KAPLICA ŚW. ROCHA

Czytaj więcej: KAPLICA ŚW. ROCHA Na cmentarzu komunalnym w Braniewie przy ulicy Olsztyńskiej stoi zabytkowa kaplica z początku XVIII w. zbudowana w podzięce za ustanie epidemii dżumy, która dotknęła Braniewo w latach 1709-1711. Ta barokowa budowla jest jednym z kilkunastu zabytków Braniewa, wpisanych do rejestru zabytków. 

Czytaj więcej: KAPLICA ŚW. ROCHA

CZY ZIEMIA BRANIEWSKA TO TERYTORIUM POWIATU BRANIEWSKIEGO?

Czytaj więcej: CZY ZIEMIA BRANIEWSKA TO TERYTORIUM POWIATU BRANIEWSKIEGO? Współczesny powiat braniewski w porównaniu do czasów historycznych i poprzedniego, tj. niemieckiego porządku terytorialnego jest tworem sztucznym, aczkolwiek na pewno administracyjnie uzasadnionym. Gdyby jednak nie „wymiana” ludności w latach 1945-1947 i zmiana przynależności państwowej, taki organizm administracyjno-terytorialny na tym terenie nie miałby najmniejszego sensu. Jednak powiat powstał na zupełnie nowym, zarówno historycznym jak i narodowym gruncie. Czy Ziemia Braniewska to wprost Powiat Braniewski?

Czytaj więcej: CZY ZIEMIA BRANIEWSKA TO TERYTORIUM POWIATU BRANIEWSKIEGO?

20.03.1945. ZDOBYCIE BRANIEWA PRZEZ ARMIĘ CZERWONĄ

Czytaj więcej: 20.03.1945. ZDOBYCIE BRANIEWA PRZEZ ARMIĘ CZERWONĄ W dniu 20 marca 1945 r. Armia Czerwona zdobyła niemiecki Braunsberg. Tak więc przypada 76. rocznica zdobycia miasta, aczkolwiek za czasów PRL uroczyście obchodzono „wyzwolenie” Braniewa, mimo, że to właśnie „wyzwoliciele” strasznie zniszczyli miasto uznane przez nich za silny punkt oporu.

Czytaj więcej: 20.03.1945. ZDOBYCIE BRANIEWA PRZEZ ARMIĘ CZERWONĄ

JAK DO BRANIEWA DOTARŁA KOLEJ ŻELAZNA…

Czytaj więcej: JAK DO BRANIEWA DOTARŁA KOLEJ ŻELAZNA… Zanim uroczyście w 1852 r. otwarto linię kolejową Malbork - Braniewo oraz dworzec kolejowy w Braniewie, na wielką skalę ruszyła budowa linii nazwanej Koleją Wschodnią (Ostbahn), co na zawsze zmieniło oblicze Prus Wschodnich.  Było to przedsięwzięcie, które połączyło zachodnią część Królestwa Prus z jej wschodnią i najstarszą częścią. Przyczyniło się to niezwykłego rozwoju gospodarczego prowincji, a większość obecnych linii kolejowych to dawna Kolej Wschodnia.

Czytaj więcej: JAK DO BRANIEWA DOTARŁA KOLEJ ŻELAZNA…

STEPHAN PREUSCHOFF – NIEMIECKI MALARZ Z BRANIEWA

Czytaj więcej: STEPHAN PREUSCHOFF – NIEMIECKI MALARZ Z BRANIEWA Urodzony się w Braniewie, niemiecki malarz, ilustrator i grafik, który znaczną cześć swojej twórczości poświęcił miastu rodzinnemu ukazując architekturę i sceny z życia mieszkańców. Prezentował też inne miejsca na Warmii i w Prusach Wschodnich. Po II wojnie światowej mieszkał i tworzył w Berlinie. Uprawiał malarstwo olejne, temperę i akwarele, ale tworzył także drzeworyty i grafikę.

Czytaj więcej: STEPHAN PREUSCHOFF – NIEMIECKI MALARZ Z BRANIEWA

.