CICHOCIEMNY – ADOLF PILCH

Czytaj więcej: CICHOCIEMNY – ADOLF PILCH  Zapewne wielu czytelników słyszało o cichociemnych – żołnierzach Armii Krajowej. W czasie II wojny światowej w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie szkolono żołnierzy, których później zrzucano do kraju na spadochronach jako żołnierzy AK. Było to 316 specjalistycznie i wszechstronnie wyszkolonych oficerów do walki dywersyjnej z okupantem. Wielu z nich przeszło do legendy Armii Krajowej, a obecnie ich imię nosi Jednostka Wojskowa GROM. Co to wspólnego z Braniewem? Jeden z cichociemnych mjr Adolf Pilch pseudonimy Góra, Dolina odwiedził w 1992 r. braniewską jednostkę wojskową, którą wówczas był 27 Pułk Zmechanizowany Ułanów im. Króla Stefana Batorego, poprzednik naszej 9 Brygady.

Czytaj więcej: CICHOCIEMNY – ADOLF PILCH

UDZIAŁ BRANIEWA W ZWIĄZKU PRUSKIM

Czytaj więcej: UDZIAŁ BRANIEWA W ZWIĄZKU PRUSKIMW dniu 21 luteg o 1440 r. na zjeździe w Elblągu powołano organizację do obrony interesów i praw miast i stanów pruskich, nazwaną Związkiem Pruskim. Do związku przystąpiło Stare i Nowe Miasto Braniewo. Następstwem tego wydarzenia było zbliżenie tej organizacji do Królestwa Polskiego, co doprowadziło do wybuchu najdłuższej wojny polsko-krzyżackiej tzw. wojny trzynastoletniej. Braniewo będące głównym miastem biskupstwa warmińskiego od samego początku opowiedziało się za Związkiem, a po wybuchu wojny stało na czele jego działań na całej Warmii.

Czytaj więcej: UDZIAŁ BRANIEWA W ZWIĄZKU PRUSKIM

CO KRYJE SIĘ PRZED KOŚCIOŁEM ŚW. TRÓJCY?

Czytaj więcej: CO KRYJE SIĘ PRZED KOŚCIOŁEM ŚW. TRÓJCY? Wieść gminna niesie, że podczas prac remontowych prowadzonych na ul. Kościuszki natrafiono na szkielety pochowane przed wejściem do Cerkwi Św. Trójcy. Naturalne pytanie brzmi, skąd wzięły się pozostałości ludzkich szczątek przed kościołem i co z tym „znaleziskiem” zostanie zrobione? Jak wpłynie to na dalszy przebieg uciążliwych dla mieszkańców prac na jednej z głównych arterii miejskich?

Czytaj więcej: CO KRYJE SIĘ PRZED KOŚCIOŁEM ŚW. TRÓJCY?

WYBORY W DAWNYM BRANIEWIE

Czytaj więcej: WYBORY W DAWNYM BRANIEWIE Zbliżające się wybory parlamentarne to doskonała okazja, aby przybliżyć, jak wyglądały wybory w dawnym Starym Mieście Braniewo. W dobie dzisiejszej agresywnej propagandy, wszechobecnych sprawdzonych i niesprawdzonych informacji, hejtu i nowomowy partyjnej, zapominamy o bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie że wybory to prawdziwe święto demokracji. Udział w wyborach to nie tylko nasze konstytucyjne prawo, ale przede wszystkim obywatelski obowiązek, o jakim mogła marzyć większość mieszkańców dawnego Braniewa.

Czytaj więcej: WYBORY W DAWNYM BRANIEWIE

PRZEDWOJENNE POMNIKI BRANIEWA

Czytaj więcej: PRZEDWOJENNE POMNIKI BRANIEWA W dniu 14 sierpnia 1874 r. na Vorstädtischer Markt, czyli obecnym Placu Piłsudskiego w ówczesnym Braunsbergu odsłonięto pomnik w kształcie spiczastej kolumny. Poświęcony został żołnierzom braniewskiego 1 batalionu jegrów, którzy polegli w wojnie francusko-pruskiej 1870-1871. W przedwojennym Braniewie i pobliskim Lesie Miejskim było kilka pomników upamiętniających poległych pruskich i niemieckich żołnierzy.

Czytaj więcej: PRZEDWOJENNE POMNIKI BRANIEWA

.