PODLEŚNE – HISTORIA MIEJSCOWOŚCI

Czytaj więcej: PODLEŚNE – HISTORIA MIEJSCOWOŚCI W przeciwieństwie do wielu okolicznych wsi o rodowodzie średniowiecznym Vorderwalde, czyli obecne Podleśne powstało dopiero pod koniec XVII wieku. Swój rozwój zawdzięcza niemieckiej rodzinie von Siegfried. Po wojnie było siedzibą PGR a obecnie jest jedną z osad i siedzibą sołectwa na terenie gminy wiejskiej Braniewo. Pamiątką przeszłości jest zachowany w dobrym stanie dwór z drugiej połowy XIX wieku.

Czytaj więcej: PODLEŚNE – HISTORIA MIEJSCOWOŚCI

ŚWIĘTOCHOWO – HISTORIA MIEJSCOWOŚCI

Czytaj więcej: ŚWIĘTOCHOWO – HISTORIA MIEJSCOWOŚCI Ta niewielka miejscowość, jak niejedna wieś w okolicy ma średniowieczny rodowód. W połowie XIV wieku na miejscu dawnej pruskiej osady powstała wieś Sonnenstuhl, która obecnie nosi polską nazwę Świętochowo. Początkowo była to niemiecka wieś chłopska, później dobro rycerskie czy też szlacheckie. Przed wojną Świętochowo wchodziło w skład powiatu ziemskiego Heiligenbeil. Pamiątką dawnej świetności, choć w nie najlepszym stanie jest pochodzący z połowy XIX wieku pałac, którego ruiny można oglądać do dziś.

Czytaj więcej: ŚWIĘTOCHOWO – HISTORIA MIEJSCOWOŚCI

MACIEJEWO - HISTORIA MIEJSCOWOŚCI

Czytaj więcej: MACIEJEWO - HISTORIA MIEJSCOWOŚCI Ta niewielka miejscowość przy drodze wojewódzkiej do Olsztyna została założona w 1409 r. Obecnie Maciejewo wchodzi w skład gminy wiejskiej Braniewo, ale od początku swego istnienia znajdowało się w poza Warmią, na granicy ziem krzyżackich i biskupich. Prawo lokacyjne nadał chyba najbardziej „znany w Polsce” Wielki Mistrz Krzyżacki, a mianowicie Ulrich von Jungingen.

Czytaj więcej: MACIEJEWO - HISTORIA MIEJSCOWOŚCI

BRANIEWSKIE WSIE i FOLWARKI MIEJSKIE

 Czytaj więcej: BRANIEWSKIE WSIE i FOLWARKI MIEJSKIE Założyciel Braniewa biskup Heinrich Fleming nadał w przywileju lokacyjnym 328 łanów chełmińskich ziemi przylegającej bezpośrednio do miasta. W ten sposób lokator chciał zapewnić mieszczanom źródło utrzymania. Do każdego domu przypisana została mała część tej ziemi miejskiej w wielkości kilku morg a areał ten nie mógł zostać sprzedany. Szybko uprawę ziemi braniewianom zastąpił handel i rzemiosło, a na tej ziemi powstały 3 wsie i kilka folwarków, które przynosić miały zysk Braniewu.

Czytaj więcej: BRANIEWSKIE WSIE i FOLWARKI MIEJSKIE

SIEDLISKO – BOGATA HISTORIA NIEWIELKIEJ OSADY

Czytaj więcej: SIEDLISKO – BOGATA HISTORIA NIEWIELKIEJ OSADY W pobliżu Braniewa, tuż „za miedzą” a ściślej za torami znajduje się maleńka kolonia Siedlisko, dziś zdominowana przez rampy przeładunkowe węgla i innych towarów importowanych z Rosji. Miejscowość ta, mimo że położona tuż przy Braniewie, nie znajdowała się na terenie Warmii, lecz Natangii, a jeszcze przed II wojną światową wchodziła w skład powiatu Heiligenbeil. Niegdyś leżąca przy granicy warmińsko-krzyżackiej, a później polsko-pruskiej była „świadkiem” licznych ciekawych wydarzeń.

Czytaj więcej: SIEDLISKO – BOGATA HISTORIA NIEWIELKIEJ OSADY

.