Franz Buchholz (1884-1949) - przedwojenny braniewski historyk

b_150_100_16777215_00_images_ziemiabraniewska_24._buchholz.jpg Nauczyciel braniewskiego gimnazjum w latach 1919-1935 oraz wybitny historyk miasta i regionu. Jest autorem jednej z najważniejszych publikacji dotyczących historii Braniewa, napisanej specjalnie z okazji 650-lecia nadania praw miejskich dla miasta, które obchodzono w 1934 r. Wówczas było to pierwsze tego typu opracowanie, które kompleksowo omawiało historię najstarszego miasta na Warmii.

Książka o tytule „Braunsberg im Wandel der Jahrhunderte. Festschrift zum 650jährigen Stadtjubiläum am 23. und 24. Juni 1934” opisująca przemiany Braniewa na tle wieków, jest prawdziwą skarbnicą wiedzy o dawnym Braniewie i mimo innych licznych publikacji tego autora pozostaje ukoronowaniem jego naukowego dorobku.

 

Franz Buchholz urodził się w dniu 10.10.1884 r. w Ornecie. Był synem Augusta Buchholza piekarza, który później został właścicielem cegielni oraz Berty z d. Thiel. Jego bratem był znany księgarz, redaktor i tłumacz Eugeniusz Buchholz (1865-1928). Jednak Franz nauki pobierał w Braniewie i na wiosnę 1904 r. ukończył gimnazjum zdając maturę. Potem studiował filologię we Fryburgu, Berlinie, Strasburgu i Królewcu. W dniu 31.07.1909 r. zdał egzamin państwowy z historii, filologii germańskiej i geografii uzyskując uprawnienia nauczyciela.

 

W latach 1909-1911 odbywał liczne staże i praktyki przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, stąd trafił jako kandydat na roczne seminarium w gimnazjum Wilhelma w Królewcu, później do gimnazjum w Insterburgu (pol. Wystruć, ros. Czernachowsk), wyższej szkoły realnej w Olsztynie i jako stażysta w drugim roku do gimnazjum w Reszlu. W latach 1912-1913 był stypendystą Fundacji Preucka (Preuckschen Stiftung) na studiach w Rzymie. W 1914 r. kandydował na stanowisko wyższego wykładowcy w gimnazjum w Braniewie, ale trafił do szkoły realnej w Piławie.   

 

W 1915 r. podjął pracę jako starszy nauczyciel w gimnazjum w Gąbinie, ale w tym samym roku został powołany do służby w armii niemieckiej, którą ukończył jako porucznik rezerwy. Nie wiadomo, czy brał udział w walkach I wojny światowej, bowiem w latach 1916-1918 był nauczycielem w prestiżowym gimnazjum Friedrichskolleg w Królewcu.

Po zakończeniu wojny w 1919 r. przeprowadził się do Braniewa i został nauczycielem mianowanym w braniewskim gimnazjum, w tym samym które ukończył 15 lat wcześniej. W latach 1928-1930 w niepełnym wymiarze czasowym uczył też w braniewskiej Aufbauschule, czyli średniej szkole zawodowej dla chłopców mieszczącej się w Szkole Zamkowej. Jeszcze w 1919 r. został członkiem zarządu Warmińskiego Towarzystwa Historycznego (Historischer Verein für Ermland) i przez 16 lat był jego sekretarzem.

Ciąg dalszy artykułu na stronie Ziemia Braniewska pod linkiem https://braniewo.com.pl/artykul,franz-buchholz-1884-1949-przedwojenny-braniewski-historyk,9193.html?fbclid=IwAR1k-1CdVkXFLrieW-pPB_6h3g2Ii9cn9YUBDlX3Ow1Kh5aWxePiCAUIotc

 

 

.