HISTORIA MACIEJEWA

Czytaj więcej: HISTORIA MACIEJEWA Może trudno w to uwierzyć, ale niewielka miejscowość przy drodze wojewódzkiej do Olsztyna ma już 611 lat. Obecnie Maciejewo, bo o nim mowa wchodzi w skład powiatu braniewskiego, ale od początku swego istnienia znajdowało się w poza Warmią, na granicy ziem krzyżackich i biskupich. W 1409 r. prawo lokacji przyznał chyba najbardziej „znany” Wielki Mistrz Krzyżacki, a mianowicie Ulrich von Jungingen.

Czytaj więcej: HISTORIA MACIEJEWA

CICHOCIEMNY OTTON WISZNIEWSKI W BRANIEWIE

Czytaj więcej: CICHOCIEMNY OTTON WISZNIEWSKI W BRANIEWIE Elitą Armii Krajowej byli cichociemni, czyli, specjalnie wyszkoleni żołnierze, których później zrzucano do kraju na spadochronach jako żołnierzy AK. Było ich 316 specjalistycznie i wszechstronnie wyszkolonych oficerów do walki dywersyjnej z okupantem. Wielu z nich przeszło do legendy Armii Krajowej, a obecnie ich imię nosi Jednostka Wojskowa GROM. Co to wspólnego z Braniewem? Jeden z nich Otton Wiszniewski pseudonimy „Topola” i „Piorun”, tuż po wojnie, bo w latach 1947-1949 pracował w Braniewie jako sekretarz Zarządu Miejskiego.

Czytaj więcej: CICHOCIEMNY OTTON WISZNIEWSKI W BRANIEWIE

KIEDY I JAK POWSTAŁO BRANIEWO

Czytaj więcej: KIEDY I JAK POWSTAŁO BRANIEWO Braniewo na pewno ma przeszło 700 letnią historię, ale już ustalenie dokładnej daty lokacji miasta a nawet pochodzenie nazwy budzi spory historyków. Na Wikipedii można spotkać zdaniem autora błędną datę 1254, z kolei pochodzenie pierwszej nazwy również błędnie przypisuje się św. Brunonowi. Jak zatem było, a raczej mogło być naprawdę? Dodajmy, że powstanie Braniewa zawdzięczamy Krzyżakom, dwóm pierwszym biskupom warmińskim, ale najbardziej Janowi Flemingowi z Lubeki – pierwszemu sołtysowi, jak wówczas nazywano urząd burmistrza.

Czytaj więcej: KIEDY I JAK POWSTAŁO BRANIEWO

POWSTANIEC WARSZAWSKI I ZAWODOWTY STRAŻAK

Czytaj więcej: POWSTANIEC WARSZAWSKI I ZAWODOWTY STRAŻAK  Pułkownik pożarnictwa Tadeusz Hornziel (1922-1985) przez blisko 30 lat był Komendantem Wojewódzkim Straży Pożarnej w Olsztynie. Oczywiście w ramach sprawowanej funkcji bywał też w Braniewie. W czasie wojny uczestnik Powstania Warszawskiego, podczas którego brał udział w budowie powstańczego samochodu pancernego, słynnego „Kubusia”. Był to jedyny pancerny pojazd zbudowany przez żołnierzy podziemia podczas II wojny Światowej.

Czytaj więcej: POWSTANIEC WARSZAWSKI I ZAWODOWTY STRAŻAK

WYBITNY WĘGIERSKI POETA w BRANIEWIE

Czytaj więcej: WYBITNY WĘGIERSKI POETA w BRANIEWIE Stare przysłowie mówi „Polak, Węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki” stąd nie może dziwić również węgierski ślad w dawnym Braniewie. Otóż pod koniec XVI w. w braniewskim kolegium jezuickim naukę pobierał najwybitniejszy węgierski poeta renesansu Balint Balassi (1554-1594). Był bez wątpienia najwybitniejszym z wielu Węgrów, uczęszczających do braniewskiego Hosianum.

Czytaj więcej: WYBITNY WĘGIERSKI POETA w BRANIEWIE

.