POWSTANIEC WARSZAWSKI I ZAWODOWTY STRAŻAK

Czytaj więcej: POWSTANIEC WARSZAWSKI I ZAWODOWTY STRAŻAK  Pułkownik pożarnictwa Tadeusz Hornziel (1922-1985) przez blisko 30 lat był Komendantem Wojewódzkim Straży Pożarnej w Olsztynie. Oczywiście w ramach sprawowanej funkcji bywał też w Braniewie. W czasie wojny uczestnik Powstania Warszawskiego, podczas którego brał udział w budowie powstańczego samochodu pancernego, słynnego „Kubusia”. Był to jedyny pancerny pojazd zbudowany przez żołnierzy podziemia podczas II wojny Światowej.

Czytaj więcej: POWSTANIEC WARSZAWSKI I ZAWODOWTY STRAŻAK

WYBITNY WĘGIERSKI POETA w BRANIEWIE

Czytaj więcej: WYBITNY WĘGIERSKI POETA w BRANIEWIE Stare przysłowie mówi „Polak, Węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki” stąd nie może dziwić również węgierski ślad w dawnym Braniewie. Otóż pod koniec XVI w. w braniewskim kolegium jezuickim naukę pobierał najwybitniejszy węgierski poeta renesansu Balint Balassi (1554-1594). Był bez wątpienia najwybitniejszym z wielu Węgrów, uczęszczających do braniewskiego Hosianum.

Czytaj więcej: WYBITNY WĘGIERSKI POETA w BRANIEWIE

KRÓL POLSKI BOLESŁAW II SZCZODRY NAD PASŁĘKĄ

Czytaj więcej: KRÓL POLSKI BOLESŁAW II SZCZODRY NAD PASŁĘKĄ Bolesław II Szczodry (1042-1081 lub 1082) był księciem a następnie królem Polski sprawującym władzę w latach 1058-1079. Zapisał się w dziejach państwa jako jeden z najwybitniejszych Piastów, który przywrócił potęgę królestwa, ale zakończył sprawowanie władzy wygnaniem z kraju. Okazuje się, że podczas jednej z wypraw przeciw Prusom dotarł nad Pasłękę.

Czytaj więcej: KRÓL POLSKI BOLESŁAW II SZCZODRY NAD PASŁĘKĄ

70 LAT ZAWODOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w BRANIEWIE. Lata 1950-1962.

Czytaj więcej: 70 LAT ZAWODOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w BRANIEWIE. Lata 1950-1962. Dziś obchodzimy Dzień Strażaka i z tej okazji wszystkim strażakom Państwowej Straży Pożarnej, Wojskowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz weteranom służby pożarniczej, składamy podziękowanie za ofiarną służbę dla społeczności powiatu braniewskiego. Rok 2020 jest szczególny z wielu powodów, ale jeden jest wyjątkowy, otóż dokładnie 1 kwietnia b.r. minęła 70- rocznica powstania zawodowej straży pożarnej w Braniewie. Z tej okazji kontynuujemy cykl artykułów poświęcony historii pożarnictwa na naszym terenie.

Czytaj więcej: 70 LAT ZAWODOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w BRANIEWIE. Lata 1950-1962.

1946-1950. POCZĄTKI POŻARNICTWA NA ZIEMI BRANIEWSKIEJ

Czytaj więcej: 1946-1950. POCZĄTKI POŻARNICTWA NA ZIEMI BRANIEWSKIEJ Tuż po zakończeniu II wojny światowej do zniszczonego Braniewa, w którym przebywają oddziały Armii Radzieckiej oraz liczni Niemcy, docierają pierwsi Polacy. Braniewo jest zniszczone w 80%, a tworzące się władze miejskie i powiatowe szybko zdają sobie sprawę, że w przywracanym do życia mieście i powiecie, nie ma komu gasić pożarów. Dlatego jeszcze w 1945 r. dążono do powołania w Braniewie jednostki ochrony przeciwpożarowej. W efekcie w 1946 r. powstała Ochotnicza Straż Pożarna w Braniewie.

Czytaj więcej: 1946-1950. POCZĄTKI POŻARNICTWA NA ZIEMI BRANIEWSKIEJ

.