PRZEDWOJENNE POMNIKI BRANIEWA

b_150_100_16777215_00_images_ziemiabraniewska_20.JPG W dniu 14 sierpnia 1874 r. na Vorstädtischer Markt, czyli obecnym Placu Piłsudskiego w ówczesnym Braunsbergu odsłonięto pomnik w kształcie spiczastej kolumny. Poświęcony został żołnierzom braniewskiego 1 batalionu jegrów, którzy polegli w wojnie francusko-pruskiej 1870-1871. W przedwojennym Braniewie i pobliskim Lesie Miejskim było kilka pomników upamiętniających poległych pruskich i niemieckich żołnierzy.

1 wschodniopruski batalion jegrów trafił do Braniewa w 1848 r. czyli w trakcie rewolucyjnych przewrotów w Europie, zwanych Wiosną Ludów. Również w Braniewie wybuchły zamieszki w kwietniu 1848 r. na szczęście stłumione przez uzbrojoną straż obywatelską, stąd być może decyzja o skierowaniu do Braniewa wojskowego garnizonu. Ciekawostką jest, że wydarzeniom tym przyglądała się grupa polskich patriotów przebywających wówczas w mieście. Braniewski 1 batalion jegrów był specjalną jednostką lekkiej piechoty złożoną w dużej części z leśników i myśliwych. Walczyli w luźnym szyku, wykorzystując wysokie umiejętności strzeleckie żołnierzy, a zadaniem jednostki była osłona sił głównych w awangardzie lub ariergardzie. Mieli długą tradycję bojową, w tym udział w wojnach napoleońskich i nosili charakterystyczne zielone uniformy. Przez kilkadziesiąt lat wrośli w miasto i byli jego wizytówką. Uczestniczyli też w dwóch wojnach Prus z Austrią i Francją.

W 1866 r. 1 batalion jegrów wziął udział w wojnie prusko-austriackiej, w tym w najważniejszej bitwie pod Sadową stoczoną w dniu 3 lipca 1866 r. Wojna zakończyła się zdecydowanym zwycięstwem Prus. Pamiątką tych walk był pomnik odsłonięty w Lesie Miejskim najpopularniejszym miejscu wycieczek mieszkańców i poświęcony braniewskim jegrom. W zwycięskie dla Prus wojnie poległo 13, a zmarło z ran kolejnych 13 żołnierzy z Braniewa. To właśnie im poświęcono pomnik z charakterystycznym pruski orłem i napisem „Towarzyszom poległym w kampanii 1866”. Pomnik stał zapewne gdzieś w pobliżu wybudowanej w 1860 r. przez jegrów, a istniejącej do dziś w miejscowości Glinka, wojskowej strzelnicy. Dodać należy, że na zorganizowanej w Berlinie w dniu 21.09.1866 r. wielkiej paradzie zwycięstwa braniewski 1 batalion jegrów reprezentowała delegacja ze sztandarem jednostki.

Ciąg dalszy na stronie Ziemia Braniewska pod linkiem https://braniewo.com.pl/wiadomosc,12237,przedwojenne-pomniki-braniewa.html 

 

.