20.03.1945. ZDOBYCIE BRANIEWA PRZEZ ARMIĘ CZERWONĄ

Czytaj więcej: 20.03.1945. ZDOBYCIE BRANIEWA PRZEZ ARMIĘ CZERWONĄ W dniu 20 marca 1945 r. Armia Czerwona zdobyła niemiecki Braunsberg. Tak więc przypada 76. rocznica zdobycia miasta, aczkolwiek za czasów PRL uroczyście obchodzono „wyzwolenie” Braniewa, mimo, że to właśnie „wyzwoliciele” strasznie zniszczyli miasto uznane przez nich za silny punkt oporu.

Czytaj więcej: 20.03.1945. ZDOBYCIE BRANIEWA PRZEZ ARMIĘ CZERWONĄ

JAK DO BRANIEWA DOTARŁA KOLEJ ŻELAZNA…

Czytaj więcej: JAK DO BRANIEWA DOTARŁA KOLEJ ŻELAZNA… Zanim uroczyście w 1852 r. otwarto linię kolejową Malbork - Braniewo oraz dworzec kolejowy w Braniewie, na wielką skalę ruszyła budowa linii nazwanej Koleją Wschodnią (Ostbahn), co na zawsze zmieniło oblicze Prus Wschodnich.  Było to przedsięwzięcie, które połączyło zachodnią część Królestwa Prus z jej wschodnią i najstarszą częścią. Przyczyniło się to niezwykłego rozwoju gospodarczego prowincji, a większość obecnych linii kolejowych to dawna Kolej Wschodnia.

Czytaj więcej: JAK DO BRANIEWA DOTARŁA KOLEJ ŻELAZNA…

STEPHAN PREUSCHOFF – NIEMIECKI MALARZ Z BRANIEWA

Czytaj więcej: STEPHAN PREUSCHOFF – NIEMIECKI MALARZ Z BRANIEWA Urodzony się w Braniewie, niemiecki malarz, ilustrator i grafik, który znaczną cześć swojej twórczości poświęcił miastu rodzinnemu ukazując architekturę i sceny z życia mieszkańców. Prezentował też inne miejsca na Warmii i w Prusach Wschodnich. Po II wojnie światowej mieszkał i tworzył w Berlinie. Uprawiał malarstwo olejne, temperę i akwarele, ale tworzył także drzeworyty i grafikę.

Czytaj więcej: STEPHAN PREUSCHOFF – NIEMIECKI MALARZ Z BRANIEWA

GEORG FUHG – RZEŹBIARZ Z PIENIĘŻNA

Czytaj więcej: GEORG FUHG – RZEŹBIARZ Z PIENIĘŻNA Urodzony w Pieniężnie w rodzinie właściciela miejscowej cegielni, został znanym wschodniopruskim rzeźbiarzem. Mieszkał w Królewcu a jego dzieła przed wojną można było podziwiać w Braniewie, Pieniężnie, Ornecie oraz wielu miastach Prus Wschodnich. Po wojnie tworzył w Niemczech. W Braniewie jego rzeźby znalazły się na nieistniejących już: pomniku poległych braniewian w I wojnie światowej oraz na kościele gimnazjalnym.

Czytaj więcej: GEORG FUHG – RZEŹBIARZ Z PIENIĘŻNA

STANISŁAW WINCENTY CHLEBOWSKI - ARTYSTA Z BRANIEWA

Czytaj więcej: STANISŁAW WINCENTY CHLEBOWSKI - ARTYSTA Z BRANIEWA Urodzony w 1890 r. w Braniewie, polski artysta malarz i rysownik, który dzieciństwo spędził w ówczesnym Braunsbergu, gdzie uczęszczał do gimnazjum. Pochodził z inteligenckiej rodziny, gdyż ojciec był profesorem filologii klasycznej a matka pianistką. Wyjechał z rodziną do Olsztyna, a po śmierci ojca do Gdańska, gdzie rozwinął się jako artysta. Malował pejzaże, mariny, architekturę Gdańska, martwe natury i portrety. Dziś już artysta trochę zapomniany, dlatego warto o nim przypomnieć.

Czytaj więcej: STANISŁAW WINCENTY CHLEBOWSKI - ARTYSTA Z BRANIEWA

.