70 LAT ZAWODOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w BRANIEWIE. Lata 1950-1962.

b_150_100_16777215_00_images_ziemiabraniewska_15.JPG Dziś obchodzimy Dzień Strażaka i z tej okazji wszystkim strażakom Państwowej Straży Pożarnej, Wojskowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz weteranom służby pożarniczej, składamy podziękowanie za ofiarną służbę dla społeczności powiatu braniewskiego. Rok 2020 jest szczególny z wielu powodów, ale jeden jest wyjątkowy, otóż dokładnie 1 kwietnia b.r. minęła 70- rocznica powstania zawodowej straży pożarnej w Braniewie. Z tej okazji kontynuujemy cykl artykułów poświęcony historii pożarnictwa na naszym terenie.

Historia ochrony przeciwpożarowej w Braniewie sięga średniowiecza i przez wieki była ona dobrze zorganizowana, niejednokrotnie ratując miasto przed pożarami. Powojenna ochrona przeciwpożarowa zaczęła się w naszym mieście w 1946 r. od powołania Ochotniczej Straży Pożarnej w Braniewie. Jednak 70 lat temu a dokładnie 1 kwietnia 1950 r. rozpoczęła funkcjonowanie zawodowa formacja pożarnicza, która przejęła ciężar walki z pożarami i innymi zagrożeniami na terenie miasta i regionu. Zawodowa straż pożarna w różnych formach i po kilku przekształceniach funkcjonuje do dziś jako Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie z pionem bojowym, czyli Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą.

Początki były trudne, gdyż powstała w dniu 20.02.1946 r. Ochotnicza Straż Pożarna miała tylko sprzęt podręczny i sikawkę konną, znalezioną gdzieś pod Roninem. Po kilku zmianach lokalizacji siedzibą OSP była przedwojenna zniszczona remiza niemieckiej OSP (Freiwillige Feuerwehr Braunsberg) przy obecnym Pl. Strażackim 2. Później wykorzystywano przydzielony samochód ciężarowy i trzeba przyznać, że ciężar walki z pożarami w Braniewie w latach 1946-1949 spoczywał na OSP Braniewo.

Sytuacja zmieniła się w 1950 r., gdy na mocy uchwalonej przez Sejm PRL ustawy z dnia 4.02.1950 r. o ochronie przeciwpożarowej powołano z dniem 1.04.1950 r. Komendę Powiatową Straży Pożarnych w Braniewie, która podlegała operacyjnie Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Olsztynie i ogólnie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Braniewie. Na mocy tej samej ustawy utworzono też odpowiednik zawodowej straży pożarnej, tj. Pogotowie Zawodowe Straży Pożarnej - PZSP (używano też nazwy Powiatowe Pogotowie Pożarnicze – PPP w Braniewie), które liczyło początkowo 9 członków. Swoją siedzibę PZSP znalazło w Mazurskich Zakładach Garbarskich przy ul. Kościuszki, mając do dyspozycji jeden garaż, pomieszczenie socjalne i jeden pojazd gaśniczy. Natomiast Komenda Powiatowa Straży Pożarnych będąca organem nadzorującym i kierującym ochroną przeciwpożarową na terenie powiatu miała swą siedzibę w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej (obecny Urząd Miasta w Braniewie). Pierwszym Komendantem Powiatowym i jednocześnie dowódcą PZSP został por. poż. Tadeusz Milanowski, który w 1955 r. został Komendantem Powiatowym w Mrągowie, ale niestety zginął w wypadku motocyklowym w 1956 r. Komendantowi Powiatowemu pomagał w charakterze podoficera terenowego ogn. Jan Wiśniewski (1950-1974), który w latach 1948-1949 był w Urzędzie Miasta etatowym konserwatorem sprzętu OSP. Funkcję Zastępcy Dowódcy PZSP pełnił ogn. Jan Zieliński (1950-1981), oprócz służby w straży zawodowej, również wieloletni zasłużony działacz OSP. Do pierwszych strażaków należeli też, m.in.: Jan Nowiński (1950-1974), Jerzy Porowski, Henryk Cerowski i Stanisław Michalak (1955-1977). W latach 1950-52 funkcjonowały też posterunki PZSP przy OSP Orneta (6 strażaków) i OSP Pieniężno (2 strażaków). Pierwszym samochodem używanym przez PZSP był przejęty z OSP, a pozyskany z dostaw UNRRA samochód Fordson z motopompą Simpson. W 1952 r. otrzymano fabrycznie nowy pierwszy samochód gaśniczy Star 20 w wersji GM-8.

Ciąg dalszy na stronie Ziemia Braniewska pod linkiem https://braniewo.com.pl/wiadomosc,12864,70-lat-zawodowej-strazy-pozarnej-w-braniewie-lata-1950-1962-.html

.