GEORG FUHG – RZEŹBIARZ Z PIENIĘŻNA

Czytaj więcej: GEORG FUHG – RZEŹBIARZ Z PIENIĘŻNA Urodzony w Pieniężnie w rodzinie właściciela miejscowej cegielni, został znanym wschodniopruskim rzeźbiarzem. Mieszkał w Królewcu a jego dzieła przed wojną można było podziwiać w Braniewie, Pieniężnie, Ornecie oraz wielu miastach Prus Wschodnich. Po wojnie tworzył w Niemczech. W Braniewie jego rzeźby znalazły się na nieistniejących już: pomniku poległych braniewian w I wojnie światowej oraz na kościele gimnazjalnym.

Czytaj więcej: GEORG FUHG – RZEŹBIARZ Z PIENIĘŻNA

STANISŁAW WINCENTY CHLEBOWSKI - ARTYSTA Z BRANIEWA

Czytaj więcej: STANISŁAW WINCENTY CHLEBOWSKI - ARTYSTA Z BRANIEWA Urodzony w 1890 r. w Braniewie, polski artysta malarz i rysownik, który dzieciństwo spędził w ówczesnym Braunsbergu, gdzie uczęszczał do gimnazjum. Pochodził z inteligenckiej rodziny, gdyż ojciec był profesorem filologii klasycznej a matka pianistką. Wyjechał z rodziną do Olsztyna, a po śmierci ojca do Gdańska, gdzie rozwinął się jako artysta. Malował pejzaże, mariny, architekturę Gdańska, martwe natury i portrety. Dziś już artysta trochę zapomniany, dlatego warto o nim przypomnieć.

Czytaj więcej: STANISŁAW WINCENTY CHLEBOWSKI - ARTYSTA Z BRANIEWA

HISTORIA MACIEJEWA

Czytaj więcej: HISTORIA MACIEJEWA Może trudno w to uwierzyć, ale niewielka miejscowość przy drodze wojewódzkiej do Olsztyna ma już 611 lat. Obecnie Maciejewo, bo o nim mowa wchodzi w skład powiatu braniewskiego, ale od początku swego istnienia znajdowało się w poza Warmią, na granicy ziem krzyżackich i biskupich. W 1409 r. prawo lokacji przyznał chyba najbardziej „znany” Wielki Mistrz Krzyżacki, a mianowicie Ulrich von Jungingen.

Czytaj więcej: HISTORIA MACIEJEWA

CICHOCIEMNY OTTON WISZNIEWSKI W BRANIEWIE

Czytaj więcej: CICHOCIEMNY OTTON WISZNIEWSKI W BRANIEWIE Elitą Armii Krajowej byli cichociemni, czyli, specjalnie wyszkoleni żołnierze, których później zrzucano do kraju na spadochronach jako żołnierzy AK. Było ich 316 specjalistycznie i wszechstronnie wyszkolonych oficerów do walki dywersyjnej z okupantem. Wielu z nich przeszło do legendy Armii Krajowej, a obecnie ich imię nosi Jednostka Wojskowa GROM. Co to wspólnego z Braniewem? Jeden z nich Otton Wiszniewski pseudonimy „Topola” i „Piorun”, tuż po wojnie, bo w latach 1947-1949 pracował w Braniewie jako sekretarz Zarządu Miejskiego.

Czytaj więcej: CICHOCIEMNY OTTON WISZNIEWSKI W BRANIEWIE

KIEDY I JAK POWSTAŁO BRANIEWO

Czytaj więcej: KIEDY I JAK POWSTAŁO BRANIEWO Braniewo na pewno ma przeszło 700 letnią historię, ale już ustalenie dokładnej daty lokacji miasta a nawet pochodzenie nazwy budzi spory historyków. Na Wikipedii można spotkać zdaniem autora błędną datę 1254, z kolei pochodzenie pierwszej nazwy również błędnie przypisuje się św. Brunonowi. Jak zatem było, a raczej mogło być naprawdę? Dodajmy, że powstanie Braniewa zawdzięczamy Krzyżakom, dwóm pierwszym biskupom warmińskim, ale najbardziej Janowi Flemingowi z Lubeki – pierwszemu sołtysowi, jak wówczas nazywano urząd burmistrza.

Czytaj więcej: KIEDY I JAK POWSTAŁO BRANIEWO

.