CICHOCIEMNY OTTON WISZNIEWSKI W BRANIEWIE

b_150_100_16777215_00_images_ziemiabraniewska_09.JPG Elitą Armii Krajowej byli cichociemni, czyli, specjalnie wyszkoleni żołnierze, których później zrzucano do kraju na spadochronach jako żołnierzy AK. Było ich 316 specjalistycznie i wszechstronnie wyszkolonych oficerów do walki dywersyjnej z okupantem. Wielu z nich przeszło do legendy Armii Krajowej, a obecnie ich imię nosi Jednostka Wojskowa GROM. Co to wspólnego z Braniewem? Jeden z nich Otton Wiszniewski pseudonimy „Topola” i „Piorun”, tuż po wojnie, bo w latach 1947-1949 pracował w Braniewie jako sekretarz Zarządu Miejskiego.

 

Otton Wiszniewski przyjechał do Braniewa z Ostródy w marcu 1947 r. Miasto po działaniach wojennych było w ruinie i powoli przywracano je do życia, występowały problemy z zakwaterowaniem, żywnością, opieką zdrowotną, itd. Na posiedzeniu Zarządu Miejskiego w Braniewie w dniu 11.03.1947 r. pozytywnie rozpatrzono jego podanie o przyjęcie na stanowisko sekretarza Zarządu Miejskiego. Wcześniej, bo w styczniu 1947 r. poprzedni sekretarz złożył wniosek o zwolnienie. Został zatrudniony od 1.04.1947 r. Na posiedzeniu Rady nr 10 w dniu 16.04.1947 r. protokołował już Otton Wiszniewski. Z uchwały nr 2 wiemy, że na stanowisko sekretarza wymagano wykształcenia średniego i 5-letniej praktyki na stanowisku referendarskim w służbie państwowej lub samorządowej. Według uchwały nr 3 Wiszniewski otrzymał VII grupę zaszeregowania i uposażenie 2800 zasadnicze, 400 dodatek rodzinny, 1100 dodatek lokatorski, 700 dodatek służbowy i dodatek wyrównawczy 2800 złotych. Musiał być sumiennym pracownikiem, bo otrzymywał premie i nagrody. Jego podpisy widnieją niemal na wszystkich protokołach, z wyjątkiem tych, gdy był na urlopie. Ostatni protokół podpisany przez Ottona Wiszniewskiego ma datę 9.02.1949 r. i tego dnia powołano nowego sekretarza. Na posiedzeniu Zarządu z 20.01.1949 r. burmistrz odczytał podanie Ottona Wiszniewskiego o zwolnienie z dniem 1.02.1949 r., a Zarząd po wysłuchaniu motywów prośby, postanowił zwolnić z dniem 1.03.1949 r. i rozpisać konkurs.  Po blisko 2 latach pracy w Braniewie Otton Wiszniewski wyjechał do Olsztyna.

 Ciąg dalszy na stronie Ziemia Braniewska pod linkiem  https://braniewo.com.pl/wiadomosc,13352,cichociemny-otton-wiszniewski-w-braniewie.html

.