1524-1526. PROTESTANCKA REBELIA W KATOLICKIM BRANIEWIE

Czytaj więcej: 1524-1526. PROTESTANCKA REBELIA W KATOLICKIM BRANIEWIECzytaj więcej: 1524-1526. PROTESTANCKA REBELIA W KATOLICKIM BRANIEWIE Jest w historii Braniewa moment, gdy istniało zagrożenie dla odwiecznej katolickości miasta, a mianowicie protestancka rebelia w latach 1524-1526, która obaliła władze miejskie, szykanowała katolików i w efekcie spowodowała wkroczenie do zbuntowanego miasta przedstawicieli króla polskiego Zygmunta I Starego i nadanie królewskich statutów. Jednak walka z reformacją przez dziesiątki lat absorbowała kolejnych biskupów warmińskich, a jej późniejszym efektem było powstanie jezuickiego Collegium Hosianum w 1565 r.

Czytaj więcej: 1524-1526. PROTESTANCKA REBELIA W KATOLICKIM BRANIEWIE

1700-1721. BRANIEWO i PÓŁNOCNA WARMIA PODCZAS WIELKIEJ WOJNY PÓŁNOCNEJ

Czytaj więcej: 1700-1721. BRANIEWO i PÓŁNOCNA WARMIA PODCZAS WIELKIEJ WOJNY PÓŁNOCNEJCzytaj więcej: 1700-1721. BRANIEWO i PÓŁNOCNA WARMIA PODCZAS WIELKIEJ WOJNY PÓŁNOCNEJCzytaj więcej: 1700-1721. BRANIEWO i PÓŁNOCNA WARMIA PODCZAS WIELKIEJ WOJNY PÓŁNOCNEJTuż po śmierci króla Jana III Sobieskiego tj. w przededniu XVIII wieku Rzeczpospolita targana była wewnętrznymi konfliktami w ramach walki o tron elekcyjny, dlatego wykorzystując osłabienie kraju w jego wewnętrzne spory zaczęły włączać się sąsiednie mocarstwa. Ogarnięta anarchią Rzeczpospolita schylała się ku upadkowi, co ostatecznie w przyszłości sprowadziło na kraj rozbiory. Jednak Warmia i Braniewo znalazły się w wirach kolejnej wojennej zawieruchy mianowicie Wielkiej Wojny Północnej.

Czytaj więcej: 1700-1721. BRANIEWO i PÓŁNOCNA WARMIA PODCZAS WIELKIEJ WOJNY PÓŁNOCNEJ

1655-1663. BRANIEWO PODCZAS OKUPACJI BRANDENBURSKIEJ

Czytaj więcej: 1655-1663. BRANIEWO PODCZAS OKUPACJI BRANDENBURSKIEJ Czytaj więcej: 1655-1663. BRANIEWO PODCZAS OKUPACJI BRANDENBURSKIEJ W roku 1655 doszło do kolejnego konfliktu polsko-szwedzkiego, tj. wojny, która przeszła do historii jako „potop szwedzki”. Warmia i Braniewo były tylko małym fragmentem wielkiego teatru wojennego. W 1654r. władzę w Szwecji objął Karol X Gustaw, a król Polski Jan Kazimierz tradycyjnie już zgłaszał pretensje do tronu szwedzkiego. Tak więc  dynastyczne mrzonki Wazów po raz kolejny pchnęły Rzeczpospolitą w wojnę z jedną z największych potęg militarnych w Europie, w sytuacji gdy można było Szwedów skierować w zupełnie innym kierunku zgodnym z najlepiej pojętym interesem kraju.

Czytaj więcej: 1655-1663. BRANIEWO PODCZAS OKUPACJI BRANDENBURSKIEJ

1733-1735. WOJNA o SUKCESJĘ POLSKĄ na WARMII i w BRANIEWIE

Czytaj więcej: 1733-1735. WOJNA o SUKCESJĘ POLSKĄ na WARMII i w BRANIEWIE Czytaj więcej: 1733-1735. WOJNA o SUKCESJĘ POLSKĄ na WARMII i w BRANIEWIEW latach 1733-1735 wybuchła w Rzeczpospolitej wojna domowa o sukcesję na tronie polskim między Augustem III Sasem i Stanisławem Leszczyńskim. W ten międzynarodowy konflikt, jak zwykle wbrew woli władz i mieszkańców uwikłana została Warmia oraz Braniewo. W wojnie domowej żołnierze polscy z konfederacji popierających króla Stanisława Leszczyńskiego starli się z interweniującymi oddziałami obcych państw. Część działań na szczęście o znikomym znaczeniu militarnym miała miejsce na Warmii i pod Braniewem.

Czytaj więcej: 1733-1735. WOJNA o SUKCESJĘ POLSKĄ na WARMII i w BRANIEWIE

1519-1521. BRANIEWO PODCZAS WOJNY PRUSKIEJ

Czytaj więcej: 1519-1521. BRANIEWO PODCZAS WOJNY PRUSKIEJ   Czytaj więcej: 1519-1521. BRANIEWO PODCZAS WOJNY PRUSKIEJ  W latach 1519-1521 doszło do kolejnej wojny polsko-krzyżackiej, nazwanej wojną „pruską” bądź „rycerską”. W konflikt została wplątana biskupia Warmia ze swoim głównym miastem Braniewem. Wojna Króla Polskiego Zygmunta I Starego, który chciał podporządkować sobie Zakon Krzyżacki z wojowniczym Wielkim Mistrzem Albrechtem Hohenzollernem, który z kolei dążył do uniezależnienia, przyniosła dla miasta i biskupstwa opłakane skutki. Podstępnie zajęte przez Krzyżaków Braniewo było oblegane przez wojsko polskie przez kilka miesięcy, a ziemie warmińskie zostały doszczętnie złupione. Mimo zawarcia rozejmu w 1521 roku, Braniewo zostało pod panowaniem krzyżackim aż do „hołdu pruskiego” w 1525 roku.

 

Czytaj więcej: 1519-1521. BRANIEWO PODCZAS WOJNY PRUSKIEJ

.