CICHOCIEMNY – ADOLF PILCH

b_150_100_16777215_00_images_ziemiabraniewska_16.JPG Zapewne wielu czytelników słyszało o cichociemnych – żołnierzach Armii Krajowej. W czasie II wojny światowej w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie szkolono żołnierzy, których później zrzucano do kraju na spadochronach jako żołnierzy AK. Było to 316 specjalistycznie i wszechstronnie wyszkolonych oficerów do walki dywersyjnej z okupantem. Wielu z nich przeszło do legendy Armii Krajowej, a obecnie ich imię nosi Jednostka Wojskowa GROM. Co to wspólnego z Braniewem? Jeden z cichociemnych mjr Adolf Pilch pseudonimy Góra, Dolina odwiedził w 1992 r. braniewską jednostkę wojskową, którą wówczas był 27 Pułk Zmechanizowany Ułanów im. Króla Stefana Batorego, poprzednik naszej 9 Brygady.

W dniu 1 sierpnia 1992 r. braniewski 27 Pułk Zmechanizowany Ułanów im. Króla Stefana Batorego odwiedził legendarny cichociemny mjr Adolf Pilch, którego przyjęto w jednostce ze sztandarem i orkiestrą. Dowódca 27 Pułku Zmechanizowanego Ułanów pułkownik dyplomowany Edward Rogowski wręczył gościowi honorową szablę. Jak sam wzruszony bohater wspomina: „Był wspaniały wystawny obiad, a wieczorem przy ognisku w lesie barbeque z trunkami, harmonią i śpiewami do późnej nocy. Następnego dnia po śniadaniu, zwiedzanie wspaniałych jezior i lasów”. To była krótka wizyta a gość mieszkający na stałe w Wielkiej Brytanii, był po raz drugi w Polsce, bowiem wcześniej odwiedził kraj w 1990 r. Za każdym razem był entuzjastycznie witany przez dawnych podkomendnych, władze państwowe i Wojsko Polskie. Zaangażowanie płk Edwarda Rogowskiego w opiekę nad weteranami, udział braniewskich żołnierzy w uroczystościach związanych ze Zgrupowaniem Stołpecko-Nalibockim oraz w przyjęcie przez 9 Brygadę tradycji, barw i patrona 27 Pułku Ułanów zostało docenione przez weteranów, którzy w 2018 r. przyznali mu Medal „Za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej”.

9 Braniewska Brygada Kawalerii Pancernej im. Króla Stefana Batorego kultywuje tradycje przedwojennego 27 Pułku Ułanów im. Króla Stefana Batorego i jego AK-owskiego kontynuatora z lat 1943-1945. Portret dowódcy 27 Pułku Ułanów AK rotmistrza Zdzisława Nurkiewicza ps. Nieczaj znajduje się w Sali Tradycji jednostki. To właśnie w Braniewie na bazie 28 Saskiego Pułku Czołgów w 1990 r. powstał 27 Pułk Zmechanizowany Ułanów im. Króla Stefana Batorego i to z tej jednostki w 1994 r. powstała 9 Brygada. Adolf Pilch ps. Góra był dowódcą zgrupowania Armii Krajowej, w którego składzie walczył 27 Pułk Ułanów AK.

Ciąg dalszy na stronie Ziemia Braniewska pod linkiem https://braniewo.com.pl/wiadomosc,12786,cichociemny-adolf-pilch.html 

.