KRÓL POLSKI BOLESŁAW II SZCZODRY NAD PASŁĘKĄ

b_150_100_16777215_00_images_ziemiabraniewska_13.JPG Bolesław II Szczodry (1042-1081 lub 1082) był księciem a następnie królem Polski sprawującym władzę w latach 1058-1079. Zapisał się w dziejach państwa jako jeden z najwybitniejszych Piastów, który przywrócił potęgę królestwa, ale zakończył sprawowanie władzy wygnaniem z kraju. Okazuje się, że podczas jednej z wypraw przeciw Prusom dotarł nad Pasłękę.

Inspiracją do napisania artykułu jest rycina pt. „Przeprawa Bolesława II Szczodrego (Śmiałego) przez Pasłękę”, której autorem jest Leonard Chodźko (1800-1871) polski historyk, geograf, wydawca i działacz Wielkiej Emigracji. Ilustracja pochodzi z dzieła pt. „La Pologne historique, litteraire et monumentale”, wydanego w Paryżu w 1835-1836.

Bolesław II był trzecim koronowanym królem Polski (po Bolesławie Chrobrym i Mieszku II). Odniósł wiele sukcesów w walkach z Czechami i Niemcami, a wspierani przez niego władcy obejmowali trony w Kijowie i na Węgrzech. Udało mu się odbudować sieć polskich biskupstw, a do tego ufundował wiele kościołów i klasztorów. Ponieważ jego hojność przeszła do legendy, otrzymał przydomek Szczodry. Innym znanym przydomkiem tego króla jest Śmiały. Jego rządy przyniosły ponowne założenie Polski i umiejscowienie jej już na zawsze na politycznej mapie Europy. Sprawowanie władzy zakończył w niesławie po straceniu z jego rozkazu biskupa Stanisława ze Szczepankowa (1030-1079), w wyniku buntu poddanych został wypędzony z Polski.

Czy mogło to mieć miejsce? Otóż Bolesław Śmiały wyprawiał się do Prus w 1062 r. i na Pomorze w 1063 r. Gazeta „Przyjaciel Ludu”, nr 46, Leszno z 14.05.1836 r. „Mniemają historycy, że jak Bolesław Śmiały w przeprawie przez rzekę Passaryą, w Prusach utracił wielu rycerzy, od tego czasu wyszły ze zwyczaju ciężkie zbroje”.

Ciąg dalszy na stronie Ziemia Braniewska pod linkiem https://braniewo.com.pl/wiadomosc,12974,krol-polski-boleslaw-ii-szczodry-nad-pasleka.html

.