Leśny krzyż z Biedkowa. Historia miejscowości

Czytaj więcej: Leśny krzyż z Biedkowa. Historia miejscowości W lesie w pobliżu Biedkowa znajduje się tajemniczy krzyż na murowanym cokole. Nic o nim nie wiadomo poza wyrytą datą „1872”. Czy jest pamiątką po dawnym kościele czy być może podziękowaniem żołnierza za ocalenie życia podczas wojny? Tego, póki co nie wiadomo. Zapewne krzyż z biegiem czasu uległby całkowitemu zniszczeniu, gdyby nie zainteresowanie dwóch ludzi: Antoniego Czyża pracownika Nadleśnictwa Zaporowo i byłego pracownika Urzędu Miasta we Fromborku, który z wrodzonej skromności pragnie zachować anonimowość.

Czytaj więcej: Leśny krzyż z Biedkowa. Historia miejscowości

Franz Buchholz (1884-1949) - przedwojenny braniewski historyk

Czytaj więcej: Franz Buchholz (1884-1949) - przedwojenny braniewski historyk Nauczyciel braniewskiego gimnazjum w latach 1919-1935 oraz wybitny historyk miasta i regionu. Jest autorem jednej z najważniejszych publikacji dotyczących historii Braniewa, napisanej specjalnie z okazji 650-lecia nadania praw miejskich dla miasta, które obchodzono w 1934 r. Wówczas było to pierwsze tego typu opracowanie, które kompleksowo omawiało historię najstarszego miasta na Warmii.

Czytaj więcej: Franz Buchholz (1884-1949) - przedwojenny braniewski historyk

O BUDOWNICTWIE W ŚREDNIOWIECZNYM BRANIEWIE

Czytaj więcej: O BUDOWNICTWIE W ŚREDNIOWIECZNYM BRANIEWIE Średniowieczne Stare Miasto Braniewo zostało ufortyfikowane murami obronnymi z wieżami i bramami oraz fosą, co nastąpiło w XIV i XV w. To były mocne obwarowania, które wielokrotnie obroniły miasto podczas kolejnych wojen polsko-krzyżackich. Jednak pozostają pytania: kto to budował i skąd brano budulec a zwłaszcza setki tysięcy cegieł na te potężne budowle obronne? Dziś możemy podziwiać Wieżę Bramną, Wieżę Kleszą czy Wieżę Młyna Kieratowego, ale też potężny kościół św. Katarzyny… jednak komu je zawdzięczamy?

Czytaj więcej: O BUDOWNICTWIE W ŚREDNIOWIECZNYM BRANIEWIE

DAWNE BRANIEWSKIE KOŚCIOŁY

Czytaj więcej: DAWNE BRANIEWSKIE KOŚCIOŁY We współczesnym Braniewie stoi kilka powszechnie znanych obiektów sakralnych, z których najstarszym jest Bazylika Mniejsza pw. św. Katarzyny ukończona w XV w. Jednak na terenie dawnego Braniewa istniały w różnym czasie trzy kościoły, po których nie ma już najmniejszego śladu. Były to: kościół św. Jana zniszczony podczas najazdu szwedzkiego w 1626 r., kościół mariacki rozebrany w 1809 r. i wreszcie kościół gimnazjalny rozebrany już po wojnie.

Czytaj więcej: DAWNE BRANIEWSKIE KOŚCIOŁY

WOLFGANG WEYRAUCH i JEGO BRANIEWSKIE BUDOWLE

Czytaj więcej: WOLFGANG WEYRAUCH i JEGO BRANIEWSKIE BUDOWLE W 1933 r. na skarpie dzisiejszego Amfiteatru Miejskiego odsłonięto pomnik poświęcony mieszkańcom Braniewa poległym na frontach I wojny światowej. Pomnik był dziełem Wolfganga Weyraucha. Kim był autor najbardziej charakterystycznego pomnika w przedwojennym Braniewie?

Czytaj więcej: WOLFGANG WEYRAUCH i JEGO BRANIEWSKIE BUDOWLE

.