KRÓL POLSKI BOLESŁAW II SZCZODRY NAD PASŁĘKĄ

Czytaj więcej: KRÓL POLSKI BOLESŁAW II SZCZODRY NAD PASŁĘKĄ Bolesław II Szczodry (1042-1081 lub 1082) był księciem a następnie królem Polski sprawującym władzę w latach 1058-1079. Zapisał się w dziejach państwa jako jeden z najwybitniejszych Piastów, który przywrócił potęgę królestwa, ale zakończył sprawowanie władzy wygnaniem z kraju. Okazuje się, że podczas jednej z wypraw przeciw Prusom dotarł nad Pasłękę.

Czytaj więcej: KRÓL POLSKI BOLESŁAW II SZCZODRY NAD PASŁĘKĄ

70 LAT ZAWODOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w BRANIEWIE. Lata 1950-1962.

Czytaj więcej: 70 LAT ZAWODOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w BRANIEWIE. Lata 1950-1962. Dziś obchodzimy Dzień Strażaka i z tej okazji wszystkim strażakom Państwowej Straży Pożarnej, Wojskowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz weteranom służby pożarniczej, składamy podziękowanie za ofiarną służbę dla społeczności powiatu braniewskiego. Rok 2020 jest szczególny z wielu powodów, ale jeden jest wyjątkowy, otóż dokładnie 1 kwietnia b.r. minęła 70- rocznica powstania zawodowej straży pożarnej w Braniewie. Z tej okazji kontynuujemy cykl artykułów poświęcony historii pożarnictwa na naszym terenie.

Czytaj więcej: 70 LAT ZAWODOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w BRANIEWIE. Lata 1950-1962.

1946-1950. POCZĄTKI POŻARNICTWA NA ZIEMI BRANIEWSKIEJ

Czytaj więcej: 1946-1950. POCZĄTKI POŻARNICTWA NA ZIEMI BRANIEWSKIEJ Tuż po zakończeniu II wojny światowej do zniszczonego Braniewa, w którym przebywają oddziały Armii Radzieckiej oraz liczni Niemcy, docierają pierwsi Polacy. Braniewo jest zniszczone w 80%, a tworzące się władze miejskie i powiatowe szybko zdają sobie sprawę, że w przywracanym do życia mieście i powiecie, nie ma komu gasić pożarów. Dlatego jeszcze w 1945 r. dążono do powołania w Braniewie jednostki ochrony przeciwpożarowej. W efekcie w 1946 r. powstała Ochotnicza Straż Pożarna w Braniewie.

Czytaj więcej: 1946-1950. POCZĄTKI POŻARNICTWA NA ZIEMI BRANIEWSKIEJ

CICHOCIEMNY – ADOLF PILCH

Czytaj więcej: CICHOCIEMNY – ADOLF PILCH  Zapewne wielu czytelników słyszało o cichociemnych – żołnierzach Armii Krajowej. W czasie II wojny światowej w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie szkolono żołnierzy, których później zrzucano do kraju na spadochronach jako żołnierzy AK. Było to 316 specjalistycznie i wszechstronnie wyszkolonych oficerów do walki dywersyjnej z okupantem. Wielu z nich przeszło do legendy Armii Krajowej, a obecnie ich imię nosi Jednostka Wojskowa GROM. Co to wspólnego z Braniewem? Jeden z cichociemnych mjr Adolf Pilch pseudonimy Góra, Dolina odwiedził w 1992 r. braniewską jednostkę wojskową, którą wówczas był 27 Pułk Zmechanizowany Ułanów im. Króla Stefana Batorego, poprzednik naszej 9 Brygady.

Czytaj więcej: CICHOCIEMNY – ADOLF PILCH

UDZIAŁ BRANIEWA W ZWIĄZKU PRUSKIM

Czytaj więcej: UDZIAŁ BRANIEWA W ZWIĄZKU PRUSKIMW dniu 21 luteg o 1440 r. na zjeździe w Elblągu powołano organizację do obrony interesów i praw miast i stanów pruskich, nazwaną Związkiem Pruskim. Do związku przystąpiło Stare i Nowe Miasto Braniewo. Następstwem tego wydarzenia było zbliżenie tej organizacji do Królestwa Polskiego, co doprowadziło do wybuchu najdłuższej wojny polsko-krzyżackiej tzw. wojny trzynastoletniej. Braniewo będące głównym miastem biskupstwa warmińskiego od samego początku opowiedziało się za Związkiem, a po wybuchu wojny stało na czele jego działań na całej Warmii.

Czytaj więcej: UDZIAŁ BRANIEWA W ZWIĄZKU PRUSKIM

.