard Jewuła, który w 1991 r. został prezesem Spółki Pracowniczej w Podleśnym. Spółka działała do 2014 r. a obecnie są to 3 gospodarstwa prywatne.


 2009 r. Elewacja tylna dworu. Zdj. ze strony zamki.rotmanka.com2009. Elewacja frontowa dworu. Zdj. ze strony zamki.rotmanka.com2009. Elewacja tylna dworu. Zdj. ze strony zamki.rotmanka.com2015 r. Dwór w Podleśne współcześnie. Zdj. Wikimedia, autor Braniewiak,2018. Zdjęcie ze strony Deutsch-Polnische Gesellschaft Verden2018. Zdjęcie ze strony Deutsch-Polnische Gesellschaft Verden


Współcześnie dwór w Podleśne jest jednym z niewielu dobrze zachowanych dworów w powiecie braniewskim. Został podzielony na kilka mieszkań. Jednak inwentarz domu został całkowicie utracony w 1945 r. W dniu 24.08.1988 r. pod nr 98/87 dwór został wpisany do rejestru zabytków. Dawne osiedle zostało w znacznym stopniu zachowane z przewagą budynków pochodzących z XIX w. Najstarsze z nich to budynki fragmentu południowego, tj. pochodzące z 1879 r. stajnia i chlew (rozebrany w 1993 r.). Z podobnego okresu pochodzi dom mieszkalny w pierzei wschodniej. W założeniu parkowym występują: dęby, lipy, klony i graby oraz kasztanowiec biały. Najwięcej starodrzewu jest na krawędzi wschodniej i północnej. Średni wiek drzew to 100-130 lat. Nowe obsadzenia obejmują topolę białą, graby i klony.


 

2020 r. zdjęcie Jacek Tracz ze strony - polskiezbytki.pl2020 r. zdjęcie Jacek Tracz ze strony - polskiezbytki.pl2020. Zdj. ze strony Pałace i Dwory Prus Wschodnich2020. Zdj. ze strony Pałace i Dwory Prus WschodnichZdj. Ze strony polska-niezwykła.pl


 

Liczba mieszkańców w 2006 r. wynosiła 283, jednak obecnie rzeczywista ich liczba wynosi ok. 100 osób. Osada Podleśne od niedawna, tj. od 2019 r. jest siedzibą sołectwa a pierwszym sołtysem jest Violetta Jewuła. Z kolei zaś wśród organizacji społecznych prężnie działa Koło Gospodyń Wiejskich Podlesianki.


Źródła: Wagner W.D. Die Güter des Kreis Heiligenbeil in Ostpreußen. Leer 2005.; Mark. J.D. Death of the Leaping Horseman: The 24th Panzer Division in Stalingrad. Mechanicsburg 2014.; Parzyszek J., Matysek W. Wspomnienia ludzi pracujących w rolnictwie państwowym w rejonie Braniewa w latach 1946-1994. Braniewo 1995.; gutshaeuser-ostpreussen.de tracesofwar.com ahnen-forscher.com zamki.rotmanka.com adelskartei.de ostpreussen.de polska-niezwykla.pl polskiezabytki.pl Facebook - Pałace i Dwory Prus Wschodnich


.